Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
470 người đã bình chọn
2633 người đang online

Yên Định nâng cao giải pháp trong cải cách hành chính nhà nước.

Đăng ngày 05 - 07 - 2023
100%

Công tác cải cách hành chính (CCHC) là nhiệm vụ quan trọng, toàn diện liên quan đến nhiều ngành, nhiều lĩnh vực, cần có sự tham gia của cả hệ thống chính trị từ huyện đến cơ sở, nhất là vai trò của người đứng đầu.

Các địa phương tập trung giải quyết hồ sơ TTHC trên hệ thống phần mềm một của điện tử.

Do đó, trong năm 2023, UBND huyện đã giao nhiệm vụ cho các phòng, ban, đơn vị; Chủ tịch UBNDcác xã, thị trấn cần nâng cao vai trò trách nhiệm của người đứng đầu cơ quan, đơn vị, địa phương trong chỉ đạo điều hành công tác CCHC, thực hiện nghiêm các nội dung theo quy định 61/ 2018/ NQ- CP của Chính phủ, về thực hiện chế một cửa, một cửa liên thông trong giải quyết các thủ tục hành chính, các chỉ thị, chỉ đạo điều hành của Tỉnh, của huyện về CCHC, kỷ luật, kỷ cương trong  cơ quan hành chính nhà nước và thực thi công vụ.

   Để tổ chức thực hiện có hiệu quả kế hoạch CCHC hàng năm, UBND huyện đã chỉ đạo chặt chẽ các phòng, ban, đơn vị thực hiện nghiêm chế độ thông tin, báo cáo về CCHC, đề xuất những sáng kiến, cách làm hay trong CCHC, từng bước rà soát, khắc phục những hạn chế được chỉ ra sau kiểm tra và chấm điểm Chỉ số CCHC hàng năm  của huyện và của từng đơn vị. UBND huyện giao phòng Nội vụ là cơ quan đầu mối thường xuyên theo dõi, kiểm tra, đôn đốc  việc thực hiện CCHC tại các đơn vị;  Đồng thời tăng cường kiểm tra kỷ luật, kỷ cương hành chính, đề xuất xử lý kịp thời các vấn đề phát sinh, tiêu cực, tổ chức đánh giá hoạt động sáng kiến, đổi mới, nâng cao chất lượng, hiệu quả trong công tác theo dõi, đánh giá chỉ số CCHC hàng năm của các phòng, ban, đơn vị, UBND các xã, thị trấn, báo cáo định kỳ kết quả thực hiện công tác CCHC theo quy định chức năng, nhiệm vụ hàng năm.

   Cũng trong thời gian này, Phòng Văn hóa- Thông tin tích cực tham mưu cho UBND huyện, triển khai thực hiện có hiệu quả công tác tuyên truyền về sử dụng dịch vụ công trực tuyến và xây dựng chính quyền điện tử, hướng tới thực hiện chính quyền số. Cùng với đó, Văn phòng HĐND- UBND huyện  đôn đốc, theo dõi việc chấp hành quy chế làm việc của UBND huyện, chủ động rà soát, tham mưu cho Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo thực hiện kịp thời, hiệu quả các nhiệm vụ chính trị của UBND huyện và Chủ tịch UBND huyện giao cho trong thực hiện nhiệm vụ CCHC, thực thi công vụ hành chính nhà nước.

