Lượt truy cập
412299

UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TỔNG KẾT CÔNG TÁC TÀI CHÍNH-NGÂN SÁCH NĂM 2016.PHƯƠNG HƯỚNG,NHIỆM VỤ NĂM 2017

Chiều ngày 18/01/2017,UBND huyện đã tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính-ngân sách năm 2016.Phương hướng,nhiệm vụ năm 2017

                  Dự và chỉ đạo hội nghị:

    Về phía tỉnh có đ/c Hà Mạnh Quân, Phó Giám đốc Sở Tài chính; cán bộ, chuyên viên các phòng chuyên môn của Sở Tài chính.

    Về phía huyện có đ/c Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đ/c trong Ban TVHU,TT HĐND, UBND, UBMTTQ huyện; Trưởng các ban, ngành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện; Chủ tịch HĐND,UBND và kế toán ngân sách các xã,thị trấn trên địa bàn huyện.

         Đ/c Lưu Vũ Lâm,chủ tịch UBND huyện khai mạc hội nghị.

      Năm 2016 là năm đầu thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội giai đoạn 2016-2020 được Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ 25 đề ra với nhiều thuận lợi và khó khăn đan xen đòi hỏi ngành tài chính phải thực hiện mọi biện pháp phục vụ tốt nhất cho phát triển kinh tế,xã hội.Trong năm, tình hình thực hiện thu NSNN,chi NSĐP cơ bản đạt được các chỉ tiêu HĐND huyện đề ra.Tổng thu NSNN trên địa bàn 472.965 triệu đồng,đạt 311% dự toán tỉnh giao và bằng 222% dự toán huyện giao.Tổng thu ngân sách địa phương 926.509 triệu đồng, đạt 196% dự toán tỉnh giao và bằng 174% dự toán huyện giao.Tổng chi ngân sách địa phương thực hiện 914.301 triệu đồng,đạt 186% dự toán tỉnh giao và đạt 166% dự toán huyện giao,trong đó chi đầu tư XDCB 225.531 triệu đồng;chi thường xuyên 516.971 triệu đồng;chi hoàn trả các khoản thu về thuế 159 triệu đồng;chi chuyển nguồn 138.133 triệu đồng;chi hoàn trả ngân sách cấp trên 51 triệu đồng;chi quản lý qua kho bạc nhà nước 34.456 triệu đồng.Các khoản chi tăng chủ yếu do thực hiện một số chính sách tỉnh bổ sung mục tiêu như:chính sách đảm bảo an sinh xã hội,bảo hiểm y tế,các chương trình hỗ trợ phát triển kinh tế,tăng lương tối thiểu…..

  Về công tác quản lý ngân sách cấp xã,trong năm cơ bản các xã đã thực hiện tốt quy định về quản lý trong đó công tác lập dự toán,tổ chức điều hành theo dự toán,chấp hành quyết toán cơ bản đã đi vào nề nếp.Tuy nhiên một số xã chi hành chính còn cao so với định mức tỉnh giao, công tác quản lý tài chính,ngân sách ở một số xã còn có những tồn tại như Quý Lộc,Định Liên,Yên Lạc..Bên cạnh đó,công tác quản lý tài chính đối với các cơ quan,đơn vị sự nghiệp công lập,;công tác quản lý vốn đầu tư cũng đã được tăng cường.Cùng với những kết quả đạt được,công tác quản lý tài chính-ngân sách năm 2016 vẫn còn những tồn tại,hạn chế cần khắc phục như còn nợ đọng các khoản thu thuế,lệ phí;khối xã chi hành chính còn cao,thực hiện quy chế chi tiêu nội bộ chưa nghiêm..

  Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2016,bước sang năm 2017,năm đầu thực hiện Luật ngân sách nhà nước và cũng là năm đầu thời kỳ ổn định ngân sách giai đoạn 2017-2020;căn cứ vào dự toán thu-chi NSNN tỉnh giao và các nhiệm vụ cụ thể tại địa bàn huyện,HĐND huyện đã nghị quyết về nhiệm vụ thu-chi ngân sách năm 2017 với các chỉ tiêu:dự toán thu NSNN 195.556 triệu đồng;nguồn thu cân đối ngân sách địa phương 539.195 triệu đồng. Dự toán chi ngân sách địa phương 539.195 triệu đồng.Để thực hiện tốt nhiệm vụ đã đề ra,các giải pháp được xây dựng đó là công tác tài chính-ngân sách phải chủ động tổ chức triển khai và thực hiện có hiệu quả các giải pháp tài chính năm 2017.phấn đấu tăng thu so với dự toán tỉnh giao;chi thường xuyên đảm bảo đầy đủ kịp thời cho hoạt động của bộ máy Đảng,chính quyền,các đơn vị sự nghiệp công lập;triển khai quyết liệt các biện pháp chống thất thu ngân sách,đảm bảo thu đúng,thu đủ,kịp thời các khoản thu vào ngân sách nhà nước…

  Phát biểu tại hội nghị,đ/c Hà Mạnh Quân, Phó giám đốc Sở Tài chính đã biểu dương những kết quả huyện Yên Định đạt được trong công tác tài chính-ngân sách năm 2016 đồng thời đề nghị năm 2017,huyện Yên Định cần khắc phục khó khăn,thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra;tăng cường công tác quản lý,sử dụng ngân sách ở các cấp,nghành,đơn vị để đảm bảo chi tiêu tiết kiệm hiệu quả,chống lãng phí,thất thoát ngân sách nhà nước;đảm bảo thu đúng,thu đủ,kịp thời các khoản phát sinh,phấn đấu hoàn thành và hoàn thành vượt mức dự toán thu ngân sách nhà nước năm 2017. Nhân dịp này,hội nghị đã khen thưởng cho các tập thể,cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong công tác tài chính-ngân sách năm 2016.

                                                    ĐỨC NGUYÊN.  

 
Thông báo
Thư viện ảnh
  • Thăm dò ý kiến
  • Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?

  • Video