Lượt truy cập
412750

YÊN ĐỊNH VÀ NHỮNG KHỞI SẮC TRONG PHÁT TRIỂN KINH TẾ XÃ HỘI, ĐẢM BẢO QUỐC PHÒNG AN NINH NĂM 2015

    Yên Định là huyện đồng bằng bán sơn địa,cách trung tâm của Tỉnh 28km về hướng Tây Bắc,tổng diện tích tự nhiên là 228 km2,dân số 161.000 nhân khẩu.Yên Định có 27 xã và 2 thị trấn. Những năm qua thực hiện công cuộc đổi mới của Đảng và nhà nước,Yên Định đã phát huy tốt tiềm năng ưu thế của địa phương,huy động các nguồn lực đầu tư cho phát triển,Đảng bộ,chính quyền và nhân dân Yên Định đòan kết một lòng,năng động,sáng tạo thực hiện có hiệu quả công cuộc đổi mới quê hương,đất nước,xây dựng huyện trở thành đơn vị anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới và ngày nay đang phấn đấu sớm trở thành huyện đạt chuẩn Nông thôn mới dẫn đầu toàn tỉnh, xây dựng quê hương ngày thêm khởi sắc,vững bước đi lên  trên tiến trình đổi mới và hội nhập

    Phát huy truyền thống cách mạng vẻ vang,truyền thống đoàn kết,năng động trong cách nghĩ,cách làm, những thành tựu đạt được trong phát triển kinh tế xã hội những năm qua là đáng phấn khởi. Đặc biệt thực hiện nhiệm vụ năm 2015-Năm cuối thực hiện Nghị quyết Đại hội huyện đảng bộ nhiệm kỳ 2010-2015 và cũng là năm tiếp nối cho nhiệm kỳ 2015-2020,những kết quả đạt được trên tất cả các lĩnh vực kinh tế – văn hóa - xã hội, quốc phòng - an ninh đã tạo thế và lực  cho Yên Định sức vươn nhanh,mạnh và bền vững trên lộ trình phát triển những năm tới.

           Năm 2015 đã khép lại,chào đón năm mới 2016,chuẩn bị đón Tết nguyên đán Bính Thân,chúng ta hãy cùng nhìn lại những kết quả đạt được của Đảng bộ,chính quyền và nhân dân huyện nhà trong thực hiện nhiệm vụ kinh tế xã hôi,an ninh quốc phòng của năm 2015.

Thực hiện nhiệm vụ năm 2015 trong điều kiện gặp nhiều khó khăn như: Dư nợ tín dụng tăng trưởng chậm,sức mua của nền kinh tế chưa được cải thiện,hiện tượng Elnino gây hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến đời sống và sản xuất của nhân dân.Song với sự quan tâm,hỗ trợ của Tỉnh,sự cố gắng,nổ lực của Cấp ủy,chính quyền và các tầng lớp nhân dân,kinh tế xã hội của huyện tiếp tục tăng trưởng khá và toàn diện,các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch,an ninh quốc phòng được đảm bảo,công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được cũng cố.

          Trên lĩnh vực kinh tế : Duy trì tốc độ tăng trưởng khá 18,68%,vượt 0,003% kế hoạch.Trong đó Nông-lâm-thủy sản tăng 5,39%,CN-XDCB tăng 26,98%,dịch vụ tăng 20,91%.Tỷ trọng ngành Nông-lâm-thủy sản trong GDP chiếm 31,09%,CN-XDCB chiếm 27,74%,dịch vụ chiếm 41,17%.Thu nhập bình quân đầu người đạt 35,367 triệu đồng/người/năm.

