Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
164 người đã bình chọn
660 người đang online

Quy chế nội bộ về cung cấp thông tin

Đăng ngày 09 - 07 - 2018
100%

Sự ra đời của Cổng TTĐT là quyết định đúng đắn và kịp thời nhằm khai thác và phát huy thành tựu khoa học-công nghệ, sự phát triển của truyền thông đa phương tiện để phục vụ và đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của công tác chỉ đạo, điều hành, yêu cầu kết nối thông tin của huyện và nhu cầu tiếp cận thông tin chính thức, chính thống và có hệ thống cũng như phản hồi thông tin của nhân dân trong huyện và các huyện trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa

<

Tin mới nhất

Giới thiệu Luật tiếp cận thông tin 2016(09/07/2018 10:14 SA)

Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật phòng chống tham nhũng năm 2012(09/07/2018 10:11 SA)

Luật trách nhiệm bồi thường nhà nước năm 2017(09/07/2018 10:06 SA)

Luật Thủy sản năm 2017(09/07/2018 10:02 SA)

Giới thiệu Luật quy hoạch(09/07/2018 9:59 SA)

Thông tư 22 quy định xây dựng hương ước, quy ước(09/07/2018 9:04 SA)

Danh sách cán bộ đầu mối(09/07/2018 8:49 SA)

Danh mục cung cấp thông tin(09/07/2018 8:48 SA)