Lượt truy cập
396182

Bưu Điện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

ĐT di động

Cơ quan

Nhà riêng

1

Nguyễn Hữu Giao

Giám Đốc

 

 

0914 330 383

2

Lại Thị Mỹ Hạnh

Kiểm soát viên

 

 

0916 642 156

 
Thông báo
Thư viện ảnh
  • Thăm dò ý kiến
  • Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?

  • Video