Lượt truy cập
412286

Thăm lại những cánh đồng ở Yên Định

Ở xứ Thanh, huyện Yên Định là một trong những địa phương phát triển khá mạnh lúa lai. Nhờ đó, sản lượng lương thực của huyện đạt 150.000 tấn, chiếm gần 1/10 tổng sản lượng lương thực toàn tỉnh. Với những thành công trong lĩnh vực nông nghiệp, 10 năm qua, tốc độ tăng trưởng kinh tế bình quân của huyện đạt 10%/năm.


Nông dân xã Định Bình (Yên Định) chăm bón lúa lai Syn6
thuộc vùng lúa năng suất, chất lượng cao đã quy hoạch.

Địa chỉ sản xuất giống tin cậy

Là huyện trọng điểm nông nghiệp của tỉnh Thanh Hóa, 10 năm qua, cấp uỷ, chính quyền ở Yên Định luôn xác định: Phát triển nông nghiệp là mặt trận hàng đầu, trong đó sản xuất lương thực và chăn nuôi giữ vị trí trọng yếu. Chính vì thế, địa phương nào cũng tập trung chuyển đổi mạnh mẽ cơ cấu mùa vụ, cơ cấu giống cây trồng, vật nuôi; ứng dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất để tăng năng suất cây trồng, nâng cao giá trị thu nhập trên một đơn vị diện tích canh tác. Nhờ đó, ngành trồng trọt duy trì ổn định ở cả 3 vụ trong năm; hệ số sử dụng đất canh tác hằng năm đạt 2,6 lần. Cơ cấu mùa vụ bố trí theo hướng tăng diện tích lúa xuân muộn, mùa sớm để đạt năng suất cao và có thời gian sản xuất vụ đông; trong vụ đông, ngoài diện tích ngô lai đơn là chủ lực, cây đậu tương cũng không ngừng được mở rộng.

Để mở đường cho sản xuất nông nghiệp phát triển theo hướng hàng hóa, tạo điều kiện cho công tác quy hoạch hệ thống giao thông, thuỷ lợi nội đồng và đưa cơ giới vào sản xuất, trong 2 năm (2006 - 2007), huyện đã hoàn thành đồn điền đổi thửa lần 2, giảm số thửa từ 5 - 7 thửa/hộ xuống còn 1,6 thửa. Ruộng đất được bố trí khoa học đã tạo điều kiện cho bà con đưa cơ giới vào sản xuất, đáp ứng 70% khâu làm đất, 70% công việc vận chuyển vật tư và nông sản, 100% việc nghiền xát lương thực, 30% việc thu hoạch lúa.

Bên cạnh đó, huyện đã sản xuất thành công hạt giống lúa lai F1. Năm 1999, tổ chức trồng thí điểm 5ha tại Định Tường, năm 2001 sản xuất 30ha; đến năm 2010 tăng lên 450ha, bằng 80% diện tích, dẫn đầu toàn tỉnh về sản xuất giống lúa lai F1. Ngoài 4 xã tổ chức sản xuất hạt giống lúa lai F1 là Định Tường, Định Tân, Định Tiến, Định Hưng, còn có 9 xã tổ chức sản xuất giống lúa, ngô, đậu nguyên chủng và thuần chủng.

Đồng thời với việc sản xuất thành công giống lúa lai F1, từ năm 2000 đến nay, nông dân Yên Định đã tích cực đưa giống lúa lai vào gieo cấy, đạt 65 - 70% diện tích vụ xuân và 35 - 40% diện tích vụ mùa. Trình độ thâm canh của nông dân được nâng lên rõ rệt, năng suất lúa tăng từ 10 tấn/ha (năm 2000) lên 13,4 tấn/ha (năm 2010); năng suất ngô tăng từ 20 tạ/ha lên 50 tạ/ha. Diện tích cây trồng vụ đông đạt 5.500ha, trong đó gieo trồng trên đất 2 vụ lúa hơn 4.000ha. Giá trị sản xuất năm 2010 đạt 76,8 triệu đồng/ha.

Mở rộng cánh đồng 50 triệu đồng/ha/năm

Thực hiện Nghị quyết số 04 ngày 30/10/2003 của Huyện uỷ, Đề án số 05 ngày 27/11/2003 của UBND huyện, phong trào xây dựng cánh đồng có giá trị sản xuất 50 triệu đồng/ha/năm, hộ có thu nhập 50 triệu đồng/năm được huyện quan tâm, chỉ đạo thực hiện. Đến cuối năm 2006, đã có 26 xã, thị trấn có đề án xây dựng 80 cánh đồng với diện tích 589ha, trong đó có 453ha liền vùng, liền thửa từ 5ha trở lên và đạt giá trị sản xuất 50 triệu đồng/ha/năm; có 408 hộ nông dân đạt thu nhập 50 triệu đồng/năm trở lên và có hàng nghìn hộ đạt thu nhập 30- 50 triệu đồng/năm.

Vụ mùa 2010, huyện đã thực hiện được 5.375ha, là đơn vị dẫn đầu cả tỉnh trong phong trào này. Những xã làm tốt chương trình này là Định Tiến, Định Tường, Định Liên, Định Hoà, Yên Phong, Yên Tâm....

Bà Ngô Thị Hoa, Chủ tịch UBND huyện cho biết: “Để giữ vững danh hiệu đơn vị Anh hùng Lao động trong thời kỳ đổi mới, trong giai đoạn 2010-2015, chúng tôi phấn đấu tăng GDP bình quân 17,05%/năm trở lên, bình quân lương thực 865 kg/người/năm, tỷ lệ hộ nghèo giảm 3 - 4%/năm, giá trị sản xuất trên một diện tích đất canh tác đạt 96 triệu đồng/năm, thu nhập bình quân 29,768 triệu đồng/người/năm. Để đạt được mục tiêu trên, huyện chú trọng đầu tư hoàn thiện hệ thống giao thông nội đồng; kiên cố hoá hệ thống kênh mương, đảm bảo tưới tiêu chủ động trên diện tích canh tác. Tạo ra sản phẩm nông nghiệp có chất lượng, giá trị và hiệu quả cao như các vùng sản xuất giống lúa lai F1, sản xuất lúa chất lượng và hiệu quả, vùng chăn nuôi tập trung theo quy hoạch...”.

Trang Nhi 
Thông báo
Thư viện ảnh
  • Thăm dò ý kiến
  • Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?

  • Video