          Trong sản xuất nông nghiệp: Huyện đã tập trung chỉ đạo thực hiện tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới,ứng dụng công nghệ cao,xây dựng các mô hình mới đạt hiệu quả kinh tế.Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp theo giá cố định đạt 1.125,16 tỷ đồng,tăng 5,87% kế hoạch so với cùng kỳ.Tổng diện tích gieo trồng đạt 30.631 ha,vượt 2,1% kế hoạch,năng xuất lúa đạt 66 tạ/ha,tổng sản lượng lương thực đạt 150.495 tấn,tăng 2,15% so với cùng kỳ,giá trị sản xuất trên ha canh tác đạt 121,3 triệu đồng,tăng 6,87% so với cùng kỳ.Duy trì diện tích vùng thâm canh lúa năng xuất,chất lượng cao với 8 000 ha,trong đó sản xuát lúa lai F1 là 552 ha,mở rộng diện tích ớt xuất khẩu lên 492,2 ha,diện tích vụ đông đạt 5.876 ha.Nhiều mô hình sản xuất mang lại hiệu quả kinh tế cao và được nhân rộng như: Sản xuất rau an toàn,mô hình trồng hoa,trồng bưởi diễn,các loại cây ăn quả,thanh long ruột đỏ,sản xuất lúa giống,ngô giống,chăn nuôi bò thịt,chăn nuôi gia cầm quy mô lớn.Tổng sản lượng thịt hơi xuất chuồng tăng so với cùng kỳ,tổng số trang trại,gia trại toàn huyện là 878 trang trại,gia trại trong đó có 106 trang trại đạt tiêu chí.Lâm nghiệp phát triển ổn định,sản xuất thủy sản tăng khá,sản lượng đạt 3.693 tấn,giá trị sản xuất đạt 59,837 tỷ đồng.

 Về chương trình xây dựng Nông thôn mới được huyện tập trung chỉ đạo và đạt kết quả khả quan.Trong năm có thêm 14 xã đạt chuẩn Nông thôn mới nâng tổng số xã đạt chuẩn Nông thôn mới lên 22 xã,đạt tỷ lệ 81,48%,bình quân toàn huyện đạt 18,45 tiêu chí/ đơn vị.Huyện đang đề nghị công nhận huyện đạt chuẩn Nông thôn mới.

 Lĩnh vực sản xuất công nghiệp- tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc đọ tăng trưởng khá,giá trị sản xuất toàn ngành đạt 816,025 tỷ đồng,tăng 26,8% so với cùng kỳ.Đưa vào hoạt động Nhà máy sản xuất giày xuất khẩu ALENA ở xã Định Liên và một số cơ sở sản xuất CN-TTCN.Thành lập mới 24 doanh nghiệp,đến nay toàn huyện đã có 253 doanh nghiệp.

Công tác đầu tư xây dựng cơ bản được quan tâm,chỉ đạo,tổng vốn đầu tư đạt 1.584,2 tỷ đồng,tăng 26,95% so với cùng kỳ.Các công trình đang thực hiện đảm bảo chất lượng,tiến độ như: Đường nối tỉnh lộ 516B với quốc lộ 45,đường làng Mố(Yên Thọ-Quý Lộc),công sở làm việc,Trung tâm văn hóa các xã….Một số công trình đang tiếp tục hoàn thiện như : Hạ tầng kỹ thuật khu dân cư Định Liên,Định Long,đường vành đai Thị trấn Quán lào…

 Đối với công tác quản lý tài nguyên,môi trường được tăng cường,hoàn thành báo cáo kiểm kê địa chính cấp xã,thục hiện tốt công tác giải phóng mặt bằng tại các xã,công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.Chỉ đạo kiểm tra,chấn chỉnh kịp thời tình trang khai thác cát,sỏi trái phép tại các xã dọc sông Mã.Thực hiện tốt ra quân tổng dọn vệ sinh môi trường,giải phóng lòng lề đường,khơi thông cống rãnh,sử lý rác thải,xây dựng cảnh quan môi trường nông thôn xanh-sạch-đẹp.

Công tác quản lý tài chính đảm bảo thu,chi ngân sách nhà nước đúng luật,kịp thời,đảm bảo hoạt động của các đơn vị theo phân cấp ngân sách.Kết quả thu ngân sách địa phương đạt 737,4 tỷ đồng,tăng 39,5% so với dự toán,trong đó thu ngân sách trên địa bàn 230,3 tỷ đồng,tăng 16,95% so với dự toán huyện giao.Tổng chi ngân sách đại phương đạt 733,8 tỷ đồng,trong đó chi đầu tư xây dựng cơ bản 229,9 tỷ đồng.

Các hoạt động kinh doanh,dịch vụ phát triển khá,tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1.626 tỷ đồng,giá trị hàng hóa xuất khẩu đạt 24,87 triệu USD,bằng 113,05 %.

