Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Thông tin đấu thầu đất xã Định Công

Đăng ngày 08 - 10 - 2019
100%

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.(17/07/2020 8:50 SA)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.(17/07/2020 8:47 SA)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.(17/07/2020 8:44 SA)

  Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân...(17/07/2020 8:22 SA)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.(03/06/2020 8:50 SA)

  Đấu giá quyền sử dụng đất.(03/06/2020 8:44 SA)

  Đấu giá quyền sử dụng đất.(25/05/2020 8:48 SA)

  Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Yên Trung(08/10/2019 10:06 SA)

  Thông tin đấu thầu đất xã Định Công(08/10/2019 10:00 SA)

  Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Hùng(08/10/2019 3:52 CH)