Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Ban KTXH – HĐND huyện giám sát tại xã Yên Phong

Đăng ngày 25 - 06 - 2019
100%

Thực hiện kế hoạch số 33, ngày 13/5/2019 của HĐND huyện khóa XVIII về chương trình giám sát năm 2019, sáng 25/6/2019, Ban KTXH – HĐND huyện do đồng chí: Hoàng Trung Hưng, TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTBDCT huyện làm Trưởng ban và các thành viên trong ban đã có buổi giám sát tại xã Yên Phong về việc thực hiện phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và thực hiện kế hoạch sử dụng đất, cấp quyền sử dụng đất từ năm 2017 đến nay và một số nội dung khác. Cùng tham gia buổi giám sát còn có cán bộ, chuyên viên một số phòng chuyên môn của UBND huyện.

Toàn cảnh buổi làm việc ban KTXH - HĐND huyện với xã Yên Phong.

     Tại buổi giám sát, đại diện lãnh đạo xã Yên Phong đã báo cáo kết quả thực hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và thực hiện kế hoạch sử dụng đất, cấp quyền sử dụng đất của địa phương từ năm 2017 đến nay. Theo đó, từ năm 2017 đến nay, xã Yên Phong đã triển khai thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết cấp trên về thực hiện việc phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và kế hoạch sử dụng đất, cấp quyền sử dụng đất. Trong năm 2017, 2018, công tác lập dự toán, tổ chức điều hành theo dự toán, chấp hành quyết toán cơ bản đi vào nề nếp. Công tác thu, chi ngân sách và quyết toán được thực hiện đầy đủ, đảm bảo đúng quy định của luật ngân sách nhà nước. Việc quản lý, sử dụng thu, chi các quỹ, các khoản thu đóng góp khác như: Quỹ đền ơn đáp nghĩa; Quỹ an ninh quốc phòng... được triển khai đảm bảo đúng nguyên tắc, công khai, minh bạch, dân chủ trong nhân dân. Công tác quản lý nhà nước về  thực hiện kế hoạch sử dụng đất, cấp quyền sử dụng đất của được thực hiện nghiêm túc. Việc cho thuê các loại đất đúng thẩm quyền, quản lý sử dụng đúng mục đích; Công tác quản lý thu, chi tiền thuê đất được thực hiện theo phân cấp và không để xảy ra tình trạng nợ đọng tiền thuê đất. Từ năm 2017 đến nay, toàn xã đã cấp đổi được 1314/1704 giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

    Tại buổi giám sát các đồng chí trong Ban KTXH - HĐND huyện và lãnh đạo xã Yên Phong đã tập trung thảo luận; trao đổi làm rõ một số hạn chế còn tồn tại; nguyên nhân và giải pháp trong lĩnh vực: Thu, chi ngân sách tài chính; Công tác quản lý đất đai và cấp quyền sử dụng đất từ năm 2017 đến nay.

     Kết luận tại buổi làm việc, Đồng chí: Hoàng Trung Hưng, TVHU, Trưởng Ban Tuyên giáo, Giám đốc TTBDCT huyện, Trưởng Ban KTXH - HĐND huyện đã ghi nhận những kết quả xã Yên Phong đạt được trong việc thực hiện  phân bổ, quản lý, sử dụng ngân sách nhà nước và thực hiện kế hoạch sử dụng đất, cấp quyền sử dụng đất từ năm 2017 đến nay và một số nội dung khác của địa phương, đồng thời nhấn mạnh trong thời gian tới xã yên Phong cần khắc phục khó khăn, thực hiện có hiệu quả công tác quản lý tài chính; công tác quản lý đất đai. Phấn đấu năm 2019 toàn xã sẽ hoàn thành việc cấp mới, cấp lại quyền sử dụng đất ở, đất nông nghiệp cho nhân dân. Góp phần đảm bảo đời sống an sinh xã hội; tạo niềm tin sâu sắc của nhân dân đối với đảng, chính quyền, xây dựng Yên Phong ngày một phát triển vững mạnh.

Thực hiện: Lê Uyên

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định tổ chức đồng loạt công bố nghị quyết số 786 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính...(29/11/2019 3:53 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 11, triển...(28/11/2019 3:01 CH)

Tổ đại biểu số 4 HĐND huyện tiếp xúc cử xã Định Bình(22/11/2019 8:36 SA)

Huyện ủy Yên Định- Ban chỉ đạo 35 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và tập huấn công tác đấu...(22/11/2019 4:18 CH)

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 5 HĐND HUYỆN VỀ TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ ĐỊNH HÒA.(22/11/2019 4:04 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Yên Thái(22/11/2019 3:59 CH)

Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Yên Hùng(21/11/2019 8:39 SA)

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TIÊP XÚC VỚI CỬ TRI YÊN LÂM.(21/11/2019 4:07 CH)

Huyện Yên Định tổ chức lễ công bố và kế hoạch triển khai thực hiện Nhị quyết số 786/QH – UBTVQH...(21/11/2019 3:52 CH)

UBND huyện tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2019(21/11/2019 2:33 CH)