Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
474 người đã bình chọn
2341 người đang online

Hội CCB Huyện Yên Định – Dấu ấn một nhiệm kỳ.

Đăng ngày 14 - 04 - 2022
100%

Phát huy phẩm chất anh bộ đội Cụ Hồ, trong nhiệm kỳ 2017-2022, các cấp Hội CCB huyện Yên Định đã đoàn kết, đổi mới phương thức hoạt động, thực hiện tốt các phong trào thi đua yêu nước, tạo được sự chuyển biến lớn và thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội, đảm bảo QP-AN trên địa bàn huyện nhà. Kết quả đó đã và đang tạo đà để Hội CCB huyện nhà tiếp tục phát huy truyền thống, thực hiện thắng lợi mọi nhiệm vụ trong nhiệm kỳ mới 2022-2027.

Trong 5 năm qua, dưới sự lãnh đạo của Ban Thường vụ Huyện ủy, Chỉ đạo của thường trực tỉnh hội, sự phối hợp giúp đỡ của chính quyền, MTTQ và các ban, ngành, đoàn thể, Hội CCB huyện Yên Định đã khắc phục khó khăn, thường xuyên bám sát nhiệm vụ, chủ động sáng tạo thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Hội CCB huyện lần thứ VI, nhiệm kỳ 2017-2022 đã đề ra.

Xác định nhiệm vụ đoàn kết, vận động hội viên phát huy truyền thống Bộ đội Cụ Hồ, tích cực tham gia xây dựng Đảng, chính quyền ngày càng vững mạnh là hàng đầu, nhiệm kỳ qua, các cấp hội đã tập trung chỉ đạo và tổ chức thực hiện tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao cảnh giác, giữ vững lập trường, kiên quyết đấu tranh chống lại các quan điểm đi ngược lại đường lối, chủ trương chính sách, Nghị quyết của Đảng, pháp luật nhà nước, không ngừng rèn luyện, học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng chương trình hành động, xây dựng chuẩn mực về đạo đức để phấn đấu, rèn luyện. Nắm chắc tình hình tư tưởng, dư luận của cựu chiến binh ( CCB) và nhân dân phản ánh kịp thời cho cấp ủy Đảng và cơ quan chức năng có biện pháp giải quyết ngay từ cơ sở. Đặc biệt cán bộ, hội viên CCB đã đóng góp trên 200 ý kiến có chất lượng vào văn kiện Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2020-2025 và Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIII; tích cực tham gia bầu cử đại biểu Quốc Hội khóa XV và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Với phẩm chất chính trị, năng lực và uy tín, đã có 113 hội viên CCB trúng cử cấp ủy cơ sở, 245 hội viên là chi ủy chi bộ thôn, khu phố và 184 hội viên là đại biểu HDND các cấp.

Một trong những nhiệm vụ trọng tâm được các cấp hội CCB thực hiện thường xuyên và hiệu quả là đẩy mạnh tuyên truyền, vận động cán bộ, hội viên phát huy ý chí tự lực, tự cường, lao động giỏi, kinh doanh giỏi làm giàu cho bản thân, gia đình và xã hội. Với mục tiêu giảm nghèo nhanh, bền vững và động viên CCB vươn lên làm giàu trong giai đoạn chung sức xây dựng NTM, các cấp Hội đã tranh thủ mọi thời cơ, điều kiện để đẩy mạnh phong trào. Để giúp hội viên làm giàu, các cấp hội CCB đã phối hợp với các ngành, đơn vị liên quan tổ chức tập huấn chuyển giao khoa học kỹ thuật trong sản xuất nông nghiệp, phát triển ngành nghề tăng năng suất lao động, vừa giải quyết được nhiều việc làm cho con em CCB và cựu quân nhân; nhận ủy thác vay vốn ngân hàng cho CCB đầu tư phát triển kinh tế. Trong 5 năm qua, hội CCB toàn huyện đã giảm được 373 hộ nghèo, 509 hộ cận nghèo, đạt chỉ tiêu Đại hội lần thứ VI đã đề ra. Số hộ CCB khá, giàu tăng 1.276 hộ (chiếm 69,8%), có 12/26 xã, thị trấn không có hộ hội viên nghèo.

