Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Huyện Yên Định giao chỉ tiêu kế hoạch tích tụ, tập trung 1.100 ha đất đai phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao trong năm 2020.

Đăng ngày 19 - 11 - 2019
100%

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ/TƯ ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030.

Căn cứ Nghị quyết số 13/NQ/TƯ ngày 11/01/2019 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao đến năm 2025, định hướng đến năm 2030, UBND huyện Yên Định đã ra Quyết định về việc giao chỉ tiêu, kế hoạch tích tụ, tập trung đất đai để phát triển nông nghiệp quy mô lớn, công nghệ cao năm 2020 với tổng diện tích 1.100 ha để các xã, thị trấn thực hiện, gồm: Trồng trọt 780 ha; chăn nuôi 65 ha và thủy sản 235 ha. UBND huyện giao Phòng Tài nguyên và Môi trường chủ trì, kết hợp với Phòng Nông nghiệp và PTNT, Phòng Tài chính – Kê hoạch, Phòng Kinh tế Hạ tầng, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn, các cơ quan đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện, phấn đấu vượt chỉ tiêu kế hoạch được giao năm 2020

                                                                                                                  Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Đồng chí Phạm Thị Thanh Thủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ tỉnh kiểm tra tình hình sản xuất và đời sống;...(15/01/2020 10:15 SA)

Lễ Bế giảng lớp Trung cấp Lý luận Chính trị - Hành chính hệ không tập trung huyện Yên Định khóa...(15/01/2020 4:00 CH)

Huyện Yên Định tổ chức Hội nghị triển khai nhiệm vụ thực hiện kế hoạch hành động của UBND tỉnh,...(13/01/2020 8:28 SA)

YÊN ĐỊNH TRÊN HÀNH TRÌNH HƠN 70 NĂM LÀM THEO LỜI BÁC.(13/01/2020 3:25 CH)

Huyện ủy –Ban chỉ đạo xây dựng cơ sở và thực hiện quy chế dân chủ huyện, tổ chức hội nghị tổng...(10/01/2020 9:45 SA)

Hội nghị báo cáo viên tháng 12 và tổng kết công tác báo cáo viên, tuyên truyền miệng năm 2019.(09/01/2020 9:05 SA)

Công An Huyện tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2019, triển khai nhiệm vụ và phát...(09/01/2020 3:07 CH)

UBND huyện, Hội đồng nghĩa vụ quân sự huyện Yên Định tổ chức hội nghị triển khai kế hoạch phát...(08/01/2020 2:48 CH)

UBND Huyện Yên Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác Quốc Phòng – An Ninh năm 2019; Triển khai...(31/12/2019 4:11 CH)

UBND huyện, Ban chỉ đạo 389 của huyện tổ chức hội nghị đánh giá kết quả công tác chống buôn lậu,...(30/12/2019 4:13 CH)