   Cùng với nâng cao các giải pháp, trách nhiệm trong CCHC, trong thời gian này UBND huyện, tập trung chỉ dạo các phòng, ban chuyên môn: Thanh tra, Tư pháp xây dựng và tổ chức thực hiện các văn bản quy phạm pháp luật, trong đó, phòng Tư pháp chủ trì, thường xuyên phối hợp, hướng dẫn các đơn vị tham mưu xây dựng các Văn bản quy phạm pháp luật ( VBQPPL), tham mưu đề xuất có hiệu quả kế hoạch theo dõi thi hành pháp luật, tiến hành tổng hợp, rà soát hệ thống hóa các VBQPPL và kế hoạch kiểm tra việc thực hiện  VBQPPL ở từng địa phương, đơn vị. Phấn đấu 100% các VBQPPL được ban hành đảm bảo đúng quy trình, 100% các VBQPPL được rà soát và báo cáo định kỳ tực hiện đúng thời gian quy định. Phấn đấu 100% các TTHC được cập nhật và công khai kịp thời theo quyết định công bố của UBND Tỉnh và 100% hồ sơ TTHC được giải quyết trên hệ thống phần mềm một của điện tử. Toàn huyện phấn đấu trong năm 2023 nâng cao vị trí xếp hạng Chỉ số CCHC tăng 10 lần so với năm 2022, và năm 2023  đảm bảo chỉ số sự hài lòng  của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước đạt tỷ lệ 100% theo chỉ tiêu, kế hoạch đề ra.

                                                                   Thực hiện: PV Thu Hiếu

<

Tin mới nhất

Xã Định Hưng - Điểm sáng trong thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính(08/12/2023 11:42 SA)

Huyện Yên Định tăng cường công tác tiếp công dân, giải quyết đơn, thư khiếu nại, tố cáo(14/07/2023 2:44 CH)

Yên Định nâng cao giải pháp trong cải cách hành chính nhà nước.(05/07/2023 4:47 CH)

Nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ công chức trên...(03/07/2023 8:05 SA)

UBND huyện: Tổ chức khai giảng lớp “ Kiến thức kỹ năng, kỷ luật , kỷ cương hành chính trong thực...(28/06/2023 4:01 CH)

Định Liên tập trung chăm sóc lúa xuân(22/02/2024 10:24 SA)

Lễ hội Trò Chiềng năm 2024 (21/02/2024 5:57 CH)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 02/2024(21/02/2024 4:19 CH)

THÔNG BÁO Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Yên Định(20/02/2024 11:08 SA)

Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...(20/02/2024 4:15 CH)

Công an Thị Trấn Thống Nhất Tổ chức tuyên truyền kiến thức pháp luật về PCCC và ANTT cho CBCNV Bò...(19/02/2024 3:40 CH)

Yên Định Triển khai thực hiện nhân rộng Mô hình “3 KHÔNG” và các Mô hình Chuyển đổi số trên địa bàn.(19/02/2024 2:45 CH)

Yên Định đặt mục tiêu năm 2024 giảm 105 hộ nghèo trở lên (19/02/2024 2:42 CH)

Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Dũng thăm, chúc tết, kiểm tra tình hình sản xuất đầu năm tại Cty...(16/02/2024 3:18 CH)

Nông dân xã Định Hòa tích cực ra đồng chăm sóc lúa xuân năm 2024(16/02/2024 2:17 CH)

Đồng chí Trịnh Văn Thể, Phó Chủ tịch HĐND huyện thăm, tặng động viên các Công ty, doanh nghiệp...(16/02/2024 2:10 CH)

Lễ hội Trò Chiềng - Di sản văn hóa phi vật thể quốc gia(16/02/2024 1:43 CH)

Công tác đảm bảo ANCT- TTAT xã hội trước trong và sau tết Nguyên Đán Giáp Thìn 2024.(16/02/2024 1:34 CH)

Huyện Yên Định tổ chức Lễ phát động Tết trồng cây đời đời nhớ ơn Bác Hồ xuân Giáp Thìn 2024(15/02/2024 2:54 CH)

QUYẾT ĐỊNH Về việc phê duyệt Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Yên Định(07/02/2024 10:38 SA)

Yên Định Rực rõ cờ hoa mừng Đảng, mừng xuân Giáp Thìn 2024.(07/02/2024 4:23 CH)

Nét đẹp văn hoá lễ chùa đầu xuân(07/02/2024 3:03 CH)

Xã Định Hưng tổ chức nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân Giáp Thìn.(07/02/2024 2:54 CH)

Nông dân xã Định Tiến tập trung sản xuất vụ xuân (07/02/2024 2:19 CH)

Yên Định sôi nổi các hoạt động thể thao mừng năm mới Giáp Thìn 2024.(07/02/2024 2:05 CH)

°