Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Thống Nhất

Đăng ngày 13 - 06 - 2019
100%

Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Thống Nhất.

Chi tiết tải tại địa chỉ: https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/VanBan/2019-06/9ade1cd687f8f54d213%20TB-UBND.signed.pdf

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  Thông báo lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản tại xã Yên Trung(08/10/2019 10:06 SA)

  Thông tin đấu thầu đất xã Định Công(08/10/2019 10:00 SA)

  Đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Hùng(08/10/2019 3:52 CH)

  Thông báo đấu giá tài sản thanh lý (02/08/2019 9:32 SA)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại Thị trấn Thống Nhất(13/06/2019 7:22 SA)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tạ xã Yên Lạc(13/06/2019 7:20 SA)

  Thông báo quyền sử dụng đất tại xã Yên Tâm(13/06/2019 7:18 SA)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Thọ, huyện Yên Định(27/05/2019 1:57 CH)

  Thông báo đầu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Trường, huyện Yên Định(22/05/2019 1:23 CH)

  Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Định Tăng(05/12/2018 6:41 SA)