Lượt truy cập
412761

Phụ nữ Yên Định chung tay xây dựng Nông thôn mới

Năm 2015, Yên Định vinh dự là huyện đầu tiên của tỉnh được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới. Đây là thành quả từ sự nổ lực, cố gáng của cả hệ thống chính trị và các tổ chức đoàn thể từ huyện đến cơ sở và sự đồng thuận, hưởng ứng tích cực tham gia của các tầng lớp nhân dân trên đia bàn trong đó có sự đóng góp không nhỏ của cán bộ, hội viên hội liên hiệp phụ nữ huyện Yên Định.

Xác định được ý nghĩa và tầm quan trọng của chương trình xây dựng nông thôn mới, tinh thần chỉ đạo của huyện ủy, hội LHPN huyện đã chỉ đạo các cấp hội đẩy mạnh công tác tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện tích cực hưởng ứng tham gia phong trào thi đua “phụ nữ chung tay xây dựng nông thôn mới”gắn với thực hiện cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” do TW hội LHPN Việt Nam phát động.

Đẻ cuộc vận động thực sự đi vào chiều sâu, hội LHPN huyện các cấp trong huyện đã tổ chức hàng trăm hội nghị tập huấn, hàng nghìn buổi sinh hoạt chi hội phụ nứ để tuyên truyền về chương trình xây dựng nông thôn mới và 8 tiêu chí cuộc vận động “xây dựng gia đình 5 không, 3 sạch” đến toàn thể cán bộ, hội viên phụ nữ trong huyện. phối hợp với các ngành chức năng tổ chức cho hàng chục nghìn lượt hội viên tham gia học tập. Ngoài ra, hội liên hiệp phụ nữ huyện còn tích cực vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện hiệu quả các tiêu chí về xây dựng nông thôn mới như tiêu chí giao thông, nhà ở dân cư, y tế, môi trường...

Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ công tác hội gắn với thực hiện nhiệm vụ chính trị về chương trình xây dựng nông thôn mới, để từng bước hoàn thành các tiêu chí, hội liên hiệp phụ nữ huyện đã phát động mỗi cơ sở xây dựng từ 1 đến 2 mô hình phát triển kinh tế trong cán bộ, hội viên.

Đối với thực hiện tiêu chí về hộ nghèo và tiêu chí thu nhập, các cấp hội đã tích cực tuyên truyền, vận động hội viên phụ nữ mạnh dạn ứng dụng chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất, chăn nuôi, đưa các loại cây trồng, vật nuôi có giá trị kinh tế cao vào sản xuất theo hướng hàng hóa, hỗ trợ phụ nữ vay vốn phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập, tạo công ăn việc làm cho hội viên phụ nữ. Trong 5 năm 2011- 2016, các cấp hội phụ nữ trong huyện đã vận động hội viên tiết kiệm, quyên góp hỗ trợ giúp cho 1129 hội viên vay vốn để phát triển kinh tế gia đình, thoat nghèo bền vững.

Trong phong trào làm đường giao thông nông thôn đã có nhiều gia đình hội viên tình nguyện hiến đất, ủng hộ hàng nghìn ngày công lao động để mở rộng đường giao thông nông thôn, chỉnh trang, nâng cấp các công trình ở địa phương.

Đặc biệt, hội liên hiệp phụ nữ huyện đã thực hiện tiêu chí môi trường gẵn với tiêu chí 3 sạch (sạch bếp, sạch nhà, sạch ngõ), trong phong trào của hội, hội đã chỉ đạo 100% chi hội duy trì lịch vệ sinh môi trường, đường làng, ngõ xóm, tuyên truyền các hội viên tích cực tham gia thu gom và tập kết rác đúng nơi quy định. Hiện nay, hội liên hiệp phụ nứ huyện đang duy trì 210 tổ phụ nữ thu gom rác thải ở 22 xã, thị trấn.

Với sự vào cuộc tích cực, năng động, sáng tạo trong hoạt động công tác hội của hội LHPN các cấp trong huyện góp phần nâng cao nhận thức cho cán bộ, hội viên và các tầng lớp nhân dân tích cực phát triển kinh tế xã hội, chung tay, chung sức xây dựng diện mạo nông thôn khởi sắc, phát triển trên tiến trình đổi mới quê hương, đất nước.

                                                             Thực hiện: Thu Hường - Hoàng Anh

 
Thông báo
Thư viện ảnh
  • Thăm dò ý kiến
  • Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?

  • Video