Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa

Đăng ngày 13 - 03 - 2020
100%

Thực hiện Kế hoạch số 03-KH/BTC, ngày 03/3/2020 của Ban Tổ chức Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”; Công văn số 05-CV/BTC, ngày 03/3/2020 của Ban Tổ chức cuộc thi về việc tổ chức triển khai và phát động Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến “Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa”

Liên kết trực tiếp đến trang thi trắc nghiệm thông qua địa chỉ: https://www.90namdangbothanhhoa.vn/

Để Cuộc thi tạo sức lan tỏa sâu rộng trong toàn huyện, thiết thực chào mừng kỷ niệm 90 năm Ngày thàng lập Đảng bộ tỉnh, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đề nghị các địa phương, đơn vị triển khai một số nội dung sau:

1. Đảng ủy các xã, thị trấn; các đảng bộ, chi bộ Khối cơ quan trực thuộc Huyện ủy: Chỉ đạo, quán triệt, triển khai sâu rộng Cuộc thi trong các cấp ủy, tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền và vận động cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn hưởng ứng tham gia Cuộc thi.

- Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tham gia tích cực Cuộc thi theo kết quả công bố của Ban Tổ chức Cuộc thi; đồng thời, nhắc nhở các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt Cuộc thi.

2. Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể cấp huyện: Tổ chức phát động Cuộc thi trong hệ thống của mình; đẩy mạnh tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để cán bộ, công chức, đoàn viên, hội viên hưởng ứng tích cực tham gia Cuộc thi. Tổ chức hướng dẫn, kiểm tra, giám sát việc thực hiện trong khối.

3. Huyện đoàn: Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động Cuộc thi trong các đoàn cơ sở; tuyên truyền, động viên, khuyến khích, biểu dương, tạo điều kiện để đoàn viên hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi.

- Phân công nhiệm vụ cho Đoàn các cơ quan trực thuộc hưởng ứng tham gia dự thi hằng tuần. Giao chỉ tiêu số lượng đoàn viên, thanh  niên hưởng ứng tham gia Cuộc thi tại các đoàn cơ sở hằng tuần.

- Thường xuyên kiêm tra, giám sát việc triển khai, thực hiện.

4. Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện: Xây dựng kế hoạch và tổ chức phát động Cuộc thi trong toàn ngành Giáo dục; tuyên truyền, động viên, khuyến khích, tạo điều kiện để cán bộ, viên chức, học sinh hưởng ứng, tích cực tham gia Cuộc thi.

 Kịp thời biểu dương, khen thưởng những tập thể, cá nhân tham gia tích cực Cuộc thi theo kết quả công bố của Ban Tổ chức Cuộc thi; đồng thời,  nhắc nhở các tập thể, cá nhân thực hiện chưa tốt Cuộc thi.

5. Trung tâm VH - TTTT & DL huyện: mở chuyên mục tuyên truyền về Cuộc thi; đăng tải toàn văn Kế hoạch, Thể lệ, câu hỏi Cuộc thi, tư liệu về Cuộc thi do Ban Tuyên giáo cung cấp; kịp thời phản ánh việc triển khai, phổ biến, hưởng ứng Cuộc thi ở các địa phương, cơ quan, đơn vị trên địa bàn huyện.

 Thông báo thời gian tổ chức Cuộc thi trên Đài Truyền thanh huyện và hệ thống truyền thanh cơ sở để cán bộ, đảng viên và các tầng lớp nhân dân trong huyện biết, quan tâm hưởng ứng, tham gia Cuộc thi; xây dựng 01 phóng sự về Cuộc thi, phục vụ công tác tuyên truyền.

Nhận được văn bản này, đề nghị các địa phương, cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện và báo cáo kết quả về Ban Tuyên giáo Huyện ủy trước ngày 30 hằng tháng để tổng hợp và báo cáo Thường trực Huyện ủy.

(Ban Tuyên giáo đã gửi các địa phương, cơ quan, đơn vị Kế hoạch của tỉnh, Thể lệ và câu hỏi tham khảo Cuộc thi trắc nghiệm trực tuyến“Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa” trên hệ thống thông tin điều hành tác nghiệp để phục vụ công tác triển khai thực hiện).

Ý kiến bạn đọc
  <

  Tin mới nhất

  UBND huyện Yên Định tổ chức Hội nghị đối thoại với nhân dân để tháo gỡ khó khăn trong công tác...(11/09/2020 10:35 SA)

  Lễ ra quân tuyên truyền vận động và phát triển đối tượng tham gia BHXHTN trên địa bàn huyện Yên...(23/05/2020 8:29 SA)

  Phát triển cửa hàng thực phẩm an toàn trên địa bàn huyện(08/05/2020 9:34 SA)

  Huyện Đoàn Yên định: Ra quân thực hiện tháng thanh niên 2020- tăng cường tuyên truyền phòng...(20/03/2020 3:03 CH)

  Tìm hiểu 90 năm truyền thống vẻ vang của Đảng bộ tỉnh Thanh Hóa(13/03/2020 7:10 CH)

  Kiểm tra đột xuất công tác PCCC tại chợ Kiểu và chợ Thị Trấn Quán Lào.(20/01/2020 2:53 CH)

  UBND huyện- Hội nạn nhân chất độc da cam/ dioxin hội nghị tổng kết công tác hội năm 2019 và triển...(11/01/2020 9:41 SA)

  Đoàn Thanh Niên CSHCM huyện: Tổng kết công tác Đoàn– Hội và phong trào thanh thiếu niên 2019,...(09/01/2020 8:31 SA)

  UBND xã Định Tân- Ban chỉ đạo xã hội học tập (XHHT). Tổng kết 5 năm thực hiện quyết định...(18/12/2019 4:34 CH)

  UBND huyện- Hội bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi huyện Yên Định đại hội đại biểu lần thứ 3...(09/12/2019 9:02 SA)