Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
186 người đã bình chọn
4877 người đang online

TẬP TRUNG HOÀN THÀNH THẮNG LỢI CÁC MỤC TIÊU PHÁT TRIỂN KT - XH NĂM 2019

Đăng ngày 24 - 12 - 2018
100%

Thưa quý vị và các bạn! Năm 2018, khắc phục những khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã nỗ lực phấn đấu thực hiện đạt nhiều kết quả trong phát triển kt – xh, đảm bảo quốc phòng – an ninh, tạo tiền đề, cơ sở để triển khai thực hiện thắng lợi mục tiêu phát triển kt – xh năm 2019.

 

 

Năm 2018, tăng trưởng giá trị sản xuất 18,56%, đạt 100,14% KH.

 • Tổng sản lượng lương thực có hạt : 139.034 tấn. ( KH 136,030 tấn)
 • Giá trị sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên ha canh tác: 140,37 triệu đồng. KH là 137,5 triệu đồng / ha.
 • Thu nhập bình quân đầu người: 38,719 triệu đồng / năm.
 • Tổng vốn đầu tư XDCB 1719,8 tỷ đồng, KH 1700 tỷ đồng.
 • Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu: 41,32 triệu USD, KH 40 triệu USD.
 • Hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách tỉnh giao.
 • Tỷ lệ đô thị hóa: 26,5%, KH 22,5%
 • Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 87 DN.
 • Tỷ lệ nhà kiên cố : 94,25%.
 • Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia : 83,5%
 • Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động : 41,5%, KH 42%.
 • Duy trì tỷ lệ xã đạt chuẩn quôc gia về y tế 100%
 • Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 3,6%, KH 4,48%
 • Giải quyết việc làm mới cho 5431 lao động, KH 4500 lao động.
 • Lao động có việc làm 98,5%
 • XKLĐ 620 người, KH 550 người.
 • 100% số xã, thị trấn đảm bảo ANCT, TTATXH, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2018.

     Có thể khẳng định năm 2018, huyện đã thực hiện hoàn thành cơ bản các mục tiêu NQ của Huyện ủy, HĐND huyện đã đề ra về nhiệm vụ phát triển kt – xh, có 27/30 chỉ tiêu đạt và vượt kế hoạch; an sinh xã hội được đảm bảo; QP – AN được củng cố. Đây là cơ sở để Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện triển khai thực hiện thắng lợi  nhiệm vụ năm 2019 với các mục tiêu:

     -    Tăng trưởng giá trị sản xuất : 20,16%

 • Tổng sản lượng lương thực có hạt : 131.000 tấn trở lên.
 • Giá trị sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên ha canh tác: 145 triệu đồng / ha / năm.
 • Thu nhập bình quân đầu người: 41,189 triệu đồng / người / năm.
 • Tổng vốn đầu tư XDCB 1761 tỷ đồng trở lên.
 • Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu trên 45 triệu USD.
 • Hoàn thành vượt mức dự toán ngân sách tỉnh giao.
 • Tỷ lệ đô thị hóa: 29,5%.
 • Tổng số doanh nghiệp thành lập mới: 100 DN.
 • Tỷ lệ nhà kiên cố : 95%.
 • Tỷ lệ trường đạt chuẩn quốc gia : 86,6%
 • Tỷ lệ lao động nông nghiệp trong tổng lao động : 40%.
 • Duy trì tỷ lệ xã đạt chuẩn quôc gia về y tế 100%
 • Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 2%.
 • Giải quyết việc làm mới cho 4500 lao động.
 • Lao động có việc làm trên 98,5%
 • XKLĐ 550 người trở lên.
 • 100% số xã, thị trấn đảm bảo ANCT, TTATXH, hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2019

     Để thực hiện được các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, các giải pháp chủ yếu được xây dựng đó là: Tiếp tục chuyển dịch cơ cấu kinh tế theo hướng CNH – HĐH; nâng cao chất lượng, hiệu quả các chương trình kinh tế trọng tâm. Cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh tiến độ thực hiện các dự án đang triển khai; thực hiện tái cơ cấu kinh tế gắn với xây dựng mô hình tăng trưởng và tái cơ cấu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Nâng cao chất lượng các văn hóa, xã hội, y tế, giáo duc; tăng cường QP – AN; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước, cải cách thủ tục hành chính...

Phát huy những thành tích đã đạt được, đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện quyết tâm phấn đấu hoàn thành xuất sắc mục tiêu KT – XH, QP – AN năm 2019.

    Thực hiện: Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Ban Tuyên giáo Huyện ủy tổ chức Hội nghị học tập, quán triệt, triển khai thực hiện các nội...(17/01/2019 9:07 SA)

Hội nghị trực tuyến Toàn quốc Báo cáo viên tháng 1/2019(17/01/2019 9:05 SA)

UBND huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác tài chính, ngân sách năm 2018 - triển khai nhiệm vụ...(15/01/2019 8:40 SA)

UBND huyện - Ban Đại diện Hội đồng quản trị ngân hàng chính sách xã hội huyện tổ chức Phiên họp...(14/01/2019 8:32 SA)

UBND huyện tổ chức hội nghị Tổng kết công tác tư pháp năm 2018, triển khai nhiệm vụ 2019.(14/01/2019 3:08 CH)

UBND huyện – Hội đồng NVQS huyện tổ chức Hội nghị phát lệnh gọi công dân nhập ngũ năm 2019(11/01/2019 3:17 CH)

UBND huyện tổ chức hội nghị sơ kết chương trình xây dựng NTM, Vệ sinh ATTP năm 2018 - triển khai...(11/01/2019 4:19 CH)

Các đồng chí lãnh đạo Thành Phố Thanh Hóa đến thăm chúc tết cho cán bộ, nhân dân và các gia đình...(09/01/2019 9:14 SA)

Hội nghị triển khai thực hiện kế hoạch hành động của UBND tỉnh, Nghị quyết của Huyện ủy, HĐND...(08/01/2019 9:20 SA)

UBND Huyện Yên Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc Phòng – An Ninh năm 2018(05/01/2019 8:57 SA)