Lượt truy cập
412854

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Yên Định: Khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng năm 2016

    Sáng ngày 14/3/2016, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện Yên Định phối hợp với các ban thuộc huyện ủy Yên Định đã tổ chức khai giảng lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng – lớp thứ 2 năm 2016 cho 107 quần chúng ưu tú đến từ các Đảng bộ, chi bộ cơ sở trong huyện

    Trong thời gian 1 tuần (từ ngày 14 – 20/3/2016), các học viên sẽ được tiếp thu, nghiên cứu 5 chuyên đề gồm: Khái quát lịch sử Đảng Cộng Sản Việt Nam, cương lĩnh xây dựng đất nước trong thời kỳ quá độ đi lên Chủ nghĩa xã hội, nội dung cơ bản Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam, học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, phấn đấu trở thành đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. Ngoài ra, các học viên còn được tiếp thu chuyên đề về chủ nghĩa yêu nước Việt Nam, tìm hiểu về tình hình KT – CT – VH – XH của huyện Yên Định trong thời gian qua.

          Thông qua lớp bồi dưỡng đối tượng kết nạp Đảng giúp các học viên nắm được những kiến thức cơ bản về Đảng Cộng Sản Việt Nam, học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh. Đồng thời, hiểu rõ về những nhiệm vụ của người đảng viên, trên cơ sở đó, mỗi người cần xây dựng kế hoạch phấn đấu, rèn luyện để sớm trở thành Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam. 

                                                                                                   Thực hiện: Thu Hường

 
Thông báo
Thư viện ảnh
  • Thăm dò ý kiến
  • Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?

  • Video