Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
193 người đã bình chọn
102 người đang online

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bàn giải pháp xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm.

Đăng ngày 05 - 10 - 2018
100%

Ngày 5/10, UBND tỉnh đã tổ chức Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bàn giải pháp xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm. Đây là hội nghị lớn nhất của tỉnh từ trước đến nay về vệ sinh an toàn thực phẩm. Tham dự hội nghị tại điểm cầu trụ sở UBND huyện có các đồng chí: Nguyễn Tiến Hiệu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy; Trưởng các ban, nghành, đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện; Ủy viên Ban chỉ đạo vệ sinh an toàn thực phẩm cấp huyện và Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đồng chí Nguyễn Tiến Hiệu, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy và đồng chí Lưu Lũ Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đồng chủ trì hội nghị.

Tham dự hội nghị, các đại biểu đã được nghe kết quả thực hiện Nghị quyết số 04 – NQ/TU ngày 18/8/2016 của Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh về việc tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác đảm bảo VSATTP trên địa bàn tỉnh đến năm 2020 trong 9 tháng đầu năm và mục, tiêu nhiệm vụ, chủ yếu đến cuối năm 2018 với các giải pháp trọng tâm như: tiếp tục đẩy mạnh hoạt động thông tin, truyền thông và đào tạo, tập huấn, nâng cao nhận thức cho cán bộ quản lý, người sản xuất và nhân dân về ATTP; tập trung lãnh đạo, chỉ đạo, kịp thời tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện các mục tiêu, chỉ tiêu về ATTP; phát huy trách nhiệm của người đứng đầu trong công tác đảm bảo ATTP; tiếp tục chỉ đạo các sở, nghành, địa phương hoàn thiện các văn bản, đề án về quản lý ATTP; tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát về ATTP từ cấp tỉnh đến cấp xã, nâng cao vai trò của Chủ tịch UBND cấp xã trong công tác kiểm tra, xử lý vi phạm về ATTP; kịp thời khen thưởng cho tổ chức, cá nhân có thành tích trong công tác đảm bảo ATTP; xử lý trách nhiệm các cơ quan, đơn vị và cá nhân có liên quan buông lỏng quản lý, không hoàn thành nhiệm vụ được giao về ATTP.... Cũng tại hội nghị, các đại biểu tham dự đã nghe nội dung dự thảo Chỉ thị của UBND tỉnh về việc tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng xã, phường, thị trấn ATTP và dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về việc ban hành Quy định tiêu chí, trình tự thủ tục, hồ sơ công nhận, công khai xã, phường, thị trấn ATTP trên địa bàn tỉnh trong đó bao gồm các tiêu chí cụ thể về xã ATTP; phương pháp, trách nhiệm tổ chức thực hiện của Văn phòng điều phối tỉnh; các sở, ban, nghành cấp tỉnh; UBND cấp huyện và cấp xã trên địa bàn tỉnh.

     Căn cứ vào các nội dung đã được tiếp thu, sau Hội nghị này, các cấp ủy Đảng, Chính quyền, các nghành, cơ quan chức năng và các xã, thị trấn trong huyện sẽ tiếp tục đẩy nhanh tiến độ, chất lượng xây dựng xã an toàn thực phẩm; xây dựng các giải pháp cụ thể, xác định rõ mục tiêu, lộ trình phù hợp với điều kiện thực tế trong việc triển khai, tổ chức thực hiện các tiêu chí xã xã ATTP, trong đó chú trọng công tác thông tin truyền thông và đào tạo, tập huấn nâng cao nhận thức cho cán bộ, người sản xuất, chế biến, kinh doanh và nhân dân về ATTP; đẩy mạnh công tác thanh tra, kiểm tra, giám sát, đánh giá mức độ thực hiện và huy động sự vào cuộc mạnh mẽ của toàn bộ hệ thống chính trị  góp phần thúc đẩy kinh tế, xã hội của huyện phát triển cũng như nâng cao vị thế và khả năng cạnh tranh.

                                                                                      Thực hiện : Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Lễ công bố đặt tên Đường, Phố và công trình công cộng trên địa bàn thị trấn Quán Lào.(15/03/2019 9:51 SA)

Huyện Yên Định tổ chức Sơ kết 3 năm thực hiện chỉ thị 05 - CT/TW của Bộ Chính trị và tổng kết...(13/03/2019 3:55 CH)

Ban tuyên giáo – Trung tâm bồi dưỡng chính trị huyện tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 2/ 2019.(01/03/2019 8:41 SA)

Lễ ra quân huấn luyện năm 2019(01/03/2019 3:15 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá công tác tháng 2, triển khai nhiệm vụ tháng 03...(25/02/2019 9:59 SA)

Đồng chí Nguyễn Đức Quyền - Phó chủ tịch thường trực UBND tỉnh Thanh Hóa kiểm tra, xử lý công tác...(24/02/2019 10:28 SA)

UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai công điện về chủ động ngăn chăn nguy cơ xâm nhiễm bệnh...(21/02/2019 8:50 SA)

Công An Huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2018, triển khai nhiệm vụ và phát...(21/02/2019 7:45 SA)

Huyện ủy – HĐND – UBND – Hội đồng NVQS huyện tổ chức lễ giao nhận quân năm 2019.(20/02/2019 10:03 SA)

Hội nghị trực tuyến nghiên cứu, học tập chuyên đề tư tưởng, phong cách đạo đức Hồ Chí Minh năm 2019(19/02/2019 9:29 SA)