Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Ban Pháp chế HĐND huyện giám sát kết quả chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu 9 tháng đầu năm 2019 tại xã Yên Lâm

Đăng ngày 24 - 10 - 2019
100%

Ngày 24/10, Ban Pháp chế HĐND huyện do Đ/C Trần Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy làm Trưởng Ban đã về giám sát kết quả chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu 9 tháng đầu năm 2019 tại xã Yên Lâm. Cùng đi có cán bộ, chuyên viên một số phòng chuyên môn của UBND huyện.

        Theo báo cáo, trong 9 tháng đầu năm, xã Yên Lâm đã cơ bản thực hiện tốt các mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng – an ninh đã đề ra. Chương trình xây xựng xã nông thôn mới nâng cao được quan tâm chỉ đạo. An ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Thực hiện tốt công tác huấn luyện dân quân hàng năm và hoàn thành 100% chỉ tiêu công tác tuyển quân năm 2019. Bên cạnh đó, công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật được chú trọng. Từ đầu năm đến nay xã đã tổ chức 27 hội nghị tuyên truyền, phổ biến pháp luật với 945 lượt người tham gia; tổ chức tiếp công dân 165 cuộc với 165 lượt công dân; công tác tiếp nhận, xử lý đơn thư của công dân được kiểm tra, phân loại, giải quyết kịp thời. Việc thực hiện tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước theo Chỉ thị số 26 của Thủ tướng Chính phủ và Chỉ thị số 19 của Chủ tịch UBND tỉnh được triển khai, tổ chức thực hiện có hiệu quả. Ngoài ra công tác hòa giải ở cơ sở, quản lý hộ tịch, hộ khẩu được thực hiện dúng quy định.. Tuy nhiên bên cạnh những kết quả đã đạt được, việc thực hiện chỉ đạo, điều hành, tổ chức thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu 9 tháng đầu năm 2019 của xã Yên Lâm còn một số hạn chế tồn tại như: việc phối hợp trong giải quyết đơn thư về đất đai có trường hợp còn chậm theo quy định; công tác hậu phương quân đội có thời điểm chưa thường xuyên; tện nạn xã hội, ma túy, trộm cắp tài sản trên địa bàn vẫn còn diễn ra....

     Tại buổi giám sát, trên cơ sở báo cáo của xã và kiểm tra thực tế , các thành viên Ban Pháp chế HĐND huyện đã làm rõ những hạn chế và góp ý xây dựng giải pháp để địa phương khắc phục trong thời gian tới.

     Phát biểu ý kiến chỉ đạo và kết luận buổi giám sát, đ/c Trần Đức Hạnh, Ủy viên Ban Thường vụ, Chủ nhiệm UBKT Huyện ủy, Trưởng Ban Pháp chế HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả xã Yên Lâm đạt được trong thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu 9 tháng đầu năm 2019 đồng thời yêu cầu cấp ủy đảng, chính quyền địa phương tiếp tục nâng cao vai trò lãnh chỉ đạo, điều hành thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ 3 tháng cuối năm 2019; đẩy mạnh xây dựng xã nông thôn mới nâng cao; đảm bảo quy trình giải quyết các đơn thư của nhân dân; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế xã hội trên địa bàn.

                                                                                                     Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã Yên Hùng đại hội đại biểu nhiện kỳ 2020-2025. (30/05/2020 3:45 CH)

Ban thường vụ huyện hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 5 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm...(29/05/2020 3:48 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Định Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 9:47 SA)

Đảng bộ Công an huyện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.(28/05/2020 9:43 SA)

Xã Định Long tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và đón nhận...(27/05/2020 9:56 SA)

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt riển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo...(26/05/2020 8:36 SA)

Đảng bộ xã Yên Thịnh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(24/05/2020 8:23 SA)

Đảng bộ xã Yên Ninh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025.(21/05/2020 9:35 SA)

Đảng bộ xã Yên Thái đại hội đại biểu lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025. (20/05/2020 9:25 SA)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Định Tiến nhiệm kỳ 2020 - 2025(20/05/2020 4:16 CH)