Lượt truy cập
412266

Ủy ban MTTQ huyện Yên Định

Đại hội Ủy ban MTTQ huyện Yên Định 2014-2019 Hiệp thương cử 75 Ủy viên Ủy ban MTTQ  tại ký họp lần thứ I của  Ủy ban MTTQ huyện Yên Định đã bầu ra các chức danh của Thường trực.


THƯỜNG TRỰC MTTQ HUYỆN YÊN ĐỊNH

STT

Họ và tên

    Chức danh

Điện thoại

1

Trịnh Xuân Phượng

HUV- Chủ tịch UBMTTQ huyện

0982869337

2

Ngô Viết Thận

Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện

0918770898

3

Lê Văn Thiệu

Phó Chủ tịch UBMTTQ huyện

0904898234

4

Lưu Thế Hùng

Ủy viên Thường trực MTTQ huyện

0982203506

                                     

 
Thông báo
Thư viện ảnh
  • Thăm dò ý kiến
  • Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?

  • Video