Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
474 người đã bình chọn
2589 người đang online

Huyện Yên Định tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam Chiều ngày 2/11, UBND huyện Yên Định tổ chức hội nghị Hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 và phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Đăng ngày 03 - 11 - 2023
100%

Huyện Yên Định tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam: Chiều ngày 2/11, UBND huyện Yên Định tổ chức hội nghị Hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 và phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Huyện Yên Định tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam

Chiều ngày 2/11, UBND huyện Yên Định tổ chức hội nghị Hưởng ứng Ngày pháp luật nước CHXHCN Việt Nam năm 2023 và phổ biến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Lê Xuân Thành, Phó Chủ tịch UBND huyện, Chủ tịch Hội đồng phối hợp phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) huyện Yên Định, nhấn mạnh: Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 trên địa bàn huyện nhằm đề cao trách nhiệm của các cơ quan Nhà nước trên địa bàn trong việc phổ biến, nâng cao nhận thức của cộng đồng, tránh rủi ro pháp lý do thiếu hiểu biết về pháp luật; đồng thời cũng hướng tới mục tiêu góp phần xây dựng nhà nước pháp quyền mà ở đó mỗi cá nhân, cơ quan, tổ chức đều sống và làm việc theo hiến pháp và pháp luật, thượng tôn pháp luật; tôn trọng, bảo vệ và bảo đảm thực thi đầy đủ các quyền con người, quyền công dân.

Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 có chủ đề “Tiếp tục nâng cao chất lượng công tác tổ chức và thi hành pháp luật; tăng cường công tác truyền thông, phản ứng chính sách; nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý nhà nước trong các lĩnh vực của các cấp, các ngành đáp ứng yêu cầu xây dựng Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam”. Vì vậy, đề nghị các cấp, các ngành, địa phương trên địa bàn huyện tiếp tục quán triệt, nâng cao nhận thức, thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và Nghị quyết Trung ương 6 (khóa XIII) về “Tiếp tục xây dựng và hoàn thiện Nhà nước pháp quyền XHCN Việt Nam trong giai đoạn mới”.

Phó Chủ tịch UBND huyện Yên Định Lê Xuân Thành phát động Hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023 trên địa bàn huyện Yên Định.

Phát huy vai trò chủ động, tích cực, tính tự giác, trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức trong học tập, tìm hiểu pháp luật, đặc biệt là chấp hành pháp luật. Nâng cao vai trò, trách nhiệm của các cơ quan bảo vệ pháp luật, bảo đảm mọi vi phạm pháp luật đều bị phát hiện, xử lý kịp thời, công bằng, nghiêm minh, nhất quán, công khai, minh bạch.

Phát huy tốt quyền làm chủ của Nhân dân, lắng nghe tiếng nói của người dân, đặt quyền lợi của người dân lên trên hết theo phương châm “Dân biết, dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân giám sát, dân thụ hưởng”. Phát hiện, nhân rộng các mô hình hay, cách làm sáng tạo, hiệu quả, tiên tiến để hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam trong tuyên truyền, phổ biến, thực thi pháp luật, góp phần đưa Hiến pháp và pháp luật thực sự thấm sâu vào ý thức và hành động của mỗi người dân, doanh nghiệp, của cơ quan, tổ chức trên địa bàn.

Qua hơn 10 năm tổ chức, Ngày Pháp luật Việt Nam dưới sự lãnh đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể và nhân dân huyện Yên Định đã quan tâm hưởng ứng và được lan tỏa sâu rộng. Việc triển khai và chấp hành pháp luật đã có nhiều tiến bộ quan trọng. Công tác phổ biến, giáo dục và thi hành pháp luật được thực hiện với nhiều mô hình hay, cách làm mới, sáng tạo, ứng dụng rộng rãi công nghệ thông tin, kịp thời đưa chính sách, pháp luật vào cuộc sống. Nhiều cuộc thi tìm hiểu pháp luật đã thu hút được đông đảo người dân tham gia; các hoạt động đối thoại về chính sách, pháp luật giữa chính quyền với người dân, doanh nghiệp hay các chương trình, chuyên mục, trên đài truyền thanh, phổ biến pháp luật thông qua mạng xã hội… đã giúp người dân tiếp cận thông tin pháp luật nhanh chóng, tiện lợi và thi hành một cách hiệu quả.

Đặc biệt, trong những năm qua, việc tuyên truyền, phổ biến về cơ chế, chính sách trong phòng, chống dịch bệnh, các chính sách về phát triển kinh tế, hoạt động đóng góp xây dựng dự thảo Luật đất đai và những văn bản luật khác được triển khai kịp thời, rộng khắp, thiết thực, hiệu quả bằng nhiều hình thức khác nhau.

          Có thể khẳng định, trong thành công chung của huyện Yên Định thời gian qua có sự đóng góp tích cực, quan trọng của công tác pháp luật. Trong đó, việc nâng cao ý thức chấp hành, tuân thủ pháp luật nghiêm minh của người dân, doanh nghiệp, cơ quan Nhà nước và cộng đồng xã hội trên địa bàn là một trong những điều kiện tiên quyết.

