Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

HĐND HUYỆN KHÓA 18 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 7 NHIỆM KỲ 2016-2021.

Đăng ngày 21 - 12 - 2018
100%

Trong 2 ngày: 20 và 22/12/2018, tại Hội trường Trung tâm huyện, HĐND huyện khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 7 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đánh giá tình hình KTXH – QPAN năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp năm 2019 và một số nội dung quan trọng khác. Về dự kỳ họp có đ/c Nguyễn Tiến Hiệu, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy: đ/c Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đ/c Ủy viên Ban TVHU – Thường trực HĐND – UBND - UBMTTQ huyện; đại biểu HDND tỉnh tổ số 4; các đại biểu HĐND huyện khóa 18; trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị của huyện; Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đ/c Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc và chủ trì kỳ họp.

Các đại biểu về tham dự kỳ họp

 

 

Đồng chí: Vũ ngọc Thưởng - Phó Bí thư TTHU - Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

 

      Tại kỳ họp các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND huyện về tình hình KTXH, QPAN năm 2018; mục tiêu, nhiệm vụ và giải pháp năm 2019. Năm 2018, tình hình KTXH của huyện tiếp tục tăng trưởng và phát triển khá, có 27/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; quốc phòng - an ninh được đảm bảo ổn định. Tăng trưởng giá trị sản xuất 18,56%, đạt 100,14% kế hoạch. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực.Thu nhập bình quân đầu người 38,719 triệu đồng / người / năm, kế hoạch là 38,685 triệu đồng / năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt 139.034 tấn, kế hoạch là 136.030 tấn. Giá trị sản xuất nông, lâm, thủy sản đạt 2.864,183 tỷ đồng, tăng 4,7% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên ha canh tác đạt 140,37 triệu đồng, tăng hơn 3 triệu đồng so với kế hoạch. Tổng vốn đầu tư XDCB trên địa bàn  đạt 1719,8 tỷ đồng. Giá trị sản xuất CN - TTCN đạt 2.377,8 tỷ đồng, bằng 110,39%KH, tăng 27,9% so với cùng kỳ. Hoạt động của các doanh nghiệp có xu hướng phát triển và mở rộng, đã thành lập mới 87 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 446 doanh nghiệp, vượt kế hoạch tỉnh giao. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 41,32 triệu USD. Tổng thu ngân sách địa phương ước đạt 1.036,1 tỷ đồng, tăng 7,46% so với cùng kỳ. Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống còn 3,6%, kế hoạch là 4,48%. 100% số xã, thị trấn ổn định ANCT, đảm bảo TTATXH và hoàn thành tốt công tác quân sự địa phương. Phong trào “ Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” và phong trào XDNTM ngày càng phát triển và đi vào chiều sâu. Huyện đã xây dựng kế hoạch và chỉ đạo các xã,thị trấn thực hiện, củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM với phương châm phù hợp với phát triển kinh tế - xã hội và bền vững. Bên cạnh đó công tác phòng chống bão lụt, khắc phục hậu quả thiên tai đã được các cấp, nghành, địa phương, đơn vị trong huyện thực hiện, chủ động ứng phó với các tình huống thiên tai xảy ra. Lĩnh vực VH-XH tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. QP-AN được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng chính quyền được quan tâm chỉ đạo.

    Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2018,  huyện đề ra mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đó là: tăng trưởng giá trị sản xuất đạt 20,16%; thu nhập bình quân đầu người 41,189 triệu đồng / người / năm; giá trị sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản / ha canh tác 145 triệu đồng / ha / năm trở lên; tổng vốn đầu tư XDCB 1761 tỷ đồng trở lên;  tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 98,5% trở lên; giải quyết việc làm mới cho 4.500 lao động; thành lập mới 100 doanh nghiệp; thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu ngành nông nghiệp theo hướng ứng dụng công nghệ cao; huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển KT - XH. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường QP - AN, đảm bảo TTATXH; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

    Tiếp đó, các đại biểu HĐND huyện đã nghe đại diện đại biểu HĐND tỉnh tổ số 4 báo cáo kết quả kỳ họp thứ 7 HĐND tỉnh khóa 17; báo cáo kết quả thực hiện một số đề xuất, kiến nghị của cử tri và chất vấn của đại biểu HĐND huyện từ kỳ họp thứ 5 HĐND huyện Khóa 18; Thông báo của UBMTTQ huyện về công tác Mặt trận tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri và nhân dân tại kỳ họp thứ 7 HĐND huyện khóa 18 và một số báo cáo, tờ trình khác của UBND huyện và các ngành, cơ quan của huyện. Kỳ họp đã tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -  an ninh năm 2018, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường về tình trạng cấp đất không đúng thẩm quyền của các xã, thị trấn và sử dụng đất sai mục đích của một số doanh nghiệp, hộ dân; trách nhiệm của cán bộ chuyên môn có liên quan đến vấn đề này... Sau các ý kiến thảo luận và nội dung chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp, đồng chí Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu ý kiến, giải trình rõ hơn những vấn đề các ngành, cử tri quan tâm. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2018 đồng thời đề nghị các cấp, ngành, cơ quan chức năng, địa phương trong huyện cần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019.

     Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, kỳ họp thứ 7 Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thống nhất thông qua các nghị quyết về Nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2019; Thu chi ngân sách và dự toán phân bổ ngân sách năm 2019; Chương trình giám sát của HĐND huyện năm 2019; Kế hoạch đầu tư công năm 2019; Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020; Giải thể Trung tâm hành chính công cấp huyện và bãi bỏ một số nội dung có định mức hỗ trợ giai đoạn 2017 – 2020.

     Bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm của các đại biểu đem lại thành công cho kỳ họp đồng thời đề nghị các cấp, nghành, địa phương trong huyện nhanh chóng triển khai các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2019.

    

 

 

                                                                                                                                                                  Thực hiện: Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

HĐND HUYỆN KHÓA 18 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ X NHIỆM KỲ 2016 - 2021.(12/07/2019 3:43 CH)

Huyện Yên Định Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ và các chức danh...(07/07/2019 4:06 CH)

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tháng 7/2019.(05/07/2019 4:10 CH)

Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển...(03/07/2019 8:42 SA)

Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng,...(27/06/2019 8:44 SA)

Ban KTXH – HĐND huyện giám sát tại xã Yên Phong(25/06/2019 6:47 SA)

MTTQ xã Định Hải hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND huyện khóa 18 với cử tri xã Định Hải(21/06/2019 3:27 CH)

Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND huyện với cử tri xã Định Long(21/06/2019 3:22 CH)

Lãnh đạo huyện thăm và chúc mừng Đài TT-TH huyện nhân kỷ niệm 94năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.(21/06/2019 3:27 CH)

Tổ đại biểu số 2 HĐND Huyện khóa XVIII tiếp xúc cử tri xã Yên Trường(21/06/2019 2:32 CH)