Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Thống Nhất

Đăng ngày 13 - 06 - 2019
100%

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Thống Nhất.

Chi tiết tải tại địa chỉ: https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2019-06/9ade1cd687f8f54d213%20TB-UBND.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.(17/07/2020 8:50 SA)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.(17/07/2020 8:47 SA)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.(17/07/2020 8:44 SA)

  Thông báo Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản là quyền sử dụng đất ở hộ gia đình, cá nhân...(17/07/2020 8:22 SA)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất.(03/06/2020 8:50 SA)

  Đấu giá quyền sử dụng đất.(03/06/2020 8:44 SA)

  Đấu giá quyền sử dụng đất.(25/05/2020 8:48 SA)

  Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Yên Trung(08/10/2019 10:06 SA)

  Thông tin đấu thầu đất xã Định Công(08/10/2019 10:00 SA)

  Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Hùng(08/10/2019 3:52 CH)