    

    Phát biểu hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023, Bí thư Huyện đoàn Yên Định Lê Thị Kim Oanh, nhấn mạnh: Để tinh thần thượng tôn pháp luật ngày càng trở thành chuẩn mực trong ứng xử của cán bộ, đoàn viên, thanh thiếu niên (ĐVTTN), hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; nhằm tích cực hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam  cùng với các ban, ngành, đoàn thể và các địa phương trong huyện, Ban Thường vụ Huyện đoàn đã tích cực làm tốt công tác phối hợp tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho đông đảo đoàn viên thanh thiếu niên; các cấp bộ Đoàn - Hội - Đội trên địa bàn huyện đã phối hợp tổ chức sôi nổi các hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật với nhiều nội dung, hình thức phong phú như: tổ chức Hội nghị, diễn đàn, tuyên truyền trực quan, sinh hoạt chi đoàn, sinh hoạt dưới cờ, ngoại khóa, tư vấn pháp luật, tổ chức cho đoàn viên thanh thiếu nhi ký cam kết không vi phạm pháp luật… Nhiều mô hình hay, sáng tạo, hiệu quả trong công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật đã được triển khai và nhân rộng, tạo thành phong trào tìm hiểu pháp luật sâu rộng trên địa bàn huyện, thu hút đông đảo cán bộ, ĐVTTN tham gia.

          Để tinh thần thượng tôn pháp luật ngày càng trở thành chuẩn mực trong ứng xử của cán bộ, ĐVTTN, hình thành nếp sống và làm việc theo Hiến pháp, pháp luật; để các hoạt động hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam thực sự đi vào chiều sâu, thiết thực, tạo sự lan tỏa và  trở thành đợt sinh hoạt chính trị, từ đó góp phần tạo sự chuyển biến trong ý thức tự giác tuân thủ chấp hành Hiến pháp và pháp luật của cán bộ, đoàn viên thanh niên nói riêng.

    Tại hội nghị, các đại biểu đã được nghe đồng chí Phan Văn Đại, Trưởng phòng PBGDPL, Sở Tư pháp, Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh,  phổ biến các quy định của pháp luật liên quan đến Luật Thực hiện dân chủ ở cơ sở; Luật Phòng, chống bạo lực gia đình, đồng thời cùng các đại biểu trao đổi, tìm ra các giải pháp khi áp dụng các quy định của pháp luật vào thực tiễn cuộc sống.

Một số hình ảnh hưởng ứng Ngày pháp luật nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam trên địa bàn huyện Yên Định

<

Tin mới nhất

Yên Định Triển khai thực hiện nhân rộng Mô hình “3 KHÔNG” và các Mô hình Chuyển đổi số trên địa bàn.(19/02/2024 3:46 CH)

UBND huyện Yên Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tư Pháp và hoạt động của Hội đồng phối hợp...(01/02/2024 4:40 CH)

UBND Thị trấn Thống nhất, huyện Yên Định: Công an Thị Trấn Thống Nhất phối hợp với Trường THPT&...(01/02/2024 4:35 CH)

Yên Định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023.(06/11/2023 2:11 CH)

Huyện Yên Định tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam Chiều ngày 2/11, UBND huyện...(03/11/2023 11:25 SA)

UBND huyện Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 và phổ biến luật quy chế dân chủ...(02/11/2023 2:22 CH)

Xã Yên Thái,huyện Yên Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chuyển đổi số, thực hiện hướng dẫn cài...(25/09/2023 9:31 SA)

Huyện Yên Định chú trọng công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng(18/09/2023 11:06 SA)

Hiệu quả thực hiện thí điểm Mô hình "3 không" tại xã Định Long, huyện Yên Định(28/08/2023 2:25 CH)

Huyện Yên Định tổ chức Hội nghị đánh giá Chương trình xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm và...(24/08/2023 3:06 CH)

UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện các mô hình của Đề án 06 CĐS Quốc gia giai đoạn 2022-...(28/02/2024 3:58 CH)

Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 05 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01...(28/02/2024 3:30 CH)

Xã Định Công đẩy mạnh công tác chuyển đổi số(28/02/2024 3:01 CH)

Lãnh đạo huyện và các ngành, cơ quan, đơn vị tăng hoa chúc mừng ngày Thầy thuốc việt Nam 27/2/2024.(27/02/2024 3:50 CH)

Trạm Y tế xã Định Thành: Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân(27/02/2024 2:46 CH)

Tuyên truyền Kế hoạch chuyển đổi số trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở năm 2024.(26/02/2024 3:03 CH)

Triển khai 23 mô hình tại Đề án Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác...(26/02/2024 3:22 CH)

Huyện Yên Định tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024(26/02/2024 2:50 CH)

213 thanh niên Yên Định sẵn sàng lên đường nhập ngũ(25/02/2024 3:35 CH)

Ông Phạm Quang Nghị nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà...(24/02/2024 2:05 CH)

UBND huyện: Hội nghị giao ban Nông Thôn Mới Nâng Cao năm 2024.(23/02/2024 3:15 CH)

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ huyện Yên Định sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ...(23/02/2024 11:49 SA)

UBND huyện làm việc với Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hoá về xây dựng huyện Yên...(22/02/2024 11:08 SA)

Định Liên tập trung chăm sóc lúa xuân(22/02/2024 10:24 SA)

Lễ hội kỷ niệm ngày sinh thành hoàng làng liệt nữ Nguyễn Mỹ Nương, Duyên Hy xã Định Hưng(21/02/2024 10:26 SA)

Giao lưu văn nghệ “Vinh quang làm người chiến sỹ”(21/02/2024 9:51 SA)

Lễ hội Trò Chiềng năm 2024 (21/02/2024 5:57 CH)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 02/2024(21/02/2024 4:19 CH)

THÔNG BÁO Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Yên Định(20/02/2024 11:08 SA)

Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...(20/02/2024 4:15 CH)

°