Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

TẬP TRUNG HOÀN THÀNH THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KT - XH NĂM 2019

Đăng ngày 24 - 12 - 2018
100%

Thưa quý vị và các bạn! Năm 2018, khắc phục những khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt nhiều kết quả trong phát triển kt – xh, đảm bảo quốc phòng – an ninh, tạo tiền đề, cơ sở để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kt – xh năm 2019.

 

 

Năm 2018, tăng trưởng giá trị sản xuất 18,56%, đạt 100,14% KH.

 • Tổng sản lượng lương thực có hạt : 139.034 tấn. ( KH 136,030 tấn)
 • Giá trị sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên ha canh tác: 140,37 triệu đồng. KH là 137,5 triệu đồng / ha.
 • Thu nhập bình quân đầu người: 38,719 triệu đồng / năm.
 • Tổng vốn đầu tư XDCB 1719,8 tỷ đồng, KH 1700 tỷ đồng.
 • Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu: 41,32 triệu USD, KH 40 triệu USD.
 • Hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách tỉnh giao.
 • Tỷ lệ đô thị hóa: 26,5%, KH 22,5%
 • Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 87 DN.
 • Tỷ lệ nhà kiên cố : 94,25%.
 • Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia : 83,5%
 • Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động : 41,5%, KH 42%.
 • Duy trì tỷ lệ xã đạt chuẩn quôc gia về y tế 100%
 • Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 3,6%, KH 4,48%
 • Giải quyết việc làm mới cho 5431 lao động, KH 4500 lao động.
 • Lao động có việc làm 98,5%
 • XKLĐ 620 người, KH 550 người.
 • 100% số xã, thị trấn đảm bảo ANCT, TTATXH, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2018.

     Có thể khẳng định năm 2018, huyện đã thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu NQ của Huyện ủy, HĐND huyện đã đề ra về nhiệm vụ phát triển kt – xh, có 27/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; an sinh xã hội được đảm bảo; QP – AN được củng cố. Đây là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện triển khai thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ năm 2019 với các mục tiêu:

     -    Tăng trưởng giá trị sản xuất : 20,16%

 • Tổng sản lượng lương thực có hạt : 131.000 tấn trở lên.
 • Giá trị sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên ha canh tác: 145 triệu đồng / ha / năm.
 • Thu nhập bình quân đầu người: 41,189 triệu đồng / người / năm.
 • Tổng vốn đầu tư XDCB 1761 tỷ đồng trở lên.
 • Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu trên 45 triệu USD.
 • Hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách tỉnh giao.
 • Tỷ lệ đô thị hóa: 29,5%.
 • Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 100 DN.
 • Tỷ lệ nhà kiên cố : 95%.
 • Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia : 86,6%
 • Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động : 40%.
 • Duy trì tỷ lệ xã đạt chuẩn quôc gia về y tế 100%
 • Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 2%.
 • Giải quyết việc làm mới cho 4500 lao động.
 • Lao động có việc làm trên 98,5%
 • XKLĐ 550 người trở lên.
 • 100% số xã, thị trấn đảm bảo ANCT, TTATXH, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2019

     Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, các giải pháp chủ yếu được xây dựng đó là: Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH – HĐH; nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình kinh tế trọng tâm. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai; thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nâng cao chất lượng các văn hóa, xã hội, y tế, giáo duc; tăng cường QP – AN; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính...

Phát huy những thành tích đã đạt được, đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu KT – XH, QP – AN năm 2019.

    Thực hiện: Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

HĐND HUYỆN KHÓA 18 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ X NHIỆM KỲ 2016 - 2021.(12/07/2019 3:43 CH)

Huyện Yên Định Khai giảng lớp bồi dưỡng cán bộ dự nguồn Ban chấp hành Đảng bộ và các chức danh...(07/07/2019 4:06 CH)

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến các tỉnh ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc trung ương tháng 7/2019.(05/07/2019 4:10 CH)

Huyện ủy tổ chức Hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ huyện đánh giá công tác 6 tháng đầu năm và triển...(03/07/2019 8:42 SA)

Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng,...(27/06/2019 8:44 SA)

Ban KTXH – HĐND huyện giám sát tại xã Yên Phong(25/06/2019 6:47 SA)

MTTQ xã Định Hải hội nghị tiếp xúc cử tri giữa đại biểu HĐND huyện khóa 18 với cử tri xã Định Hải(21/06/2019 3:27 CH)

Hội nghị tiếp xúc giữa đại biểu HĐND huyện với cử tri xã Định Long(21/06/2019 3:22 CH)

Lãnh đạo huyện thăm và chúc mừng Đài TT-TH huyện nhân kỷ niệm 94năm ngày Báo chí Cách mạng Việt Nam.(21/06/2019 3:27 CH)

Tổ đại biểu số 2 HĐND Huyện khóa XVIII tiếp xúc cử tri xã Yên Trường(21/06/2019 2:32 CH)