Lượt truy cập
412319

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng Đảng viên mới năm 2017

Ngày 25/4/2017, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện đã tổ chức bế giảng lớp bồi dưỡng đảng viên mới khóa I năm 2017. Về dự hội nghị có đồng chí Trịnh Lê Thủy – Phó trưởng ban thường trực Ban tổ chức huyện ủy, đại diện lãnh đạo UBKT, ban dân vận huyện ủy, Ban giám đốc trung tâm, các giảng viên và hơn 80 học viên đến từ các chi bộ cơ sở, cơ quan, đơn vị trên địa bàn toàn huyện.

Trong thời gian 7 ngày, các học viên tham gia lớp học đã tiếp thu đầy đủ 10 bài học và 4 chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác – Lê nin, tư tưởng Hồ Chí Minh kim chỉ nam cho hành động cách mạng; CNXH và phương hướng đi lên CNXH; xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền XHCN của dân, do dân và vì dân; những vấn đề cơ bản của đường lối cách mạng Việt Nam; nguyên tắc tổ chức hoạt động của Đảng; phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học công nghệ, xây dựng nền văn hóa tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc. Tăng cường quốc phòng an ninh, triển khai các hoạt động đối ngoại chủ động tích cực hội nhập quốc tế. Không ngừng phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

          Kết thúc lớp học có 51,6% học viên đạt loại giỏi, trên 45% học viên đạt loại khá. Với kết quả này tạo điều kiện để các học viên là đảng viên mới tích cực thi đua phấn đấu, rèn luyện để trở thành đảng viên chính thức Đảng Cộng sản Việt Nam.

 

                     Thực hiện: Lê Uyên – Hoàng Anh(Đài TT Yên Định)

 
Thông báo
Thư viện ảnh
  • Thăm dò ý kiến
  • Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?

  • Video