Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
474 người đã bình chọn
2456 người đang online

Huyện Yên Định chú trọng công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Đăng ngày 18 - 09 - 2023
100%

Huyện Yên Định chú trọng công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng

Nhận thức rõ tầm quan trọng của việc triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng đối với cán bộ, đảng viên và Nhân dân nhằm góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ chính trị của địa phương, thời gian qua các cấp ủy đảng huyện Yên Định đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền bằng nhiều hình thức, qua đó đã nhanh chóng, kịp thời đưa các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng vào cuộc sống, tạo nên những chuyển biến rõ nét về chất lượng và hiệu quả, trong đó đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò, trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy.

Công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt, học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng ngày càng được Ban Thường vụ Huyện ủy Yên Định đặc biệt quan tâm, đổi mới và nâng cao chất lượng.Thực hiện hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy, Ban Tuyên giáo Huyện ủy đã chủ động tham mưu cho cấp ủy đảng tổ chức các hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt thực hiện các nghị quyết, chỉ thị, quy định, kết luận của Đảng bằng hình thức hội nghị trực tuyến kết nối từ Trung ương đến tỉnh, huyện và các xã, phường, thị trấn trên địa bàn toàn huyện. Bên cạnh công tác tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng bằng hình thức trực tuyến, Ban Tuyên giáo cũng tham mưu tổ chức nhiều hội nghị trực tiếp về học tập, quán triệt, triển khai nghị quyết ở từng cấp ủy cơ sở dưới nhiều hình thức phong phú, đa dạng. Cùng với đó để tiếp tục nâng cao hiệu quả công tác tuyên truyền triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, các cấp ủy đảng đã luôn quan tâm chỉ đạo, thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên các cấp đủ về số lượng và đảm bảo về chất lượng; tổ chức mở các lớp bồi dưỡng, cập nhất về kiến thức, năng lực thực tiễn; rèn luyện về kỹ năng, phương pháp tuyên truyền… nhằm đáp ứng yêu cầu ngày càng cao trong thực hiện nhiệm vụ tuyên truyền trong tình hình mới.

Thông qua công tác tuyên truyền, triển khai quán triệt học tập các nghị quyết, chỉ thị của Đảng dã góp phần nâng cao nhận thức cho đội ngũ cán bộ, đảng viên về ý nghĩa, tầm quan trọng, những nội dung cơ bản, chủ trương, giải pháp lớn của Đảng được thể hiện trong nghị quyết, tạo sự thống nhất về nhận thức và hành động từ tổ chức đảng đến cán bộ, đảng viên và Nhân dân, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, đấu tranh chống các quan điểm sai trái, thù địch, kịp thời uốn nắn các biểu hiện nhận thức lệch lạc, làm giảm niền tin của Nhân dân với Đảng và Nhà nước

Để tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, triển khai học tập, quán triệt các nghị quyết, chỉ thị của Đảng trong thời gian tới, các cấp ủy, tổ chức đảng trên địa bàn huyện tiếp tục tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, đẩy mạnh tuyên truyền để mỗi cán bộ, đảng viên nhận thức đúng về ý nghĩa, tầm quan trọng của việc học tập, quán triệt, triển khai các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; nâng cao ý thức, trách nhiệm, tính tự giác, gương mẫu trong việc tham gia học tập, đưa nghị quyết thấm sâu vào cuộc sống. Thường xuyên đổi mới nội dung, hình thức tổ chức học tập, tăng cường trao đổi, thảo luận, gắn lý luận với thực tiễn đồng thời, tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc học tập, quán triệt và triển khai thực hiện các nghị quyết, chỉ thị của Đảng; kịp thời biểu dương, nhân rộng những cách làm hay, sáng tạo trong tổ chức triển khai thực hiện.

<

Tin mới nhất

Yên Định Triển khai thực hiện nhân rộng Mô hình “3 KHÔNG” và các Mô hình Chuyển đổi số trên địa bàn.(19/02/2024 3:46 CH)

UBND huyện Yên Định tổ chức hội nghị tổng kết công tác Tư Pháp và hoạt động của Hội đồng phối hợp...(01/02/2024 4:40 CH)

UBND Thị trấn Thống nhất, huyện Yên Định: Công an Thị Trấn Thống Nhất phối hợp với Trường THPT&...(01/02/2024 4:35 CH)

Yên Định hưởng ứng Ngày Pháp luật Việt Nam năm 2023.(06/11/2023 2:11 CH)

Huyện Yên Định tổ chức hoạt động hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam Chiều ngày 2/11, UBND huyện...(03/11/2023 11:25 SA)

UBND huyện Hội nghị hưởng ứng Ngày pháp luật Việt Nam năm 2023 và phổ biến luật quy chế dân chủ...(02/11/2023 2:22 CH)

Xã Yên Thái,huyện Yên Định đẩy mạnh công tác tuyên truyền Chuyển đổi số, thực hiện hướng dẫn cài...(25/09/2023 9:31 SA)

Huyện Yên Định chú trọng công tác tuyên truyền các nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng(18/09/2023 11:06 SA)

Hiệu quả thực hiện thí điểm Mô hình "3 không" tại xã Định Long, huyện Yên Định(28/08/2023 2:25 CH)

Huyện Yên Định tổ chức Hội nghị đánh giá Chương trình xây dựng nông thôn mới 8 tháng đầu năm và...(24/08/2023 3:06 CH)

UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện các mô hình của Đề án 06 CĐS Quốc gia giai đoạn 2022-...(28/02/2024 3:58 CH)

Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 05 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01...(28/02/2024 3:30 CH)

Xã Định Công đẩy mạnh công tác chuyển đổi số(28/02/2024 3:01 CH)

Lãnh đạo huyện và các ngành, cơ quan, đơn vị tăng hoa chúc mừng ngày Thầy thuốc việt Nam 27/2/2024.(27/02/2024 3:50 CH)

Trạm Y tế xã Định Thành: Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân(27/02/2024 2:46 CH)

Tuyên truyền Kế hoạch chuyển đổi số trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở năm 2024.(26/02/2024 3:03 CH)

Triển khai 23 mô hình tại Đề án Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác...(26/02/2024 3:22 CH)

Huyện Yên Định tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024(26/02/2024 2:50 CH)

213 thanh niên Yên Định sẵn sàng lên đường nhập ngũ(25/02/2024 3:35 CH)

Ông Phạm Quang Nghị nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà...(24/02/2024 2:05 CH)

UBND huyện: Hội nghị giao ban Nông Thôn Mới Nâng Cao năm 2024.(23/02/2024 3:15 CH)

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ huyện Yên Định sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ...(23/02/2024 11:49 SA)

UBND huyện làm việc với Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hoá về xây dựng huyện Yên...(22/02/2024 11:08 SA)

Định Liên tập trung chăm sóc lúa xuân(22/02/2024 10:24 SA)

Lễ hội kỷ niệm ngày sinh thành hoàng làng liệt nữ Nguyễn Mỹ Nương, Duyên Hy xã Định Hưng(21/02/2024 10:26 SA)

Giao lưu văn nghệ “Vinh quang làm người chiến sỹ”(21/02/2024 9:51 SA)

Lễ hội Trò Chiềng năm 2024 (21/02/2024 5:57 CH)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 02/2024(21/02/2024 4:19 CH)

THÔNG BÁO Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Yên Định(20/02/2024 11:08 SA)

Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...(20/02/2024 4:15 CH)

°