Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Tăng cường đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm trên địa bàn huyện Yên Định

Đăng ngày 28 - 10 - 2019
100%

Trong thời gian qua, công tác đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm (VSATTP) đã được huyện Yên Định quan tâm và triển khai nhiều giải pháp thực hiện.

Một góc chợ Kiểu xã Yên Trường.

      Cùng với kiện toàn, củng cố ban chỉ đạo công tác VSATTP từ huyện đến các xã, thị trấn; ban hành các văn bản chỉ đạo, lực lượng liên ngành của huyện đã tổ chức thực hiện, thanh tra, kiểm tra đột xuất quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm tại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, bếp ăn tập thể. Phân loại các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống thuộc đối tượng phải cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện ATTP. Ký cam kết bảo đảm ATTP đối với các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm, dịch vụ ăn uống, thức ăn đường phố theo quy định. Ngoài ra, huyện đã chủ động đa dạng hóa các hoạt động tuyên truyền, thông tin kịp thời về thực trạng ATTP, khuyến khích các cơ sở sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn, công khai các cơ sở vi phạm trên phương tiện thông tin đại chúng. Đồng thời tập trung tuyên truyền các quy định về ATTP trong hoạt động sản xuất, kinh doanh thực phẩm, chủ động phòng ngừa ô nhiễm thực phẩm, hạn chế tối đa các vụ ngộ độc thực phẩm. Tổ chức chiến dịch truyền thông sâu rộng để nâng cao ý thức toàn xã hội về ATTP. Yêu cầu các cơ sở công khai giấy chứng nhận ATTP và nguồn gốc thực phẩm, danh sách cơ sở cung cấp nguyên liệu thực phẩm... Đến nay, huyện đã xây dựng được 12 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn với khối lượng thực phẩm tiêu dùng thông qua các chuỗi cung ứng thực phẩm là 10.840 tấn; thực hiện hoàn thành 2 cơ sở giết mổ tập trung và 114 cơ sở giết mổ nhỏ lẻ; có 1 chợ hoàn thiện các tiêu chí (chợ Yên Thọ) trình hồ sơ chờ xét công nhận và 6 mô hình cửa hàng kinh doanh thực phẩm an toàn; xây dựng được 10 mô hình bếp ăn tập thể bảo đảm ATTP; có 3 đơn vị đã hoàn thành 4/4 tiêu chí hiện đang hoàn thiện hồ sơ xét công nhận xã ATTP; 100% các cơ sở sản xuất, kinh doanh nhỏ lẻ ký cam kết sản xuất, kinh doanh thực phẩm an toàn theo quy định. Huyện đã thành lập 1 đoàn kiểm tra liên ngành, kiểm tra 5 đợt tại 43 cơ sở, có 37 cơ sởđạt yêu cầu, 5 cơ sở vi phạm xử phạt 41.150.000 đồng, 5 cơ sở có sản phẩm bị tiêu hủy...

     Thời gian tới, huyện Yên Định tiếp tục đẩy mạnh thực hiện một số mục tiêu về xây dựng chợ ATTP, tỷ lệ thực phẩm được kiểm soát nguồn gốc; xây dựng và phát triển các chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn, bền vững, có quy mô, sản lượng lớn; tăng cường hiệu lực quản lý Nhà nước và chịu trách nhiệm về ATTP của người đứng đầu các cấp chính quyền; đẩy mạnh phối hợp liên ngành trong công tác bảo đảm ATTP. Triển khai đồng bộ các biện pháp đảm bảo ATTP, phòng chống ngộ độc thực phẩm; thực hiện tốt công tác tuyên truyền, phổ biến các quy định của pháp luật về ATVSTP; các tiêu chuẩn, quy định điều kiện và kiến thức khoa học về ATVSTP... giúp người dân nâng cao ý thức, trách nhiệm trong việc bảo đảm ATVSTP.

                                                                                                                       Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Đảng bộ xã Yên Hùng đại hội đại biểu nhiện kỳ 2020-2025. (30/05/2020 3:45 CH)

Ban thường vụ huyện hội nghị đánh giá kết quả công tác tháng 5 Triển khai nhiệm vụ trọng tâm...(29/05/2020 3:48 CH)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Định Thành nhiệm kỳ 2020 - 2025(28/05/2020 9:47 SA)

Đảng bộ Công an huyện tổ chức Đại hội nhiệm kỳ 2020 – 2025.(28/05/2020 9:43 SA)

Xã Định Long tổ chức hội nghị tuyên dương điển hình tiên tiến giai đoạn 2015-2020 và đón nhận...(27/05/2020 9:56 SA)

Hội nghị trực tuyến học tập, quán triệt riển khai các nghị quyết, chỉ thị, kết luận, thông báo...(26/05/2020 8:36 SA)

Đảng bộ xã Yên Thịnh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XXVII, nhiệm kỳ 2020 – 2025.(24/05/2020 8:23 SA)

Đảng bộ xã Yên Ninh tổ chức đại hội đại biểu lần thứ XX nhiệm kỳ 2020 – 2025.(21/05/2020 9:35 SA)

Đảng bộ xã Yên Thái đại hội đại biểu lần thứ XXVII nhiệm kỳ 2020-2025. (20/05/2020 9:25 SA)

Đại hội đại biểu Đảng bộ xã Định Tiến nhiệm kỳ 2020 - 2025(20/05/2020 4:16 CH)