Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

HĐND HUYỆN KHÓA 18 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ X NHIỆM KỲ 2016 - 2021.

Đăng ngày 12 - 07 - 2019
100%

Trong 2 ngày: 11 và 12/7/2019, tại Hội trường Trung tâm huyện, HĐND huyện khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ X nhiệm kỳ 2016 - 2021 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019 và xem xét, quyết định những nội dung quan trọng khác theo quy định của pháp luật. Về dự kỳ họp có đ/c Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên - Bí thư Huyện ủy; đ/c Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy - Chủ tịch HĐND huyện; đ/c Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đ/c trong Ban TVHU - Thường trực HĐND - UBND - UBMTTQ huyện; đại biểu HĐND tỉnh tổ số 4; các đại biểu HĐND huyện khóa 18; trưởng các ban, ngành, đoàn thể, các cơ quan, đơn vị của huyện; Bí thư Đảng bộ, Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, Chủ tịch UBND các xã, thị trấn trên địa bàn huyện. Đ/c Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư thường trực huyện ủy, chủ tịch HĐND huyện khai mạc kỳ họp.

Các đại biểu về tham dự kỳ họp thứ X HĐND huyện.

Tại kỳ họp, các đại biểu đã nghe báo cáo của UBND huyện về kết quả thực hiện nhiệm vụ, mục tiêu KTXH, QPAN; chỉ đạo điều hành của UBND huyện, Chủ tịch UBND huyện 6 tháng đầu năm và nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. 6 tháng đầu năm 2019, tình hình KTXH của huyện đạt kết quả khá toàn diện trên các lĩnh vực, các chỉ tiêu cơ bản đạt trên 50% kế hoạch năm, có 2 chỉ tiêu chưa đạt 50% kế hoạch đề ra là xã đạt chuẩn an toàn vệ sinh thực phẩm và thành lập mới doanh nghiệp. Tăng trưởng giá trị sản xuất 18,42%, đạt 52,34% kế hoạch. Cơ cấu giá trị sản xuất chuyển dịch theo hướng tích cực.Thu nhập bình quân đầu người 22,67 triệu đồng, đạt 55,04% kế hoạch năm. Tổng sản lượng lương thực có hạt 76.901 tấn, giảm 2,9% so với cùng kỳ. Giá trị sản xuất ngành nông nghiệp đạt 1.769,5 tỷ đồng, tăng 2,89% so với cùng kỳ. Tổng vốn đầu tư XDCB trên địa bàn 1126,2 tỷ đồng, đạt 63,95% kế hoạch. Giá trị sản xuất CN - TTCN ước đạt trên 1518,1 tỷ đồng, đạt 50,47% kế hoạch, tăng 32,86% so với cùng kỳ. Hoạt động của các doanh nghiệp có xu hướng phát triển và mở rộng, đã thành lập mới 43 doanh nghiệp, đạt 47,7% kế hoạch tỉnh giao và đạt 43% kế hoạch huyện đề ra, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 491 doanh nghiệp. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu đạt 24,12 triệu USD, đạt 53,6% kế hoạch. Thu ngân sách nhà nước trên địa bàn 185,8 tỷ đồng, đạt 81,6% kế hoạch, tăng 21,9% so với cùng kỳ. Giải quyết việc làm mới cho 2.602 lao động, đạt 57,82% kế hoạch. Xuất khẩu lao động 334 người, đạt 60,73% kế hoạch, giảm 2,4% so với cùng kỳ. 100% số xã, thị trấn ổn định ANCT, đảm bảo TTATXH và hoàn thành tốt chỉ tiêu giao quân năm 2019. Cũng trong 6 tháng đầu năm, chăn nuôi chịu nhiều thiệt hại do xuất hiện một số loại dịch bệnh, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi đã phát sinh tại 18 thôn với 43 hộ chăn nuôi lợn ở 10 xã, thị trấn, buộc phải tiêu hủy 2268 con lợn bị nhiễm dịch. Hiện tại có 5/10 xã đã công bố hết dịch. Đối với xây dựng nông thôn mới, huyện đã chỉ đạo các đơn vị thực hiện kế hoạch củng cố, nâng cao chất lượng các tiêu chí NTM, NTM kiểu mẫu với phương châm phát triển kinh tế - xã hội, xây dựng NTM theo hướng bền vững. Bên cạnh đó công tác thủy lợi và phòng chống lụt bão đã được triển khai thực hiện kịp thời. Công tác quản lý tài nguyên, môi trường được quan tâm chỉ đạo. Lĩnh vực VH-XH tiếp tục có nhiều chuyển biến tích cực. QP-AN được giữ vững ổn định. Công tác xây dựng chính quyền được chú trọng tăng cường.

    Phát huy những kết quả đạt được trong 6 tháng đầu năm, huyện đề ra mục tiêu, nhiệm vụ 6 cuối năm 2019, trong đó tăng trưởng giá trị sản xuất phải đạt 20,16%; thu nhập bình quân đầu người 18,52 triệu đồng / người trở lên ( KH năm 41,189 triệu đồng). Giá trị sản phẩm nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản / ha canh tác 46,5 triệu đồng trở lên; tổng vốn đầu tư XDCB 634,8 tỷ đồng;  tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 98,5% trở lên; tạo việc làm mới cho 1898 lao động; thành lập mới 57 doanh nghiệp trở lên. Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu 20,88 triệu USD. Tổng mức bán lẻ hàng hóa và doanh thu dịch vụ đạt 1701 tỷ đồng. Số lao động xuất khẩu ra nước ngoài 216 người. Tiếp tục nâng cao chất lượng các hoạt động văn hóa – xã hội theo hướng chuẩn hóa và xã hội hóa; thực hiện tốt công tác giảm nghèo, nâng cao đời sống nhân dân. Tăng cường QP - AN, đảm bảo TTATXH; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước các cấp, đẩy mạnh cải cách hành chính, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí...

