Lượt truy cập
412713

Đề cương Cuộc thi " Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam '

ĐỀ CƯƠNG GỢI Ý TRẢ LỜI CÂU HỎI CUỘC THI VIẾT

“TÌM HIỂU HIẾP PHÁP NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA

VIỆT NAM”

Kế hoạch lấy ý kiến về Bộ luật dân sự

Thực hiện Nghị quyết số 857/NQ-UBTVQH13 ngày 25/12/2014 của Uỷ ban Thường vụ Quốc hội về việc tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân (sửa đổi), Quyết định số 01/QĐ-TTg ngày 02/01/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi). Thực hiện Kế hoạch số 05/KH-UBND tỉnh Thanh Hoá về việc tổ chức lấy ý kiến Nhân dân đối với dự thảo Bộ luật dân sự (sửa đổi), Chủ tịch UBND huyện ban hành Kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với Dự thảo Bộ luật Dân sự (sửa đổi) trên địa bàn huyện như sau:

Thể lệ cuộc thi tìm hiểu " Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam "

Thực hiện Kế hoạch số 514/KH-UBND ngày 31/12/2014 của Chủ tịch UBND huyện về việc tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam”; Quyết định số 30/QĐ-UBND ngày 13/01/2015 của Chủ tịch UBND huyện về việc thành lập Ban tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam” huyện Yên Định và Thể lệ số 179/TL-BTC ngày 29/12/2014 của Ban tổ chức cuộc thi tỉnh Thanh Hoá, Ban tổ chức cuộc thi huyện Yên Định ban hành Thể lệ cuộc thi trên địa bàn huyện như sau:

Kế hoạch tổ chức thi viết " Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam

Thực hiện Kế hoạch số 142/KH-UBND ngày 27/10/2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa về Tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”,  Ủy ban nhân dân huyện Yên Định ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi viết “Tìm hiểu Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam” trên địa bàn huyện (sau đây gọi tắt là cuộc thi) như sau: 


 
Thông báo
Thư viện ảnh
  • Thăm dò ý kiến
  • Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?

  • Video