Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
171 người đã bình chọn
1013 người đang online

Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin

Đăng ngày 09 - 07 - 2018
100%

Sự ra đời của Cổng TTĐT là quyết định đúng đắn và kịp thời nhằm khai thác và phát huy thành tựu khoa học-công nghệ, sự phát triển của truyền thông đa phương tiện để phục vụ và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chỉ đạo, điều hành, yêu cầu kết nối thông tin của huyện và nhu cầu tiếp cận thông tin chính thức, chính thống và có hệ thống cũng như phản hồi thông tin của nhân dân trong huyện và các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

<

Tin mới nhất

Nghị định số 115/2018/NĐ-CP ngày 04/9/2018 của Chính phủ về quy định xử phạt hành chính về an...(12/09/2018 1:55 CH)

Nghị định số 113/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về sửa đổi, bổ sung một số điều...(12/09/2018 1:49 CH)

Nghị định 111/2018/NĐ-CP ngày 31/8/2018 của Chính phủ quy định về ngày thành lập, ngày truyền...(12/09/2018 1:44 CH)

Nghị định số 110/2018/NĐ-CP ngày 20/8/2018 của Chính phủ quy định về quản lý và tổ chức lễ hội...(12/09/2018 1:38 CH)

Đề cương giới thiệu Nghị định số 99/2018/NĐ-CP ngày 12/7/2018 của Chính phủ quy định mức trợ cấp,...(21/08/2018 1:31 CH)

Đề cương giới thiệu Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 15 tháng 6 năm 2018 của Thủ tướng Chính phủ về tổ...(21/08/2018 1:25 CH)

LUẬT SỬA ĐỔI, BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU CỦA 11 LUẬT CÓ LIÊN QUAN ĐẾN QUY HOẠCH(21/08/2018 1:22 CH)

Đề cương giới thiệu Thông tư số 05/2018/TT-BLĐTBXH ngày 29/6/2018 của Bộ Lao động - Thương binh...(21/08/2018 1:19 CH)

Luật Quốc phòng năm 2018 có 7 chương, 40 điều, có hiệu lực thi hành từ ngày 01/01/2019. Luật Quốc...(13/08/2018 8:11 SA)

Luật An ninh mạng 2018 quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn...(13/08/2018 8:05 SA)