Mô hình CCB tham gia trồng hoa

Mô Hình CCB tham gia nuôi thỏ

Nổi bật trong nhiệm kỳ vừa qua là phong trào CCB tích cực tham gia chương trình xây dựng nông thôn mới với nhiều mô hình mang lại hiệu quả thiết thực như : hiến kế, hiến công, các hội viên đã tự nguyện hiến đất, hiến tường rào, đóng góp tiền của, ngày công để xây dựng kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội. Trong 5 năm qua, hội đã vận động hàng ngàn gia đình hội viên hiến 15.200 m2 đất, đóng góp hàng tỷ đồng và hàng nghìn ngày công để mở rộng, nâng cấp đường giao thông nông thôn, xây dựng nhà văn hóa thôn, khu phố…. Tiêu biểu là các hội viên Hội CCB thị trấn Yên Lâm, Định Hòa, Định Tân, Định Long… Đồng thời các hội viên còn gương mẫu trong thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang, tham gia các hoạt động từ thiện, nhân đạo, an sinh xã hội, chăm sóc người có công….

CCB trong huyện tích cực tham gia các phong trào thi đua.

Nêu cao tính gương mẫu trách nhiệm với cộng đồng trong chung tay đẩy lùi dịch bệnh Covid-19. Hàng trăm CCB đã tham gia vào tổ Covid cộng đồng và mỗi CCB là một tuyên truyền viên tích cực tuyên truyền, vận động, giúp đỡ nhân dân trong phòng chống dịch bệnh. Đặc biệt, trong phong trào hướng về thành phố mang tên Bác phòng chống đại dịch Covid-19, Hội viên Hội CCB toàn huyện đã tích cực tham gia với số tiền hỗ trợ trên 630 triệu đồng và nhiều nhu yếu phẩm khác. Ngoài các nhiệm vụ trọng tâm trong các phong trào của Hội, 5 năm qua, Hội Cựu chiến binh huyện và các xã, thị trấn luôn chú trọng triển khai các chương trình liên tịch, phối hợp với các ngành, đoàn thể tại địa phương triển khai nhiều hoạt động trên tất cả các lĩnh vực nhằm góp phần thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng trên địa bàn huyện. Nhiều chương trình mang lại hiệu quả thiết thực như giáo dục truyền thống cách mạng cho thế hệ trẻ, giải quyết các chế độ chính sách cho các đối tượng, tham gia tuyên truyền vận động hội viên và nhân dân chấp hành tốt các chủ trương chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước.

Cũng trong nhiệm kỳ qua, Hội CCB huyện Yên Định đã tập trung đổi mới nội dung, phương thức hoạt động, không ngừng nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác hội gắn với việc kiện toàn, xây dựng tổ chức hội các cấp vững mạnh. hàng năm kết nạp hội viên bình quân từ 150 người trở lên đạt tỷ lệ vào hội 98,75%. Thông qua phong trào thi đua hàng năm, hội viên gương mấu đạt 95%; hàng năm có 95% cơ sở hội hoàn thành tốt nhiệm vụ, trong đó 20% cơ sở hội hoàn hành xuất sắc nhiệm vụ.

Có thể khẳng định, 5 năm qua, xuyên suốt một chặng đường phát triển, xây dựng, cùng với cấp Đảng, chính quyền và nhân dân trong huyện, Hội CCB huyện luôn là đầu tầu gương mẫu, lực lượng nòng cốt chính trị, trung kiên, vững vàng về tư tưởng, chính trị, giữ gìn đạo đức, tác phong chuẩn mực của bộ đội Cụ Hồ. Nêu cao chủ nghĩa anh hùng cách mạng, khắc phục khó khăn vượt qua thách thức, nhiệm kỳ mới 2022 – 2027, các cấp hội CCB huyện Yên Định sẽ tiếp tục ra sức xây dựng Hội trong sạch, vững mạnh, ngang tầm nhiệm vụ và vị thế của một tổ chức đoàn thể chính trị - xã hội, lập nhiều thành tích mới, mãi mãi gìn giữ và phát huy phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ”, xứng đáng là lực lượng chính trị tuyệt đối trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và nhân dân, góp phần quan trọng xây dựng huyện Yên Định ngày càng phát triển, giầu đẹp, văn minh.

