Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
179 người đã bình chọn
907 người đang online

NÔNG DÂN TRONG HUYỆN TÍCH CỰC GIEO CẤY VỤ MÙA 2018.

Đăng ngày 15 - 06 - 2018
100%

Theo kế hoạch,vụ mùa 2018,toàn huyện có chỉ tiêu gieo cấy 8.700ha lúa,cơ cấu chủ yếu bằng các giống lúa lai,lúa thuần và lúa chất lượng cao như:27P31,Nhị ưu838,Thiên Ưu 8,TBR45,J02,Lam Sơn 8...Tranh thủ điều kiện thời tiết thuận lợi và với tiến độ lao động khẩn trương, bà con nông dân trên địa bàn huyện đang tích cực xuống đồng gieo cấy lúa vụ mùa đảm bảo trong khung thời vụ tốt nhất.

Cùng với các địa phương khác trong tỉnh,để tập trung gieo trồng trong khung thời vụ tốt nhất,sau khi thu hoạch xong vụ chiêm xuân,bà con nông dân trong huyện đã nhanh chóng chuyển trọng tâm,tập trung vào sản xuất vụ mùa với tổng diện tích gieo cấy 8.700 ha lúa. Đến thời điểm này bà con nông dân trong huyện đã gieo cấy được trên 20% diện tích lúa vụ mùa 2018. Để đảm bảo thuận lợi cho sản xuất vụ mùa 2018,UBND huyện cùng các cơ quan chức năng và các xã – thị trấn trong huyện đã chỉ đạo cung ứng đầy đủ nguồn giống lúa cho nhân dân; xây dựng kế hoạch,bố trí cơ cấu giống và thời vụ hợp lý; chỉ đạo nông dân ứng dụng các tiến bộ khoa học kỹ thuật vào gieo trồng; đẩy mạnh sử dụng mạ khay máy cấy trong sản xuất đồng thời chủ động đảm bảo nguồn nước tưới dưỡng cho nông dân làm đất, gieo cấy và chăm sóc cho cây lúa, phấn đấu đến ngày 20/6 sẽ hoàn thành chỉ tiếu gieo cấy vụ mùa 2018.

                        Thực hiện : Đức Nguyên
     

 

<

Tin mới nhất

HƯỚNG DẪN KỸ THUẬT CHĂM SÓC CÂY HÀNH CỦ VỤ ĐÔNG (25/10/2018 8:25 SA)

Toàn huyện gieo trồng được 5148 ha cây vụ đông 2018 – 2019(17/10/2018 7:49 SA)

Hội thảo đầu bờ thực hiện mô hình xây dựng cánh đồng mẫu lớn trồng lúa – Hỗ trợ thực hành nông...(24/09/2018 2:45 CH)

Nông dân xã Định Hòa tập trung thu hoạch lúa vụ mùa và triển khai phương án sản xuất vụ đông năm...(17/09/2018 7:45 SA)

UBND huyện tổ chức hội nghị triển khai sản xuất ngô thương phẩm trên đất hai lúa vụ động năm 2018...(06/09/2018 9:04 SA)

KHẨN TRƯƠNG KHẮC PHỤC HẬU QUẢ MƯA LŨ TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN.(05/09/2018 4:11 CH)

NHIỀU HỘ DÂN VÀ NHIỀU DIỆN TÍCH HOA MẦU TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN BỊ NGẬP DO MỰC NƯỚC SÔNG MÃ DÂNG CAO.(18/08/2018 9:37 SA)

Trên 45 ha lúa mùa của xã Yên Lạc bị ngập úng(20/07/2018 8:30 SA)

SẢN XUẤT NÔNG, LÂM, THỦY SẢN VƯỢT QUA KHÓ KHĂN ĐẠT KẾT QUẢ KHÁ TRONG 6 THÁNG ĐẦU NĂM(06/07/2018 7:39 SA)

NÔNG DÂN CÁC XÃ – THỊ TRẤN TRÊN ĐỊA BÀN HUYỆN TÍCH CỰC CHĂM SÓC, BẢO VỆ LÚA MÙA TRONG ĐIỀU KIỆN...(01/07/2018 7:09 SA)