Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019.

Đăng ngày 27 - 06 - 2019
100%

Sáng 27/6, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tổ chức Hội nghị đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm; phương hướng, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy; đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện; đồng chí Lưu Vũ Lâm, Phó Bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện. Các đồng chí trong Ban Thường vụ Huyện ủy, Thường trực HĐND, UBND huyện; trưởng các phòng, đoàn thể của huyện. Đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy khai mạc và chủ trì hội nghị.

Trong 6 tháng đầu năm, phát huy những thuận lợi, khắc phục khó khăn, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân trong huyện đã thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ, giải pháp trong phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng - an ninh, tăng cường công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị. Kinh tế tiếp tục tăng trưởng khá, các chỉ tiêu cơ bản đạt trên 50% kế hoạch năm. Tăng trưởng giá trị sản xuất 18,42%, đạt 52,34% kế hoạch năm. Trong đó nông, lâm - thủy sản tăng 3,1%, đạt 56,7% kế hoạch năm; công nghiệp – xây dựng cơ bản tăng 28,25%, đạt 50,41% kế hoạch năm; dịch vụ tăng 22,76%, đạt 51,33% kế hoạch năm. Tỷ trọng ngành nông, lâm, thủy sản chiếm 29,14%; công nghiệp - xây dựng cơ bản chiếm 36,48%; dịch vụ chiếm 34,38%. Thu nhập bình quân đầu người là 22,67 triệu đồng, đạt 55,04% kế hoạch năm, cao hơn 2,3 triệu đồng so với cùng kỳ.

     Trong phát triển kinh tế, sản xuất nông, lâm, thủy sản vượt qua khó khăn do dịch bệnh, thời tiết bất lợi và đạt kết quả khá. Giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 1.769,5 tỷ đồng, tăng 2,89% so với cùng kỳ. Tổng diện tích gieo trồng đạt 17.706 ha, tăng 0,15% so với cùng kỳ. Chăn nuôi tiếp tục gặp nhiều khó khăn do dịch bệnh xảy ra, đặc biệt là dịch tả lợn Châu phi xuất hiện tại 10 xã, thị trấn buộc phải tiêu hủy 2.668 con lợn. Đến nay đã có 05/10 xã được công bố hết dịch, các đơn vị còn lại đang tiếp tục được giám sát nghiêm và thực hiện quyết liệt các biện pháp phòng, chống dịch. Bên cạnh đó, công tác phòng chống lụt bão; đảm bảo vệ sinh, môi trường được quan tâm chỉ đạo. Phong trào XDNTM tiếp tục được tập trung, đến nay bình quân các xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao là 10,85 tiêu chí.

     Công nghiệp - tiểu thủ công nghiệp duy trì tốc độ tăng trưởng khá. Giá trị sản xuất ước đạt trên 1.518,1 tỷ đồng, đạt 50,47% kế hoạch năm, tăng 32,86% so với cùng kỳ. Trong 6 tháng đầu năm đã thành lập mới 43 doanh nghiệp, đạt 43% kế hoạch năm, nâng tổng số doanh nghiệp trên địa bàn huyện lên 491 doanh nghiệp. Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản trên địa bàn ước đạt 1.126,2 tỷ đồng, đạt 64% kế hoạch năm, tăng 22,4% so với cùng kỳ.

     Công tác tài chính, tín dụng - thương mại và dịch vụ có nhiều chuyển biến và đạt tăng trưởng khá. Công tác quản lý nhà nước về tài nguyên, môi trường được tăng cường. Văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tích cực. Quốc phòng - an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo ổn định. Công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị được quan tâm, chú trọng.

     Cũng trong 6 tháng đầu năm, các chính sách xã hội, lao động và việc làm được các cấp, ngành, địa phương, đơn vị thục hiện đạt nhiều kết quả. Đã giải quyết việc làm mới cho 2.602 lao động, đạt 57,8% kế hoạch năm, trong đó xuất khẩu lao động 334 người.

