Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Hùng

Đăng ngày 08 - 10 - 2019
100%

Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Hùng

Thời gian Thông báo 03 ngày từ ngày 08 tháng 10 năm 2019. Chi tiết gửi kèm theo tại đây https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2019-10/49947406a144da9d426%20TB%20UBND.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc
    <

    Tin mới nhất

    Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Yên Trung(08/10/2019 10:06 SA)

    Thông tin đấu thầu đất xã Định Công(08/10/2019 10:00 SA)

    Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Hùng(08/10/2019 3:52 CH)

    Thông báo đấu giá tài sản thanh lý (02/08/2019 9:32 SA)

    Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Thống Nhất(13/06/2019 7:22 SA)

    Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tạ xã Yên Lạc(13/06/2019 7:20 SA)

    Thông báo quyền sử dụng đất tại xã Yên Tâm(13/06/2019 7:18 SA)

    Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Thọ, huyện Yên Định(27/05/2019 1:57 CH)

    Thông báo đầu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Trường, huyện Yên Định(22/05/2019 1:23 CH)

    Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Định Tăng(05/12/2018 6:41 SA)