Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Hùng

Đăng ngày 08 - 10 - 2019
100%

Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Hùng

Thời gian Thông báo 03 ngày từ ngày 08 tháng 10 năm 2019. Chi tiết gửi kèm theo tại đây https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2019-10/49947406a144da9d426%20TB%20UBND.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.(17/07/2020 8:50 SA)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.(17/07/2020 8:47 SA)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.(17/07/2020 8:44 SA)

  Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân...(17/07/2020 8:22 SA)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.(03/06/2020 8:50 SA)

  Đấu giá quyền sử dụng đất.(03/06/2020 8:44 SA)

  Đấu giá quyền sử dụng đất.(25/05/2020 8:48 SA)

  Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Yên Trung(08/10/2019 10:06 SA)

  Thông tin đấu thầu đất xã Định Công(08/10/2019 10:00 SA)

  Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Hùng(08/10/2019 3:52 CH)