Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

HĐND HUYỆN KHÓA 18 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ 11 NHIỆM KỲ 2016 - 2021.

Đăng ngày 24 - 12 - 2019
100%

Trong 2 ngày: 23 và 24/12/2019, tại Hội trường Trung tâm huyện, HĐND huyện khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ 11 nhiệm kỳ 2016 - 2021 đánh giá tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng – an ninh năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp chủ yếu năm 2020 và xem xét, quyết định những nội dung quan trọng khác theo quy định của pháp luật. Về dự, chỉ đạo kỳ họp có đ/c Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; đ/c Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đ/c trong Ban TVHU - Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ huyện; đại biểu HĐND tỉnh tổ số 4; các đại biểu HĐND huyện khóa 18; Phó chủ tịch UBND huyện; Trưởng phó các Ban, Phòng, đơn vị thuộc Huyện ủy, UBND huyện. Trưởng, phó các đoàn thể huyện; Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị đóng trên địa bàn huyện. Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đ/c Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp

Các đại biểu về dự kỳ họp HĐND khóa XVIII.

Năm 2019, tình hình KTXH của huyện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực. Có 27/30 chỉ tiêu đạt và vượt mục tiêu kế hoạch. Tăng trưởng giá trị sản xuất 20,22%, đạt 100,06% kế hoạch. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực.Thu nhập bình quân đầu người 41,57 triệu đồng/năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt 134.648 tấn ( KH: 131.000 tấn). Giá trị sản xuất nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản trên ha canh tác: 145,8 triệu đồng/năm. Tổng vốn đầu tư XDCB trên địa bàn 2083,4 tỷ đồng, đạt 118,3% KH, tăng 21,1% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất CN - TTCN ước đạt 3.142,5 tỷ đồng, đạt 102,5% kế hoạch, tăng 32,2% so với cùng kỳ. Hoạt động của các doanh nghiệp có xu hướng phát triển và mở rộng, trong năm đã thành lập mới 91 doanh nghiệp, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 572 doanh nghiệp. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu: 46,32 triệu USD. Thu ngân sách địa phương ước 1147,5 tỷ đồng, tăng 10,7% so với cùng kỳ. Giải quyết việc làm mới cho 4580 lao động ( KH 4500 lao động). Xuất khẩu lao động 668 người ( KH: 550 người). Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống 1,52%. 100% số xã, thị trấn ổn định ANCT, đảm bảo TTATXH và hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2019. Công tác củng cố, nâng cao các tiêu chí nông thôn mới và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn huyện tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Công tác VSATTP được tăng cường. Toàn huyện đã xây dựng được 22/22 chuỗi cung ứng thực phẩm an toàn tỉnh giao. Bên cạnh đó, công tác quản lý tài nguyên, môi trường tiếp tục được quan tâm chỉ đạo. Lĩnh vực VH-XH tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. QP-AN được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng tăng cường.

    Phát huy những kết quả đạt được trong năm 2019, năm 2020, huyện tập trung chỉ đạo tháo gỡ khó khăn, vướng mắc, đẩy nhanh quá trình tái cơ cấu kinh tế đồng bộ, toàn diện gắn với phát triển bền vững; tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất kinh doanh phát triển; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, tăng cường các hoạt động đẩy mạnh xúc tiến đầu tư, nhằm huy động tối đa và sử dụng có hiệu quả các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa - xã hội, cải thiện đời sống của nhân dân; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, giải quyết việc làm, bảo đảm an sinh xã hội và vệ sinh an toàn thực phẩm. Tăng cường quản lý, bảo vệ tài nguyên và môi trường; tập trung xây dựng bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giữ vững an ninh chính trị và bảo đảm trật tự an toàn xã hội. Đồng thời đề ra các mục tiêu kinh tế - xã hội chủ yếu như: Tăng trưởng giá trị sản xuất: 21,63%. Tổng vốn đầu tư XDCB: 2.106 tỷ đồng trở lên. Thu nhập bình quân đầu người: 43,78 triệu đồng/người/năm.Tỷ lệ hộ nghèo giảm xuống dưới 0,5%...