    Tiếp đó, các đại biểu HĐND huyện đã nghe đại diện đại biểu HĐND tỉnh tổ số 4 báo cáo kết quả kỳ họp thứ 9 HĐND tỉnh khóa 17; Báo cáo kết quả thực hiện ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu HĐND huyện từ kỳ họp thứ VII - HĐND huyện khóa XVIII. Thông báo của UBMTTQ huyện về công tác tham gia xây dựng chính quyền; tổng hợp các ý kiến, kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thứ VII - HĐND huyện khóa XVIII. Báo cáo của Tòa án nhân dân huyện, Viện kiểm sát nhân dân huyện về công tác xét xử, công tác kiểm sát 6 tháng đầu năm, nhiệm vụ, giải pháp 6 tháng cuối năm 2019. Báo cáo về hoạt động của Thường trực và các Ban của HĐND huyện 6 tháng đầu năm; nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 và một số báo cáo, tờ trình khác của UBND huyện và các ngành, cơ quan của huyện. Kỳ họp đã tiến hành thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng -  an ninh 6 tháng đầu năm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế, đề xuất các giải pháp để thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019 đồng thời tiến hành chất vấn và trả lời chất vấn tại hội trường về công tác quản lý, trùng tu, tôn tạo và phát huy giá trị của các di tích lịch sử văn hóa cấp quốc gia và cấp tỉnh trên địa bàn, giải pháp trong thời gian tới....

Đồng chí Lưu Vũ Lâm, Phó bí thư huyện ủy, chủ tịch UBND huyện tiếp thu và giải trình các ý kiến tại kỳ họp.

      Sau các ý kiến thảo luận và nội dung chất vấn, trả lời chất vấn tại kỳ họp, đồng chí Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã  tiếp thu ý kiến và giải trình rõ hơn những vấn đề các ngành, cử tri quan tâm. Đồng chí cũng thẳng thắn chỉ ra những tồn tại, hạn chế trong việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm 2019 đồng thời đề nghị các cấp, nghành, cơ quan chức năng, địa phương trong huyện cần tập trung tháo gỡ khó khăn vướng mắc, thi đua hoàn thành tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối năm, góp phần hoàn thành thắng lợi mục tiêu, nhiệm vụ năm 2019.

     Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư huyện ủy phát biểu ý kiến chỉ đạo tại kỳ họp.

         Phát biểu ý kiến chỉ đạo tại kỳ họp, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và đánh giá cao những cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trong huyện đã khắc phục khó khăn, nỗ lực thực hiện đạt kết quả các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng đầu năm đồng thời nhấn mạnh: năm 2019 là năm có ý nghĩa hết sức quan trọng trong việc quyết định thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện, Nghị quyết HĐND huyện do đó cần phải xác định 2019 là năm tăng tốc bứt phá trên tất cả các lĩnh vực; phải tiếp tục nâng cao hiệu lực, hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị, tập trung quyết liệt trong chỉ đạo, điều hành, đẩy mạnh cải cách hành chính, siết chặt kỷ cương hành chính; cụ thể hóa các mục tiêu nhiệm vụ đối với từng cấp, ngành, địa phương, đơn vị đồng thời nêu cao trách nhiệm của người đứng đầu trong việc triển khai có hiệu quả các nhiệm vụ kinh tế, chính trị, xã hội của huyện nhà trong 6 tháng cuối năm 2019.   

 Sau 2 ngày làm việc khẩn trương, kỳ họp thứ X - Hội đồng nhân dân huyện khóa XVIII đã thành công tốt đẹp. Kỳ họp đã thống nhất thông qua nghị quyết Phê chuẩn quyết toán thu ngân sách nhà nước, chi ngân sách địa phương và thu, chi ngân sách huyện năm 2018.

     Bế mạc kỳ họp, đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện đã đánh giá cao tinh thần dân chủ, trách nhiệm của các đại biểu đem lại thành công cho kỳ họp đồng thời đề nghị các cấp, nghành, địa phương trong huyện nhanh chóng triển khai các Nghị quyết đã thông qua tại kỳ họp, thực hiện tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội, quốc phòng - an ninh 6 tháng cuối  năm 2019.

    

 

 

                                                   Thực hiện: Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định tổ chức đồng loạt công bố nghị quyết số 786 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính...(29/11/2019 3:53 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 11, triển...(28/11/2019 3:01 CH)

Tổ đại biểu số 4 HĐND huyện tiếp xúc cử xã Định Bình(22/11/2019 8:36 SA)

Huyện ủy Yên Định- Ban chỉ đạo 35 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và tập huấn công tác đấu...(22/11/2019 4:18 CH)

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 5 HĐND HUYỆN VỀ TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ ĐỊNH HÒA.(22/11/2019 4:04 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Yên Thái(22/11/2019 3:59 CH)

Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Yên Hùng(21/11/2019 8:39 SA)

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TIÊP XÚC VỚI CỬ TRI YÊN LÂM.(21/11/2019 4:07 CH)

Huyện Yên Định tổ chức lễ công bố và kế hoạch triển khai thực hiện Nhị quyết số 786/QH – UBTVQH...(21/11/2019 3:52 CH)

UBND huyện tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2019(21/11/2019 2:33 CH)