Lượt truy cập
412734

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG TNMT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

ĐT di động

Cơ quan

Nhà riêng

1

Hà Duyên Lục

Trưởng phòng

 

 

0915 017 605

2

Hà Văn Thắng

Phó trưởng phòng

 

 

0949 020 368

3

Hoàng Văn Tiến

Phó trưởng phòng

 

 

0913 283 234

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG LAO ĐỘNG TBXH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

ĐT di động

Cơ quan

Nhà riêng

1

Lê Văn Long

Trưởng phòng

 

 

 

2

Ngô Ngọc Huynh

Phó trưởng phòng

 

 

0919 649 261

3

Lê Thị Chinh

Phó trưởng phòng

 

 

0904 501 575

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG NÔNG NGHIỆP

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

ĐT di động

Cơ quan

Nhà riêng

1

Trịnh Xuân Quý

Trưởng phòng

 

 

0904 044 637

2

Nguyễn Đăng Ngọc

Phó trưởng phòng

 

 

3

Nguyễn Văn Hiếu

Phó trưởng phòng

 

 

0904 783 937

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI VĂN PHÒNG HĐND - UBND HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

ĐT di động

Cơ quan

Nhà riêng

1

Nguyễn Xuân Tùng

Chánh Văn Phòng

 

 

2

Mai Tuấn Tường

Phó Chánh Văn Phòng

 

 

0915 679 777

3

Lưu Thị Hà

Phó Chánh Văn Phòng

 

 

4

Phạm Quang Thọ

Phó Chánh Văn Phòng

 

 

0904 036 548

4

Nguyễn Thị Huyền Dung

Văn Thư

 

 Thanh tra huyện

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

ĐT di động

Cơ quan

Nhà riêng

1

Hà Chính Hữu

Chánh Thanh Tra

0373 569 300

 

0915 040 912

2

Trần Đức Nghĩa

Phó Chánh Thanh Tra

0373 869 098

 

0984 633 532

3

Trịnh Hữu Dũng

Phó Chánh Thanh Tra

 

 

0934 491 456

Phòng Kinh tế - Hạ tầng

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

ĐT di động

Cơ quan

Nhà riêng

1

Hoàng Văn Đông

Trưởng phòng

0373 869 351

 

0904 169 400

2

Cao Văn Minh

Phó Trưởng phòng

0378 772 180

 

0904 449 144


 

 

Phòng Văn hóa TT

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

ĐT di động

Cơ quan

Nhà riêng

1

Trịnh Trọng Định

Trưởng phòng

03732869 299

 

0982 454 574

2

Trịnh Đình Niên

Phó Trưởng phòng

03732510 436

 

0982 510 096

Trung tâm Dân số - KHHGĐ

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

ĐT di động

Cơ quan

Nhà riêng

1

Lê Thị Sơn

Giám đốc

 

 

0982 752 269


Phòng Tư Pháp

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

ĐT di động

Cơ quan

Nhà riêng

1

Nguyễn Thị Khuyên

Trưởng Phòng

 

 

0916 351 858
2

Ngô Thị Hạnh

Phó Trưởng Phòng

 

 

0917 704 768

PHÒNG TÀI CHÍNH KẾ HOẠCH

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

ĐT di động

Cơ quan

Nhà riêng

1

Lê Văn Thanh

Trưởng Phòng

 

 

0948 723 999

2

Nguyễn Ngọc Nam

Phó Phòng

 

 

0904 361 774

3

Nguyễn Đăng Huệ

Phó Phòng

 

 

0973 737 127

4

Hoàng Thiên Vân

Phó Phòng

 

 

 

 
Thông báo
Thư viện ảnh
  • Thăm dò ý kiến
  • Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?

  • Video