Lượt truy cập
412352

BAN TVHU TỔ CHỨC HỘI NGHỊ ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH THỰC HIỆN NHIỆM VỤ CÔNG TÁC QUÝ I.TRIỂN KHAI NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM QUÝ II NĂM 2017 VÀ KẾ HOẠCH LUÂN CHUYỂN CÁN BỘ LÃNH ĐẠO DO BAN TVHU QUẢN LÝ NĂM 2017.

 Sáng ngày 24/03/2017,Ban TVHU đã tổ chức hội nghị đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ công tác Quý I.Triển khai nhiệm vụ trọng tâm Quý II năm 2017 và kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo do Ban TVHU quản lý.Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Tiến Hiệu,Tỉnh ủy viên-Bí thư huyện ủy;đ/c Vũ Ngọc Thưởng,Phó Bí thư thường trực huyện ủy-Chủ tịch HĐND huyện;đ/c Lưu Vũ Lâm-Chủ tịch UBND huyện;các đ/c trong ban thường vụ huyện ủy và trưởng các Ban,phòng của huyện ủy,ủy ban nhân dân huyện.Đ/c Nguyễn Tiến Hiệu,Tỉnh ủy viên-Bí thư huyện ủy khai mạc và chủ trì hội nghị.

Được sự quan tâm chỉ đạo của tỉnh cùng với sự nỗ lực phấn đấu của Đảng bộ và nhân dân trong huyện,tình hình KT-XH của huyện trong quý I tiếp tục giữ vững ổn định và có những chuyển biến tích cực.Một số chỉ tiêu kinh tế tăng khá so với cùng kỳ,các mặt văn hóa-xã hội được cải thiện,QP-AN,chính trị,TTATXH được đảm bảo.Trên lĩnh vực kinh tế đã tập trung cao cho công tác lãnh chỉ đạo nhân dân thu hoạch các loại cây trồng vụ Đông năm 2016 để tạo quỹ đất cho sản xuất vụ Xuân 2017 đúng lịch thời vụ tốt nhất.Diện tích sản xuất vụ Xuân là 12.673,7 ha,đạt 96,75% kế hoạch,giảm 1,18% so với cùng kỳ.Trong đó cây lúa:9.540,4ha,giảm 1,6% so với cùng kỳ.Lúa lai chiếm 60% tổng diện tích lúa trên địa bàn huyện.Vùng lúa thâm canh năng suất chất lượng hiệu quả duy trì ổn định 8000 ha.Chăn nuôi gia súc,gia cầm phát triển ổn định.Sản xuất thủy sản duy trì tốc độ tăng trưởng khá,giá trị sản xuất đạt 24,86 tỷ đồng.Chương trình xây dựng nông thôn mới tiếp tục được quan tâm.Tập trung chỉ đạo các xã rà soát,xây dựng kế hoạch nâng cao các tiêu chí đã đạt được,hướng dẫn 03 xã gồm Định Công,Yên Lạc,Yên Thịnh hoàn thiện hồ sơ đề nghị công nhận xã đạt chuẩn NTM.

    Giá trị sản xuất công nghiệp-tiểu thủ công nghiệp ước đạt 432,99 tỷ đồng,tăng 13,7% so với cùng kỳ.Trong quý đã thành lập mới 10 doanh nghiệp,nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện là 227 doanh nghiệp.Công tác quản lý nhà nước về đầu tư xây dựng cơ bản được tăng cường.Tổng vốn đầu tư XDCB ước đạt 411,5 tỷ đồng,tăng 3,78% so với cùng kỳ.Tài chính,tín dụng-thương mại và dịch vụ tiếp tục được quan tâm.Tổng thu ngân sách đạt 276,8 tỷ đồng,tăng 36,1% so với cùng kỳ.Các hoạt động dịch vụ thương mại tiếp tục được mở rộng và phát triển.Các tổ chức tín dụng,ngân hàng tiếp tục đáp ứng nhu cầu vay vốn phục vụ sản xuất kinh doanh của nhân dân.Công tác quản lý đất đai,tài nguyên,khoáng sản tiếp tục được tăng cường.Các hoạt động văn hóa-thông tin,y tế,giáo dục,các chính sách xã hội,lao động và việc làm được quan tâm và có nhiều chuyển biến tích cực,Trong quý đã tổ chức cho 120 người đi lao động có thời hạn ở nước ngoài.

