Lượt truy cập
412304

Các cấp hội phụ nữ trong huyện đẩy mạnh các phong trào thi đua hỗ trợ hội viên xóa đói giảm nghèo

    Trong những năm qua, phong trào phụ nữ thi đua sản xuất kinh doanh giỏi, giúp nhau xóa đói, giảm nghèo đã được các cấp hội phụ nữ trong huyện quan tâm tổ chức và thực hiện đạt nhiều kết quả, trong đó nổi bật là hoạt động của hội phụ nữ thị trấn Quán Lào.

    Phát huy lợi thế là trung tâm chính trị, kinh tế, văn hóa của huyện, những năm qua, nhiều hội viên phụ nữ thị trấn Quán Lào cùng gia đình đã đầu tư, phát triển kinh doanh, dịch vụ, sản xuất tiểu thủ công nghiệp và xây dựng các mô hình kinh tế theo hướng sản xuất hàng hóa như: mô hình hoa, cây ảnh cho hiệu quả kinh tế cao với thu nhập hàng trăm triệu đồng mỗi năm sau khi trừ đi mọi chi phí. Nhiều hội viên đã trở thành những điển hình tiên tiến trong lao động sản xuất góp phần tích cực vào những kết quả đạt được trong các phong trào thi đua và hoạt động công tác hội; cùng với các tổ chức đoàn thể, cơ quan đơn vị trên địa bàn thị trấn Quán Lào xây dựng thị trấn ngày càng giàu đẹp, văn minh.

          Trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của hội, những năm qua, được sự quan tâm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các tổ chức hội phụ nữ trong huyện ngày càng được củng cố, tăng cường, vai trò của hội và hội viên ngày càng được khẳng định, các phong trào thi đua yêu nước do các cấp hội tổ chức đã góp phần tích cực vaò sự phát triển kinh tế, xã hội, xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện.

                                                                         Thực hiện: Hoàng Anh - Đức Nguyên

 
Thông báo
Thư viện ảnh
  • Thăm dò ý kiến
  • Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?

  • Video