     Tại kỳ họp, các đại biểu cũng đã nghe thông báo của UBMTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ 11 - HĐND huyện khóa XVIII. Báo cáo của UBND huyện về kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện tại kỳ họp thứ mười HĐND huyện khóa XVIII. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện về công tác xét xử, thi hành án hình sự; tình hình tội phạm và công tác kiểm sát năm 2019; nhiệm vụ, giải pháp năm 2020. Nghe đại diện Tổ đại biểu số 4- HĐND tỉnh thông báo kết quả kỳ họp thứ 11 -  HĐND tỉnh khóa XVII và một số báo cáo, tờ trình khác của UBND huyện và các nghành, cơ quan của huyện.

     Kỳ họp đã tiến hành thảo luận về tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng -  an ninh năm 2019; đóng góp ý kiến vào các giải pháp thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2020 đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường về công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa trên địa bàn và các vấn đề liên quan đến công tác giải phóng mặt bằng trên địa bàn huyện. Sau các ý kiến thảo luận và nội dung chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp, đồng chí Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phát biểu ý kiến, giải trình làm rõ hơn những vấn đề các nghành, cử tri quan tâm. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019 đồng thời đề nghị các cấp, nghành, cơ quan chức năng, địa phương trong huyện cần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020. Cũng tại kỳ họp này, HĐND huyện khóa XVIII đã tiến hành bầu bổ sung Ủy viên UBND huyện.     

     Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy phát biểu chỉ đạo tại Kỳ họp.

Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trong huyện đã khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong năm 2019 đồng thời yêu cầu các cấp, ngành, địa phương, đơn vị cần tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tập trung quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương hành chính; cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ đối với từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị đồng thời nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của huyện nhà năm 2020 ngay từ những ngày đầu, tháng đầu,

      Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, kỳ họp thứ 11 - Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thống nhất thông qua Nghị quyết về phát triển kinh tế - xã hội năm 2020; Nghị quyết về dự toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương năm 2020 và phương án phân bổ ngân sách cấp huyện năm 2020. Kế hoạch đầu tư công năm 2020 và một số nội dung quan trọng khác theo quy định của pháp luật.

    Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện phát biểu bế mạc tại kỳ họp.

Bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm của các đại biểu đem lại thành công cho kỳ họp đồng thời đề nghị các cấp, nghành, địa phương trong huyện nhanh chóng triển khai các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp, triển khai thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh năm 2020.    

 

 

                                                   Thực hiện: Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Đồng chí Đỗ Trọng Hưng Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đến thăm, chúc mừng...(22/02/2020 9:20 SA)

Hội nghị trực tuyến về tình hình dịch bệnh do virus Corona gây ra và bệnh Cúm gia cầm A/H5N6.(15/02/2020 10:02 SA)

Ban dân vận- MTTQ và các đoàn thể huyện: Tổ chức hội nghị tổng kết công tác năm 2019- triển khai...(12/02/2020 9:26 SA)

Huyện Yên Định tổ chức giao nhận quân năm 2020(11/02/2020 9:46 SA)

Ban tuyên giáo tỉnh ủy: Tổ chức hội nghị trực tuyến báo cáo viên Tháng 2 năm 2020.(05/02/2020 8:35 SA)

Huyện ủy Yên Định tổ chức lễ kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam ( 3/2/1930 –...(03/02/2020 9:01 SA)

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Phạm Đăng Quyền làm việc với huyện Yên Định về công tác phòng chống dịch...(03/02/2020 3:40 CH)

Huyện Yên Định : Tổ chức hội nghị giao ban trực tuyến đầu xuân 2020 (31/01/2020 2:35 CH)

Huyện Yên Định phát động “ Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ” xuân Canh Tý 2020.(30/01/2020 3:25 CH)

Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí Thư Huyện ủy thăm, chúc tết Trại giam số 5 cục C10 Bộ...(22/01/2020 4:03 CH)