Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
474 người đã bình chọn
2415 người đang online

Định Tân Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính.

Đăng ngày 22 - 12 - 2022
100%

Xác định công tác cải cách hành chính là một trong những nhiệm vụ trọng tâm góp phần phát triển kinh tế, ổn định trật tự xã hội. Nên trong thời gian qua, xã Định Tân đã triển khai đồng bộ nâng cao chất lượng quản lý, điều hành công việc, phục vụ nhân dân của cơ quan hành chính nhà nước. Đồng thời, tạo động lực thúc đẩy, hoàn thành các chỉ tiêu phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Trong quá trình xây dựng và phát triển của địa phương, cải cách hành chính được coi là một trong những giải pháp quan trọng để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế - xã hội. Cải cách hành chính được triển khai trên nhiều nội dung: Cải cách thể chế, cải cách tổ chức bộ máy hành chính, xây dựng và nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ, công chức, cải cách tài chính công và hiện đại hóa nền hành chính, trong đó cải cách thủ tục hành chính, thực hiện giải quyết các thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông là một khâu quan trọng và được đặt ra ngay từ giai đoạn đầu của tiến trình cải cách hành chính. Cải cách thủ tục hành chính nhằm bảo đảm tính pháp lý, hiệu quả, minh bạch, công bằng trong khi giải quyết công việc hành chính; loại bỏ những rườm rà, chồng chéo dễ bị lợi dụng để tham nhũng, gây khó khăn cho dân.

Định Tân ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các thủ tục hành chính cho bà con nhân dân.

 Do đó, trong những năm qua, Đảng bộ và chính quyền xã Định Tân đã nỗ lực, quyết tâm đẩy mạnh công tác cải cách thủ tục hành chính, trong đó điển hình là công tác chỉ đạo, điều hành hoạt động của bộ phận tiếp nhận, trả kết quả hồ sơ hành chính theo cơ chế một cửa, một cửa liên thông, Coi đó là nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt trong chương trình công tác của địa phương. Xã đã chỉ đạo các cán bộ, công chức chủ động rà soát, cập nhật, thống kê các TTHC mới ban hành, TTHC sửa đổi, bổ sung hoặc thay thế, bãi bỏ trong bộ TTHC chung áp dụng tại cấp xã; niêm yết công khai TTHC; thực hiện chế độ thông tin báo cáo hoạt động kiểm soát TTHC theo quy định; triển khai thực hiện các quy định về tiếp nhận, xử lý những phản ánh, kiến nghị của tổ chức, cá nhân đối với TTHC và quy định hành chính liên quan. Chỉ đạo tổ chức triển khai thực hiện và thông tin kịp thời tới người dân cơ chế tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về các quy định hành chính. Xử lý việc tiếp nhận các phản ánh, kiến nghị của các tổ chức, công dân về quy định hành chính để đánh giá, rà soát đề xuất sửa đổi bổ sung TTHC phù hợp với địa phương. Niêm yết, công khai Bộ danh mục TTHC được thực hiện tiếp nhận, tiếp nhận, giải quyết và trả kết quả theo cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại BPTN&TKQ (Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả) của UBND xã, đăng tải trên trang thông tin điện tử của xã. Bên cạnh đó, đã triển khai tại buổi họp thôn và thông báo đến tận nhân dân để tiện theo dõi và liên hệ trong công việc, tránh gây phiền hà, giảm thời gian đi lại cho các tổ chức, công dân khi đến liên hệ công việc. Tiếp tục duy trì nề nếp thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại BPTN&TKQ trong giải quyết các TTHC đối với tổ chức, cá nhân theo Nghị định 61/2018/NĐ-CP ngày 23/4/2018 của Chính phủ về thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết TTHC.

Trên cơ sở đó, xã Định Tân đã thực hiện công tác tuyên truyền đến toàn thể cán bộ công chức, viên chức, tuyên truyền sâu rộng đến các ban ngành đoàn thể và nhân dân về việc thực hiện cơ chế "một cửa, một cửa liên thông” dưới nhiều hình thức như: Tuyên truyền trên hệ thống loa truyền thanh xã, niêm yết công khai tại trụ sở làm việc của bộ phận một cửa xã về quy trình, thủ tục, phí và lệ phí giải quyết các thủ tục hành chính, trên trang thông tin điện tử xã, mô hình trong cải cách hành chính: “bộ phận tiếp nhận hồ sơ và trả kết quả lưu động xã Định Tân” và mô hình ứng dụng công nghệ thông tin trong giải quyết các TTHC. Từ đầu năm 2022 đến nay, bộ phận tiếp nhận và trả kết quả hồ sơ xã đã tiếp nhận 1145 hồ sơ. Trong đó: Tiếp nhận trực tuyến: 489 hồ sơ; Tiếp nhận trực tiếp tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả xã: 656 hồ sơ. Tổng số hồ sơ TTHC đã giải quyết 1145 hồ sơ. Việc giải quyết TTHC luôn đảm bảo đúng hẹn và đúng quy định của pháp luật.

Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả công tác cải cách hành chính, trong thời gian tới, xã Định Tân sẽ tập trung đẩy mạnh thực hiện Nghị quyết số 76/NQ-CP ngày 15/7/2021 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể CCHC nhà nước giai đoạn 2021 - 2030. Thường xuyên kiểm tra, rà soát TTHC, nâng cao chất lượng việc thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông ở cơ quan bảo đảm cho việc giải quyết các công việc của tổ chức, công dân được thuận tiện, nhanh chóng, chính xác, đúng quy định của pháp luật; đẩy mạnh việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát cán bộ, công chức trong việc tiếp nhận và xử lý công việc của tổ chức, công dân; chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính. Tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động quản lý hành chính nhà nước; áp dụng Hệ thống quản lý chất lượng theo Tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2018 trong hoạt động của cơ quan; Tổ chức thực hiện giải quyết các thủ thục hành chính cấp xã qua dịch vụ chức thực hiện dịch vụ công trực tuyến mức độ 3, mức độ 4 đạt 100%.

Tiếp tục đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động, quản lý, công việc hành chính; rà soát các thủ tục hành chính nhằm đơn giản hóa, đảm bảo tính thống nhất, đồng bộ, tạo thuận lợi cho tổ chức và cá nhân trong thực hiện thủ tục hành chính. Lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo của hiệu quả chất lượng công tác cải cách hành chính, góp phần phục vụ ngày càng tốt hơn cho nhân dân trong xã./.

T/h: Lê Uyên

 

 

<

Tin mới nhất

Kế hoạch Tuyên truyền Cải cách hành chính Nhà nước năm 2024 trên địa bàn huyện Yên Định.(11/01/2024 10:24 SA)

Kế hoạch Cải cách hành chính huyện Yên Định năm 2024.(04/01/2024 10:22 SA)

UBND huyện hội nghị giao ban nghe báo cáo các giải pháp thực hiện nâng cao chỉ số cải cách hành...(23/06/2023 4:09 CH)

Xã Định Hưng triển khai Thực hiện Mô hình “Thứ Hai ngày không viết”,“Thứ Sáu ngày không hẹn” và...(19/06/2023 5:29 CH)

Xã Định Bình thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.(06/01/2023 3:01 CH)

Xã Định Long làm tốt công tác cải cách hành chính.(05/01/2023 2:59 CH)

Định Hưng thực hiện có hiệu quả chương trình CCHC.(26/12/2022 3:19 CH)

HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG DỊCH VỤ CÔNG TRỰC TUYẾN MỨC ĐỘ 3, 4 (23/12/2022 5:33 CH)

Xã Yên Tâm thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính.(23/12/2022 9:52 SA)

Định Tân Chú trọng thực hiện công tác cải cách hành chính.(22/12/2022 9:40 SA)

UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện các mô hình của Đề án 06 CĐS Quốc gia giai đoạn 2022-...(28/02/2024 3:58 CH)

Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 05 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01...(28/02/2024 3:30 CH)

Xã Định Công đẩy mạnh công tác chuyển đổi số(28/02/2024 3:01 CH)

Lãnh đạo huyện và các ngành, cơ quan, đơn vị tăng hoa chúc mừng ngày Thầy thuốc việt Nam 27/2/2024.(27/02/2024 3:50 CH)

Trạm Y tế xã Định Thành: Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân(27/02/2024 2:46 CH)

Tuyên truyền Kế hoạch chuyển đổi số trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở năm 2024.(26/02/2024 3:03 CH)

Triển khai 23 mô hình tại Đề án Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác...(26/02/2024 3:22 CH)

Huyện Yên Định tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024(26/02/2024 2:50 CH)

213 thanh niên Yên Định sẵn sàng lên đường nhập ngũ(25/02/2024 3:35 CH)

Ông Phạm Quang Nghị nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà...(24/02/2024 2:05 CH)

UBND huyện: Hội nghị giao ban Nông Thôn Mới Nâng Cao năm 2024.(23/02/2024 3:15 CH)

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ huyện Yên Định sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ...(23/02/2024 11:49 SA)

UBND huyện làm việc với Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hoá về xây dựng huyện Yên...(22/02/2024 11:08 SA)

Định Liên tập trung chăm sóc lúa xuân(22/02/2024 10:24 SA)

Lễ hội kỷ niệm ngày sinh thành hoàng làng liệt nữ Nguyễn Mỹ Nương, Duyên Hy xã Định Hưng(21/02/2024 10:26 SA)

Giao lưu văn nghệ “Vinh quang làm người chiến sỹ”(21/02/2024 9:51 SA)

Lễ hội Trò Chiềng năm 2024 (21/02/2024 5:57 CH)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 02/2024(21/02/2024 4:19 CH)

THÔNG BÁO Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Yên Định(20/02/2024 11:08 SA)

Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...(20/02/2024 4:15 CH)

°