     Trên cơ sở đánh giá những kết quả đạt được cũng như những hạn chế còn tồn tại trong 6 tháng đầu năm, hội nghị đã đề ra nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm với các mục tiêu cụ thể: Tăng trưởng giá trị sản xuất phải đạt 20,16%; thu nhập bình quân đầu người 18,52 triệu đồng/người trở lên; Giá trị sản phẩm nông nghiệp và nuôi trồng thủy sản/ha canh tác 46,5 triệu đồng trở lên; Giá trị hàng hóa tham gia xuất khẩu 20,88 triệu USD; Tổng vốn đầu tư xây dựng cơ bản 634,8 tỷ đồng; tỷ lệ lao động có việc làm thường xuyên 98,5% trở lên; Thành lập mới 57 doanh ngiệp trở lên... Để thực hiện được mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2019, các giải pháp chủ yếu đã được đề ra, trong đó tăng cường vai trò lãnh chỉ đạo, điều hành của cấp ủy đảng, chính quyền; cải thiện mạnh mẽ môi trường đầu tư kinh doanh, huy động tói đa các nguồn vốn cho đầu tư phát triển. Tăng cường theo dõi, nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh trên địa bàn, giải quyết kịp thời khó khăn, vướng mắc, tạo điều kiện thuận lợi cho sản xuất, kinh doanh. Nâng cao chất lượng các hoạt động ván hóa - xã hội; thực hiện tốt các chính sách an sinh xã hội, giảm nghèo bền vững; tăng cường quốc phòng - an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội.

     Hội nghị cũng đã thông qua kế hoạch tổ chức các hoạt động kỷ niệm 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh ( 1969 - 2019) và kỷ niệm 50 năm Ngày mất của Người ( 2/9/1969 – 2/9/2019). Sơ kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 33 – NQ/TW của Ban Chấp hành TW Đảng ( Khóa XI) về “ Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng nhu cầu phát triển bền vững đất nước”. Tổng kết 5 năm thực hiện Nghị quyết số 12 – NQ/TU của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, tư tưởng, xây dựng Thanh Hóa thành tỉnh tiên tiến vào năm 2020. Xem xét Tờ trình của UBND huyện về quyết toán thu NSNN, chi NSĐP năm 2018 và tình hình thực hiện dự toán thu NSNN, chi NSĐP 6 tháng đầu năm 2019.

     Phát biểu ý kiến kết luận Hội nghị, đồng chí Đầu Thanh Tùng, Tỉnh ủy viên, Bí thư Huyện ủy đã ghi nhận và biểu dương những nỗ lực, cố gắng của Đảng bộ, chính quyền và toàn thể nhân dân trong huyện trong việc triển khai, thực hiện có hiệu quả mục tiêu, nhiệm vụ 6 tháng đầu năm đồng thời yêu cầu các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ngành, địa phương, đơn vị căn cứ vào các mục tiêu, nhiệm vụ đã đề ra trong 6 tháng cuối năm  để triển khai, tổ chức thực hiện đạt kết quả cao nhất góp phần hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2019.

                                                                               Thực hiện; Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Huyện Yên Định tổ chức đồng loạt công bố nghị quyết số 786 về việc sắp xếp các đơn vị hành chính...(29/11/2019 3:53 CH)

Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức Hội nghị đánh giá tình hình thực hiện công tác tháng 11, triển...(28/11/2019 3:01 CH)

Tổ đại biểu số 4 HĐND huyện tiếp xúc cử xã Định Bình(22/11/2019 8:36 SA)

Huyện ủy Yên Định- Ban chỉ đạo 35 tổ chức hội nghị triển khai nhiệm vụ và tập huấn công tác đấu...(22/11/2019 4:18 CH)

TỔ ĐẠI BIỂU SỐ 5 HĐND HUYỆN VỀ TIẾP XÚC CỬ TRI XÃ ĐỊNH HÒA.(22/11/2019 4:04 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Yên Thái(22/11/2019 3:59 CH)

Tổ đại biểu số 2 HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Yên Hùng(21/11/2019 8:39 SA)

ĐẠI BIỂU HĐND HUYỆN TIÊP XÚC VỚI CỬ TRI YÊN LÂM.(21/11/2019 4:07 CH)

Huyện Yên Định tổ chức lễ công bố và kế hoạch triển khai thực hiện Nhị quyết số 786/QH – UBTVQH...(21/11/2019 3:52 CH)

UBND huyện tổ chức Ngày hội Hiến máu tình nguyện năm 2019(21/11/2019 2:33 CH)