Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
186 người đã bình chọn
11 người đang online

Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớpp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới.

Đăng ngày 25 - 10 - 2018
100%

Sáng ngày 24/10/2018, Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị cho đảng viên mới. Về dự có đồng chí: Hoàng Trung Hưng – TVHU – Trưởng ban tuyên giáo – Giám đốc TTBDCT huyện; Đại diện các ban của đảng, các đồng chí giảng viên trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện và 110 học viên là đảng viên mới kết nạp ở các tổ chức cơ sở đảng trong toàn huyện

Đồng chí: Hoàng Trung Hưng - TVHU - Trưởng ban tuyên giáo huyện - Giám đốc TTBDCT huyện phát biểu khai mạc tại lớp học

Trong thời gian 7 ngày, các học viên được tìm hiểu, nghiên cứu các chuyên đề về: Chủ nghĩa Mác – Lê Nin ; Tư tưởng Hồ Chí Minh kim chỉ nam cho hành động cách mạng của đảng ta; Phát huy sức mạnh toàn dân tộc, xây dựng và hoàn thiện nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa; Đường lối và chiến lược phát triển kinh tế xã hội của Đảng; Phát triển giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam, quản lý tài nguyên, bảo vệ môi trường; Tăng cường quốc phòng an ninh, bảo vệ vững chắc tổ quốc, giữ vững môi trường hòa bình, ổn định chính trị trật tự an toàn xã hội; Chủ động và tích cực hội nhập quốc tế; Nguyên tắc tổ chức, hoạt động của đảng, công tác xây dựng Đảng ở cơ sở; Xây dựng đảng về đạo đức và chuyên đề về phấn đấu rèn luyện để xứng đáng với danh hiệu người Đảng viên Đảng Cộng Sản Việt Nam.

Thông qua lớp bồi dưỡng giúp cho các học viên nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, tư tưởng vững vàng, tiếp tục khẳng định vai trò, trách nhiệm của người đảng viên trên từng cương vị công tác, từ đó vận dụng sáng tạo kiến thức đã học vào thực tiễn. Phấn đấu trở thành người đảng viên chính thức của Đảng cộng sản Việt Nam.

 

Thực hiện: Thu Hiếu

Đài TT Yên Định

<

Tin mới nhất

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội...(17/01/2019 9:07 SA)

Hội nghị trực tuyến Toàn quốc Báo cáo viên tháng 1/2019(17/01/2019 9:05 SA)

UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính, ngân sách năm 2018 - triển khai nhiệm vụ...(15/01/2019 8:40 SA)

UBND huyện - Ban Đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức Phiên họp...(14/01/2019 8:32 SA)

UBND huyện tổ chức hội nghị Tổng kết công tác tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019.(14/01/2019 3:08 CH)

UBND huyện – Hội đồng NVQS huyện tổ chức Hội nghị phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2019(11/01/2019 3:17 CH)

UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết chương trình xây dựng NTM, Vệ sinh ATTP năm 2018 - triển khai...(11/01/2019 4:19 CH)

Các đồng chí lãnh đạo Thành Phố Thanh Hóa đến thăm chúc tết cho cán bộ, nhân dân và các gia đình...(09/01/2019 9:14 SA)

Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND...(08/01/2019 9:20 SA)

UBND Huyện Yên Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc Phòng – An Ninh năm 2018(05/01/2019 8:57 SA)