Lượt truy cập
412278

Hội nghị triển khai Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) về Đại hội các cấp tiến tới Đại hội Đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng

Sáng nay, 21/10/2014, Huyện ủy Yên Định tổ chức hội nghị quán triệt và triển khai thực hiện Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị về đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng cho đội ngũ cán bộ chủ chốt toàn huyện.

Về dự và chỉ đạo Hội nghị Đồng chí Hoàng Cao Thắng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện và đồng chí Nguyễn Văn Chung - Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy; Đồng chí Ngô Thị Hoa, Phó bí thư - Chủ tịch UBND huyện;

 

 

Đồng chí Hoàng Cao Thắng - Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện quán triệt, triển khai nội dung các Chỉ thị, Kế hoạch.

Về dự Hội nghị có các đồng chí trong Ban thường vụ Huyện ủy; Các đồng chí Ủy viên Ban chấp hành Đảng bộ huyện; Trưởng, Phó các ban Đảng; Chánh,  Phó Văn phòng Huyện ủy, Giám đốc Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện; Chủ tịch, Phó chủ tịch MTTQ và Trưởng, Phó các đoàn thể huyện; Chánh, Phó Văn phòng HĐND-UBND huyện, Trưởng, Phó các phòng, đơn vị thuộc UBND huyện; Bí thư, Phó bí thư, Đảng ủy, Chi ủy trực thuộc Huyện ủy; Bí thư, các Phó bí thư, các đồng chí Thường vụ Đảng ủy, các đồng chí Chủ tịch, các Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã, thị trấn.

Tại hội nghị, các đại biểu đã được triển khai những nội dung cơ bản của chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị; Kế hoạch của Tỉnh ủy Thanh Hóa, Huyện ủy Yên Định về Đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng; trong đó tập trung nhấn mạnh công tác chuẩn bị, công tác nhân sự, công tác kiểm tra giám sát và thời gian tiến hành đại hội đảng bộ các cấp.

 Kế hoạch của Ban Thường Vụ Huyện ủy Yên Định yêu cầu các cấp ủy, tổ chức đảng quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc Chỉ thị 36-CT/TW của Bộ Chính trị (khóa XI) và các văn bản của cấp trên để làm tốt công tác chuẩn bị đại hội.

Hội nghị cũng đã được nghe hướng dẫn công tác nhân sự đại hội đảng bộ cơ sở nhiệm kỳ 2015 - 2020. Về công tác nhân sự, phải được chuẩn bị theo đúng Điều lệ, quy chế, quy định của Đảng và hướng dẫn của Trung ương. Việc giới thiệu nhân sự cấp ủy nói chung phải căn cứ theo tiêu chuẩn cán bộ, tiến hành theo đúng nguyên tắc, phát huy dân chủ; lựa chọn những người có đức có tài để bầu tham gia cấp ủy.

Về công tác kiểm tra, giám sát phục vụ đại hội đảng bộ các cấp, hướng dẫn cũng nêu rõ phải tăng cường giám sát, chủ động nắm tình hình tổ chức đảng; giải quyết tốt các tố cáo, khiếu nại kỷ luật đảng; thực hiện tốt công tác kiểm tra giám sát vấn đề nhân sự để phục vụ đại hội.

Theo kế hoạch, nhiệm kỳ 2015-2020, Đảng bộ huyện Yên Định triển khai đại hội chi bộ trực thuộc đảng bộ cơ sở bắt đầu từ tháng 01/2015 và hoàn thành trong tháng 3/2015; đại hội cấp cơ sở không quá 02 ngày, bắt đầu từ tháng 4/2015, hoàn thành trong tháng 6/2015. Đại hội cấp huyện không quá 03 ngày, hoàn thành trước tháng 9/2015./. 
Thông báo
Thư viện ảnh
  • Thăm dò ý kiến
  • Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?

  • Video