Lượt truy cập
412287

Định Tăng với Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư" và khai trương xây dựng làng văn hoá Làng Phú Cường

Trong những năm qua, Uỷ ban nhân dân xã Định Tăng luôn đẩy mạnh và nâng cao chất lượng Cuộc vận động "Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá ở khu dân cư". Cùng với việc chỉ đạo sát sao nhằm hướng dẫn, vận động toàn dân đoàn kết hưởng ứng tham gia phong trào đã tạo nên động lực thúc đẩy các tầng lớp nhân dân tham gia. Có thể nói, phong trào xây dựng làng văn hoá từng bước đổi mới về nội dung, phương thức hoạt động, đáp ứng với yêu cầu mới, phù hợp với điều kiện đặc thù của địa phương. Với chủ trương hướng mạnh mọi hoạt động về địa bàn khu dân cư, chăm lo lợi ích thiết thực của các hội viên, đoàn viên và các tầng lớp nhân dân tạo đà cho công tác vận động quần chúng tham gia phong trào xây dựng làng văn hoá cũng như các phong trào khác có nhiều chuyển biến tiến bộ, tích cực và thuận lợi.

Ngày 09/6/2011 nhân dân và cán bộ Làng Phú Cường (xã Định Tăng) tưng bừng tổ chức lễ khai trương xây dựng làng văn hoá (LVH). Đến dự lễ đón nhận LVH có Thường trực BCĐ, Trưởng tiểu ban chỉ đạo phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hoá huyện, Lãnh đạo, các ban ngành đoàn thể huyện.

đ/c Lê Minh Chiểu đọc quyết định phê chuẩn khai trương xây dựng làng văn hoá

Để nâng cao chất lượng cuộc vận động toàn dân đoàn kết tham gia phong trào xây dựng làng văn hoá, trong công tác chỉ đạo, Uỷ ban nhân dân xã Định Tăng đã tuyên truyền, vận động các hội viên, đoàn viên, các tầng lớp nhân dân đăng ký và phấn đấu đạt tiêu chuẩn gia đình văn hoá, thực hiện Nếp sống văn minh trong việc cưới, tang, lễ hội theo tinh thần Chỉ thị 27 của Bộ Chính trị; đồng thời đẩy mạnh và tạo sự phong phú trong các hoạt động phong trào "Ông bà, cha mẹ mẫu mực, con cháu hiếu thảo". Đến nay, xã Định Tăng đã công nhận 1800 hộ gia đình đạt danh hiệu GĐVH, đạt 86,7% tổng số hộ gia đình. Có 6/7 thôn, làng đạt danh hiệu LVH, đường làng ngõ xóm cơ bản đạt 100% bê tông hoá, đời sống nhân dân từng bước được nâng cao;

Tới dự và chỉ đạo, đồng chí Nguyễn Văn Bình, Huyện Uỷ viên – Chánh Văn phòng HĐND-UBND huyện; đ/c Lê Minh Chiểu, thường trực ban chỉ đạo phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” huyện đã biểu dương, đánh giá cao tinh thần, nỗ lực phấn đấu xây dựng làng văn hóa của Đảng bộ, nhân dân làng Phú Cường.

đ/c: Nguyễn Văn Bình trao cờ và quà cho nhân dân làng Phú Cường

Đồng chí đề nghị: cần tăng cường hơn nữa vai trò lãnh đạo của địa phương với phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” gắn với cuộc vận động Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Tiếp tục làm tốt công tác tuyên truyền, vận động, chỉ rõ tiêu chí xây dựng nếp sống văn hóa tới các tầng lớp nhân dân, nêu cao tình thần gương mẫu của cán bộ, đảng viên, xây dựng và nhân rộng các điển hình gia đình văn hoá tiên tiến trong làng. Chú trọng thực hiện hương ước, quy ước văn hóa, giữ vững trật tự kỷ cương, không để phát sinh các tệ nạn xã hội, chăm lo phát triển kinh tế cho nhân dân trong làng, giải quyết việc làm cho người lao động. Thường xuyên tổ chức đánh giá, sơ kết kịp thời biểu dương những tập thể, cá nhân tiêu biểu, phê phán những hành vi tiêu cực, không chấp hành quy định của làng văn hoá.

Lê Minh Chiểu - Trưởng phòng VH&TT huyện


 
Thông báo
Thư viện ảnh
  • Thăm dò ý kiến
  • Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?

  • Video