Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
179 người đã bình chọn
778 người đang online

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớpp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Đăng ngày 25 - 10 - 2018
100%

Sáng ngày 24/10/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Về dự có đồng chí: Hoàng Trung Hưng – TVHU – Trưởng ban tuyên giáo – Giám đốc TTBDCT huyện; Đại diện các ban của đảng, các đồng chí giảng viên trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và 110 học viên là đảng viên mới kết nạp ở các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện

Đồng chí: Hoàng Trung Hưng - TVHU - Trưởng ban tuyên giáo huyện - Giám đốc TTBDCT huyện phát biểu khai mạc tại lớp học

Trong thời gian 7 ngày, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin ; Tư tưởng Hồ Chí Minh kim chỉ nam cho hành động cách mạng của đảng ta; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng đảng về đạo đức và chuyên đề về phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cho các học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trên từng cương vị công tác, từ đó vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn. Phấn đấu trở thành người đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Thực hiện: Thu Hiếu

Đài TT Yên Định

<

Tin mới nhất

ĐẠI BIỂU HĐND TỈNH TIÊP XÚC VỚI CỬ TRI XÃ YÊN HÙNG VÀ THÔN DUYÊN HY XÃ ĐỊNH HƯNG.(12/11/2018 8:00 SA)

Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Đình Xứng làm việc với lãnh đạo huyện Yên Định(12/11/2018 4:11 CH)

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 4 HĐND TỈNH KHÓA XVII TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ YÊN HÙNG(12/11/2018 3:57 CH)

Ủy ban MTTQ xã Yên Thọ tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024(10/11/2018 9:08 SA)

Xã Định Liên tổ chức đại hội đại biểu MTTQ Việt Nam nhiệm kỳ 2019 – 2024(09/11/2018 9:03 SA)

Huyện ủy Yên Định tổ chức hội nghị tổng kết 5 năm thực hiện quyết định số 217 – QĐ/TW và quyết...(07/11/2018 9:17 SA)

Xã Quý Lộc tập trung xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu.(06/11/2018 8:06 SA)

UBND Huyện khai giảng lớp bồi dưỡng kiên thức cải cách hành chính cho cán bộ công chứ năm 2018 (02/11/2018 2:54 CH)

Ban thường vụ huyện ủy tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10, phương...(30/10/2018 7:34 SA)

UBMTTQ Việt Nam tỉnh Thanh Hóa tổ chức Hội nghị Tổng kết hoạt động Cụm thi đua số 4.(30/10/2018 7:30 SA)