Đức Nguyên

<

Tin mới nhất

Lễ bàn giao nhà tình nghĩa cho hội viên CCB đơn thân đặc biệt khó khăn ở xã Yên Trường(09/08/2023 3:08 CH)

HỘI NÔNG DÂN HUYỆN YÊN ĐỊNH: 5 NĂM MỘT NHIỆM KỲ NHIỀU DẤU ẤN(19/05/2023 3:16 CH)

Ông Trịnh Xuân Nam - Điển hình trong phát triển kinh tế trang trại tổng hợp Hương Quê ở huyện Yên...(18/01/2023 2:33 CH)

Phụ nữ huyện chung sức tham gia xây dựng nông thôn mới nâng cao.(08/08/2022 2:44 CH)

Hội Nông dân hyện Yên Định chung tay bảo vệ môi trường(03/08/2022 2:13 CH)

Xã Định Liên tổ chức trọng thể Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ 27-7(24/07/2022 4:46 CH)

Huyện Yên Định chăm lo đời sống cho các gia đình chính sách, người có công với cách mạng(20/07/2022 5:22 CH)

Huyện Yên Định có hơn 1000 người tham gia hiến máu tình nguyện năm 2022.(16/07/2022 9:21 SA)

Bệnh viện đa khoa huyện phối hợp với Chùa Yên Hoành- Định Tân tổ chức chương trình phát cháo từ...(15/07/2022 9:32 SA)

Trao nhà tình nghĩa "Màu hoa đỏ" cho gia đình chính sách tại thôn Đồng Tình xã Định Hưng(15/07/2022 9:05 SA)

UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện các mô hình của Đề án 06 CĐS Quốc gia giai đoạn 2022-...(28/02/2024 3:58 CH)

Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 05 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01...(28/02/2024 3:30 CH)

Xã Định Công đẩy mạnh công tác chuyển đổi số(28/02/2024 3:01 CH)

Lãnh đạo huyện và các ngành, cơ quan, đơn vị tăng hoa chúc mừng ngày Thầy thuốc việt Nam 27/2/2024.(27/02/2024 3:50 CH)

Trạm Y tế xã Định Thành: Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân(27/02/2024 2:46 CH)

Tuyên truyền Kế hoạch chuyển đổi số trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở năm 2024.(26/02/2024 3:03 CH)

Triển khai 23 mô hình tại Đề án Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác...(26/02/2024 3:22 CH)

Huyện Yên Định tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024(26/02/2024 2:50 CH)

213 thanh niên Yên Định sẵn sàng lên đường nhập ngũ(25/02/2024 3:35 CH)

Ông Phạm Quang Nghị nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà...(24/02/2024 2:05 CH)

UBND huyện: Hội nghị giao ban Nông Thôn Mới Nâng Cao năm 2024.(23/02/2024 3:15 CH)

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ huyện Yên Định sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ...(23/02/2024 11:49 SA)

UBND huyện làm việc với Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hoá về xây dựng huyện Yên...(22/02/2024 11:08 SA)

Định Liên tập trung chăm sóc lúa xuân(22/02/2024 10:24 SA)

Lễ hội kỷ niệm ngày sinh thành hoàng làng liệt nữ Nguyễn Mỹ Nương, Duyên Hy xã Định Hưng(21/02/2024 10:26 SA)

Giao lưu văn nghệ “Vinh quang làm người chiến sỹ”(21/02/2024 9:51 SA)

Lễ hội Trò Chiềng năm 2024 (21/02/2024 5:57 CH)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 02/2024(21/02/2024 4:19 CH)

THÔNG BÁO Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Yên Định(20/02/2024 11:08 SA)

Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...(20/02/2024 4:15 CH)

°