    QP-AN được đảm bảo ổn định.Tổ chức thành công lễ giao nhận quân năm 2017 với 215 thanh niên lên đường nhập ngũ.TTATXH giữ vững ổn định,không có vụ việc đột xuất,bất ngờ xảy ra.Công tác xây dựng Đảng,chính quyền và hoạt động của các đoàn thể được đặc biệt quan tâm,tăng cường.Tổ chức tốt các hội nghị quán triệt triển khai,học tập các Chỉ thị,Nghị quyết của các cấp ủy Đảng và chuyên đề toàn khóa “ Những nội dung cơ bản của tư tưởng,đạo đức,phong cách Hồ Chí Minh.Biểu dương, khen thưởng 70 tập thể và cá nhân tiêu biểu học tập và làm theo lời Bác nhân kỷ niệm 70 năm ngày Bác Hồ lần đầu tiên về thăm Thanh Hóa(20/02/1947-20/02/2017)….

    Cùng với những kết quả đạt được,việc tổ chức thực hiện nhiệm vụ quý I năm 2017 vẫn còn tồn tại một số hạn chế như công tác triển khai các giải pháp phát triển doanh nghiệp còn chậm;phong trào xây dựng “ công dân,gia đình,thôn làng(khu phố),xã,thị trấn,cơ quan,đơn vị,doanh nghiệp kiểu mẫu” chưa được triển khai đồng bộ nhất là ở cấp cơ sở…Trên cơ sở phát huy những kết quả đạt được,khắc phục những hạn chế tồn tại trong quý I,hội nghị đã đề ra những nhiệm vụ chủ yếu quý II năm 2017 trong đó tập trung chỉ đạo chăm sóc,bảo vệ cây trồng và thu hoạch vụ Chiêm Xuân;xây dựng và triển khai phương án sản xuất vụ Thu Mùa năm 2017;xây dựng và triển khai phương án phòng chống lụt,bão.Triển khai thực hiện có hiệu quả kế hoạch phát triển mô hình chuỗi cung ứng thực phẩm nông,lâm,thủy sản trên địa bàn huyện giai đoạn 2017-2020.Tiếp tục chỉ đạo các xã thực hiện kế hoạch nâng cao chất lượng các tiêu chí trong XDNTM;hỗ trợ 3 xã:Dịnh Công,Yên Thịnh,Yên Lạc hoàn chỉnh hồ sơ đề nghị tỉnh công nhận xã đạt chuẩn NTM năm 2017.Tập trung tháo gỡ khó khăn đẩy mạnh thu hút đầu tư và phát triển sản xuất,kinh doanh của các doanh nghiệp trên địa bàn.Quan tâm chỉ đạo phát triển doanh nghiệp.Hoàn chỉnh Quy hoạch sử dụng đất giai đoạn 2016-2020.Tăng cường công tác xây dựng Đảng,chính quyền và hoạt động của các đoàn thể.Đảm bảo QP-AN,các hoạt động văn hóa-xã hội trên địa bàn…Hội nghị đã thảo luận,bàn các giải pháp thực hiện nhiệm vụ Quý II năm 2017 và xem xét kế hoạch luân chuyển cán bộ lãnh đạo do Ban TVHU quản lý năm 2017.

    Phát biểu kết luận hội nghị,đ/c Nguyễn Tiến Hiệu,Tỉnh ủy viên-Bí thư huyện ủy nhấn mạnh:trên cơ sở các nhiệm vụ đề ra yêu cầu cấp ủy,chính quyền,các nghành,đoàn thể từ huyện đến cơ sở cần triển khai thực hiện có hiệu quả,sát đúng với tình hình của địa phương,đơn vị,tạo động lực đẩy mạnh thực hiện thắng lợi các mục tiêu,nhiệm vụ năm 2017.

 

 

 

            Thực hiện: Hoàng Anh – Đức Nguyên.

 
Thông báo
Thư viện ảnh
  • Thăm dò ý kiến
  • Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?

  • Video