Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Hội thảo đầu bờ thực hiện mô hình xây dựng cánh đồng mẫu lớn trồng lúa – Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại hai xã Yên Phong và Định Liên.

Đăng ngày 24 - 09 - 2018
100%

Vừa qua, sở nông nghiệp và phát triển nông thôn; Ban quản lý dự án đầu tư các công trình nông nghiệp và phát triển nông thôn Thanh Hóa phối hợp với trạm khuyến nông huyện tổ chức hội thảo đầu bờ thực hiện mô hình xây dựng cánh đồng mẫu lớn trồng lúa – Hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại hai xã Yên Phong và Định Liên: chương trình hỗ trợ thực hành nông nghiệp thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu do ngân hàng thế giới hỗ trợ trong khuôn khổ dự án cải thiện nông nghiệp có tưới WB7. Tham dự hội thảo có đại diện lãnh đạo phòng nông nghiệp, trạm khuyến nông huyện; Lãnh đạo hai xã Yên Phong và Định Liên; Cán bộ quản trị HTXDV nông nghiệp 19 xã trong vùng dự án; cán bộ khuyến nông viên và đại diện một số ban, ngành có liên quan.

Với  sự hỗ trợ của ngân hàng thế giới trong khuôn khổ dự án cải thiện nông nghiệp có tưới WB7 tỉnh Thanh Hóa đã triển khai áp dụng mô hình sản xuất lúa và cây trồng cạn với các kỹ thuật hiện đại, triển vọng đem lại hiệu qủa kinh tế cao. Mô hình được áp dụng các biện pháp kỹ thuật cho sản xuất lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu và áp dụng mô hình cơ giới hóa đồng bộ từ khâu làm đất, gieo cấy và thu hoạch nhằm tăng năng xuất chất lượng sản phẩm, giảm chi phí, tăng thu nhập. Ngoài ra, mô hình thực hiện quản lý dinh dưỡng và dịch hại tổng hợp theo IPM, phòng trừ sâu bệnh bằng các chế phẩm có nguồn gốc sinh học; Đảm bảo nguyên tắc 4 đúng: Đúng thuốc; đúng lúc; đúng cách; đúng nồng độ liều lượng…
Kết quả thực hiện cho thấy: Cây lúa ít bị sâu bệnh, hạn chế tình trạng sâu cuốn lá, đục thân, rày nâu, bệnh đốm sọc vi khuẩn và bệnh bạc lá lúa. Qua xây dựng mô hình ánh đồng mẫu lớn sản xuất lúa thông minh thích ứng với biến đổi khí hậu tại xã Yên Phong cho năng xuất đạt từ  59 – 62 tạ / ha; Giảm chi phí sản xuất nông nghiệp, nâng cao hiệu quả lao động. Góp phần bảo vệ môi trường tại nông thôn, đây là cơ sở để đẩy nhanh các tiến bộ khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất lúa, hướng đến một nền sản xuất nông nghiệp hiện đại và bền vững.

Thực hiện: Thu Hiếu
Đài TT Yên Định

 

<

Tin mới nhất

Xã Yên Phú đẩy mạnh sản xuất vụ đông.(20/09/2019 8:27 SA)

Đẩy mạnh phát triển sản xuất theo chuỗi liên kết trên địa bàn huyện(18/09/2019 8:35 SA)

Huyện Yên Định tập trung thu hoạch lúa mùa, sản xuất vụ đông 2019-2020(11/09/2019 4:18 CH)

UBND huyện- Công ty cổ phần Đại Thành tổ chức họi nghị trình diễn máy bay không người lái phun...(22/08/2019 4:02 CH)

Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với UBND huyện tổ chức diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp: “...(05/07/2019 4:16 CH)

Huyện Yên Định tích cực phòng trừ sâu bệnh gây hại cho lúa(25/03/2019 9:36 SA)

BỆNH LỞ MỒM LONG MÓNG GIA SÚC VÀ CÁCH PHÒNG TRỊ (14/01/2019 9:51 SA)

Nông dân trong huyện tập trung chống rét cho mạ xuân(28/12/2018 3:32 CH)

Hội thảo đầu bờ, mô hình chuyền đổi đất trồng lúa sang trồng rau quả gắn với chế biến và xuất...(19/12/2018 9:55 SA)

Hội thảo giống ngô lai VN 5885 tại xã Yên Thịnh.(18/12/2018 9:44 SA)