Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
169 người đã bình chọn
1414 người đang online

HUYỆN ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP,QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, QUYẾT ĐỊNH, KẾT LUẬN, THÔNG BÁO CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ VÀ CHỈ THỊ, KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY.

Đăng ngày 23 - 04 - 2018
100%

Ngày 23/4/2018, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận, thông báo của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và chỉ thị, kết luận của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy. Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Tiến Hiệu - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; đ/c Vũ Ngọc Thưởng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Lưu Vũ Lâm - Chủ tịch UBND huyện. Các đ/c trong Ban TVHU – TTHĐND – UBND – UBMTTQ huyện; Trưởng, phó các Ban, Phòng của Huyện ủy – UBND huyện; trưởng các đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện; Bí thư đảng bộ các xã , thị trấn; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyên ủy.

  Các đồng chí lãnh đao huyện tiếp thu hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và trienr khai thực hiện các nghị quyết

 

   Tại hội nghị các đại biểu đã được tiếp thu, học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Bí Thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 21 của Ban Bí Thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 22 của Ban Bí Thư về tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018 ); Chỉ thị số 23 của Ban Bí Thư về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Nghị quyết số 23 của Bộ Chính Trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 29 của Bộ Chính Trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15 – QĐ/TW của BCHTW Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân; Kết luận số 30 của Bộ Chính Trị  về tiếp tục thực hiện đề án trang bị  sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Quyết định số 99 của BCHTW về ban hành hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Quy định số 124 của BCHTWW về giám sát của MTTQVN và các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Kết luận số 267 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy về đổi mới,nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đơn vị trong tình hình mới.
     Sau hội nghị này, cấp ủy Đảng các cấp  xây dựng kế hoạch hành động thực hiện  các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, thông báo, kết luận của Bộ Chính Trị, ban Bí Thư và của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy đồng thời phải bám sát thực tiễn nhằm nhanh chóng đưa các chỉ thị, nghị quyết di vào cuộc sống.

 

 

        Thực hiện : Đức Nguyên

 

<

Tin mới nhất

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 4 HĐND TỈNH KHÓA XVII TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ ĐỊNH TƯỜNG.(06/08/2018 9:49 SA)

Yên Định tổ chức hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 7(03/08/2018 9:04 SA)

UBND huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả 3 năm thực hiện chương trình NTM; Kết quả thực hiện...(02/08/2018 8:57 SA)

Định Hòa Đẩy mạnh công tác tuyên truyền phấn đấu xây dựng xã NTM kiểu mẫu(01/08/2018 9:19 SA)

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức tọa đàm kỷ niệm 88 năm ngày truyền thống ngành tuyên giáo của Đảng.(01/08/2018 8:50 SA)

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác tháng 7; Nhiệm vụ...(30/07/2018 7:19 SA)

Xã Định Hòa tổ chức nhiều hoạt động tri ân các thương bện binh, gia đình liệt sĩ, người có công...(27/07/2018 7:52 SA)

Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết Hội nghị Trung...(26/07/2018 7:06 SA)

HĐND HUYỆN YÊN ĐỊNH KHÓA 18 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 5 NHIỆM KỲ 2016-2021.(25/07/2018 10:56 SA)

LÃNH ĐẠO HUYỆN DÂNG HƯƠNG, DÂNG HOA TẠI NGHĨA TRANG LIỆT SỸ; ĐÀI TƯỞNG NIỆM BÁC HỒ TẠI XÃ YÊN...(23/07/2018 1:56 CH)