Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
176 người đã bình chọn
917 người đang online

HUYỆN ỦY TỔ CHỨC HỘI NGHỊ TRỰC TUYẾN HỌC TẬP,QUÁN TRIỆT VÀ TRIỂN KHAI THỰC HIỆN CÁC NGHỊ QUYẾT, CHỈ THỊ, QUYẾT ĐỊNH, KẾT LUẬN, THÔNG BÁO CỦA BỘ CHÍNH TRỊ, BAN BÍ THƯ VÀ CHỈ THỊ, KẾT LUẬN CỦA BAN THƯỜNG VỤ TỈNH ỦY.

Đăng ngày 23 - 04 - 2018
100%

Ngày 23/4/2018, Huyện ủy đã tổ chức hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, kết luận, thông báo của Bộ Chính Trị, Ban Bí Thư và chỉ thị, kết luận của Ban Thường Vụ Tỉnh Ủy. Dự hội nghị có đ/c Nguyễn Tiến Hiệu - Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; đ/c Vũ Ngọc Thưởng - Phó Bí thư thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Lưu Vũ Lâm - Chủ tịch UBND huyện. Các đ/c trong Ban TVHU – TTHĐND – UBND – UBMTTQ huyện; Trưởng, phó các Ban, Phòng của Huyện ủy – UBND huyện; trưởng các đoàn thể, cơ quan, đơn vị của huyện; Bí thư đảng bộ các xã , thị trấn; Bí thư các đảng bộ, chi bộ trực thuộc huyên ủy.

  Các đồng chí lãnh đao huyện tiếp thu hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt và trienr khai thực hiện các nghị quyết

 

   Tại hội nghị các đại biểu đã được tiếp thu, học tập, quán triệt thực hiện Chỉ thị số 20 của Ban Bí Thư về tiếp tục tăng cường, nâng cao chất lượng biên soạn, tuyên truyền, giáo dục lịch sử Đảng; Chỉ thị số 21 của Ban Bí Thư về tiếp tục đẩy mạnh công tác phụ nữ trong tình hình mới; Chỉ thị số 22 của Ban Bí Thư về tiếp tục đẩy mạnh các phong trào thi đua yêu nước hướng tới kỷ niệm 70 năm ngày Chủ tịch Hồ Chí Minh ra lời kêu gọi thi đua ái quốc (11/6/1948 – 11/6/2018 ); Chỉ thị số 23 của Ban Bí Thư về tiếp tục đẩy mạnh nâng cao chất lượng, hiệu quả học tập, nghiên cứu, vận dụng và phát triển Chủ nghĩa Mác – Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh trong tình hình mới; Nghị quyết số 23 của Bộ Chính Trị về định hướng xây dựng chính sách phát triển công nghiệp quốc gia đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045; Kết luận số 29 của Bộ Chính Trị về tổng kết 10 năm thực hiện Quy định số 15 – QĐ/TW của BCHTW Đảng khóa X về đảng viên làm kinh tế tư nhân; Kết luận số 30 của Bộ Chính Trị  về tiếp tục thực hiện đề án trang bị  sách cho cơ sở xã, phường, thị trấn; Quyết định số 99 của BCHTW về ban hành hướng dẫn khung để cấp ủy, tổ chức Đảng trực thuộc tiếp tục phát huy vai trò của nhân dân trong đấu tranh, ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ; Quy định số 124 của BCHTWW về giám sát của MTTQVN và các tổ chức chính trị, xã hội và nhân dân đối với việc tu dưỡng, rèn luyện đạo đức, lối sống của người đứng đầu, cán bộ chủ chốt và cán bộ, đảng viên. Kết luận số 267 của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy về đổi mới,nâng cao chất lượng hoạt động của hệ thống đơn vị trong tình hình mới.
     Sau hội nghị này, cấp ủy Đảng các cấp  xây dựng kế hoạch hành động thực hiện  các Nghị quyết, chỉ thị, quyết định, thông báo, kết luận của Bộ Chính Trị, ban Bí Thư và của Ban Thường Vụ Tỉnh ủy đồng thời phải bám sát thực tiễn nhằm nhanh chóng đưa các chỉ thị, nghị quyết di vào cuộc sống.

 

 

        Thực hiện : Đức Nguyên

 

<

Tin mới nhất

Tọa đàm kỷ niệm ngày truyền thống các Ban của Đảng, Văn phòng cấp ủy và các tổ chức đoàn thể.(11/10/2018 2:42 CH)

UBND huyện - HĐNVQS huyện tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ tuyển quân năm 2019(10/10/2018 2:04 CH)

Hội nghị trực tuyến toàn tỉnh bàn giải pháp xây dựng xã, phường, thị trấn an toàn thực phẩm.(05/10/2018 8:07 SA)

Ban pháp chế HĐND huyện Về làm việc vỡi công an huyện giám sát tình hình thực hiện quy định pháp...(03/10/2018 8:05 SA)

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI TỈNH THANH HÓA VỀ TIẾP XÚC CỬ TRI HUYỆN YÊN ĐỊNH(03/10/2018 8:23 SA)

Huyện ủy tổ chức hội nghị cán bộ chủ chốt đánh giá công tác 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ trọng tâm 3...(02/10/2018 8:50 SA)

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban sản xuất vụ đông cụm các xã Vùng Định(24/09/2018 9:06 SA)

Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Thường vụ đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 9 tháng đầu năm,...(24/09/2018 2:43 CH)

Tại xã Yên Bái, UBND Huyện Yên Định tổ chức hội nghị giao ban về kết quả thực hiện tiến độ thu...(21/09/2018 9:14 SA)

Cần sớm khắc phục tình trạng sạt lở chân kè bãi sông Mã tại xã Định Tân(19/09/2018 9:02 SA)