Cùng với chăm lo phát triển kinh tế,huyện đã quan tâm,đầu tư phát triển văn hóa xã hội,tạo ra sự phát triển toàn diện để đảm bảo đời sống dân sinh.

Hoạt động văn hóa,thông tin đã tập trung tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị,các sự kiện quan trọng của đất nước,của tỉnh,của huyện.Phản ánh đầy đủ,kịp thời hoạt động của các cấp,các nghành,các cơ quan,đơn vị,địa phương.Tuyên truyền,phản ánh trên tất cả các lĩnh vực của đời sống xã hội,là kênh thông tin quan trọng của Đảng bộ và nhân dân huyện nhà.

Công tác quản lý nhà nước về văn hóa tạo sự chuyển biến tiến bộ.phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư gắn với xây dựng Nông thôn mới tiếp tục được quan tâm,chỉ đạo,đến nay toàn huyện có 243 thôn,khu phố đạt chuẩn văn hóa,234 thôn,khu phố có nhà văn hóa,22 xã,thị trấn đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới.Công tác giáo dục,đào tạo tiếp tục khới sắc,tỷ lệ học sinh đậu tốt nghiệp THPT đạt 92,39%,bổ túc THPT đạt 82,42%,học sinh giỏi các cấp là 2.227 học sinh,học sinh giỏi cấp tỉnh đạt 64 giải,xếp thứ 3 toàn tỉnh.Phổ cập tiểu học đúng độ tuổi và phổ cập THCS được giũ vững.Trong năm có thêm 7 trường đạt chuẩn quốc gia,nâng tổng số trường đạt chuẩn quốc gia lên 66 trường.Công tác chăm sóc sức khỏe,chất lượng khám chữa bệnh cho nhân dân ở cả hai tuyến huyện và xã được quan tâm theo hướng chuẩn hóa,đầu tư trang thiết bị y tế hiện đại,nâng cao y đức của đổi ngũ cán bộ,y-bác sỹ,đổi mới nội dung,cung cách làm việc phục vụ tốt nhu cầu khám,chữa bệnh cho bệnh nhân.

           Bên cạnh tập trung phát triển kinh tế xã hội,công tác an ninh,quốc phòng được cũng cố,trật tự an toàn xã hội được giữ vững.Thực hiên tốt công tác hậu phương quân đội.

          Để đạt được những kết quả quan trọng trong phát triển kinh tế xã hội,an ninh quốc phòng và thực hiện các nhiệm vụ chính trị trọng tâm của huyện.Đảng bộ huyện coi trọng công tác xây dựng đảng,xây dựng hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh,nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của đảng,nâng cao năng lực quản lý,chỉ đạo,điều hành của chính quyền các cấp,sự phối kết hợp chặt chẽ giữa các cơ quan ban ngành,đoàn thể trong quá trình triển khai thực hiện nhiệm vụ chính trị.Xứng đáng là hạt nhân lãnh đạo quyết định thắng lợi các phong trào,nhiệm vụ chính trị cuả huyện.

          Năm 2015 đã khép lại,chào đón năm mới 2016,phát huy những thành tích đã đạt được trong phát triển kinh tế xã hội ,quốc phòng an ninh trong năm 2015,bước sang năm mới Bính Thân 2016,Đảng bộ,chính quyền và nhân dân trong huyện nguyện đoàn kết,năng động,sáng tạo,chung tay,chung sức thực hiện thắng lợi các mục tiêu nhiệm vụ đã đề ra,quyết tâm xây dựng thành công huyện nông thôn mới dẫn đầu toàn tỉnh,xứng đáng với những danh hiệu cao quý vinh dự được Đảng,nhà nước phong tặng: Đơn vị anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân và anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới.

          Một mùa xuân mới lại về trên quê hương Yên Định,năm mới với niềm tin,khí thế mới, thắng lợi mới đang chờ ở phía trước.Khí tết sắc xuân đang tràn ngập trên từng nẻo đường,từng góc phố,Thôn,xóm của quê hương Bà Triệu anh hùng.

                Thực hiện: BTV Lê Hồng - Đài Truyền thanh - Truyền hình Yên Định

                                                      

 
Thông báo
Thư viện ảnh
  • Thăm dò ý kiến
  • Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?

  • Video