Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
474 người đã bình chọn
2570 người đang online

Yên Định phấn đấu đạt huyện NTM nâng cao vào năm 2024.

Đăng ngày 29 - 09 - 2023
100%

Thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội Đảng bộ huyện lần thứ XXVI, nhiệm kỳ 2020-2025, xác định Chương trình xây dựng NTM một chương trình trọng tâm xuyên suốt "Có điểm khởi đầu nhưng không có điểm kết thúc", Huyện uỷ, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ huyện đã tập trung chỉ đạo các Phòng, ban, ngành đoàn thể, các cấp ủy Đảng từ huyện đến cơ sở tổ chức, triển khai thực hiện một cách chủ động, bài bản, quyết liệt và có nhiều sáng tạo; huy động được sự ủng hộ, hưởng ứng nhiệt tình và tích cực tham gia của đông đảo nhân dân trong huyện và cộng đồng doanh nghiệp, cùng chung sức, chung lòng vượt lên khó khăn, bám sát mục tiêu, kế hoạch để thực hiện các nội dung của Chương trình.

Đảng bộ và nhân dân Yên Định phấn đấu đạt huyện NTM nâng cao.

Thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM huyện đã đạt được nhiều kết quả tích cực. Năm 2015 huyện Yên Định đã được công nhận huyện đạt chuẩn nông thôn mới, là huyện đầu tiên của khu vực Bắc Trung Bộ về đích NTM. Không dừng lại ở đấy, huyện luôn xác định việc đạt chuẩn NTM mới chỉ là kết quả bước đầu; cần phải tiếp tục duy trì các tiêu chí nông thôn mới đã đạt và xây dựng tiêu chí nâng cao, tiến tới đạt kiểu mẫu. Đến nay, huyện đã có 7 xã đạt chuẩn NTM nâng cao, 02 xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu, 40 thôn đạt chuẩn thôn NTM kiểu mẫu theo đề án của huyện, 11 thôn đạt chuẩn kiểu mẫu của tỉnh và 23 sản phẩm đạt OCOP cấp tỉnh. Kết quả tích cực trên là động lực để huyện tiếp tục duy trì và phấn đấu trở thành một trong những huyện đi đầu trong phong trào NTM của tỉnh.

Ứng dụng công nghệ cao vào sản xuất nông nghiệp.

Với quan điểm xây dựng NTM là quá trình thường xuyên, liên tục và bền vững, có điểm khởi đầu mà không có điểm kết thúc; Xây dựng NTM là nhiệm vụ của cả hệ thống chính trị và toàn xã hội; cấp uỷ Đảng, chính quyền đóng vai trò lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành, xây dựng quy hoạch, kế hoạch, tổ chức thực hiện, động viên tinh thần... để người dân phát huy vai trò chủ thể xây dựng nông thôn mới; Xây dựng NTM phải trên cơ sở lồng ghép các Chương trình mục tiêu quốc gia, Chương trình hỗ trợ có mục tiêu, các Chương trình, Dự án khác đang triển khai ở nông thôn và có cơ chế chính sách khuyến khích mạnh mẽ đầu tư của các thành phần kinh tế; huy động đóng góp công sức của Nhân dân. Huyện Yên Định đề ra mục tiêu chung là tập trung phát triển toàn diện và bền vững; có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội phù hợp, cơ bản đồng bộ và từng bước hiện đại; cơ cấu kinh tế và hình thức sản xuất hợp lý, nhất là phát triển sản xuất nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao, quy mô lớn theo chuỗi giá trị; môi trường sinh thái được bảo vệ; an ninh được giữ vững; đời sống vật chất và tinh thần của Nhân dân được nâng cao, hướng đến xây dựng xã hội nông thôn yên bình, văn minh, giàu đẹp. Mục tiêu cụ thể. Năm 2023 hoàn thành 2 xã NTM nâng cao, nâng số xã đạt NTM nâng cao của huyện lên 9/22 xã; 1 xã về đích NTM kiểu mẫu, nâng tổng số xã đạt chuẩn NTM kiểu mẫu lên 3 xã. Trong quý IV năm 2023, hoàn thành 1 mô hình xã Thông minh tại xã Định Long.

Ứng dụng chuyển đổi số trong xây dựng thôn, xã kiểu mẫu.

Hoàn thành 2 thị trấn Quán Lào và Yên Lâm đạt chuẩn đô thị Văn Minh; phấn đấu quý I năm 2024 hoàn thành 9 tiêu chí của huyện NTM nâng cao và hoàn thiện hồ sơ trình cấp có thẩm quyền trong quý II/2024. Phấn đấu quý II năm 2024 hoàn thành 2 xã về đích NTM nâng cao và hoàn thành 2 thị trấn Quý Lộc và Thống Nhất đạt chuẩn đô thị văn minh. Tỷ lệ hài lòng của người dân đạt từ 95% trở lên.

Để đạt được mục tiêu đề ra, huyện Yên Định đã và đang tập trung thực hiện quyết liệt các biện pháp: Tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo điều hành của cấp ủy Đảng và chính quyền các cấp; Đặc biệt, chú trọng nâng cao nhận thức, trách nhiệm của các cấp ủy Đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể, Nhân dân, doanh nghiệp và mỗi cán bộ, đảng viên về vị trí, vai trò của việc phát triển nông nghiệp, nông thôn, tạo đồng thuận cao để triển khai thực hiện có hiệu quả Chương trình. Đồng thời, tổ chức các phong trào thi đua phát triển sản xuất nông nghiệp gắn với xây dựng NTM trong Nhân dân; nhân rộng các mô hình hay, kinh nghiệm tốt trong thực hiện phát triển nông nghiệp và xây dựng NTM; biểu dương, khen thưởng kịp thời những điển hình tiên tiến, gương người tốt, việc tốt trong phong trào xây dựng nông thôn mới; Đề cao vị trí, vai trò và tầm quan trọng của doanh nghiệp đối với phát triển nông nghiệp; nông thôn trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Các cấp ủy đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể tiếp tục tập trung tăng cường công tác quán triệt, tuyên truyền vận động để mọi cán bộ và người dân hiểu rõ mục đích, ý nghĩa, nội dung tư tưởng chỉ đạo, phương pháp cách làm, cơ chế chính sách của Đảng, nhà nước, của tỉnh và của huyện về xây dựng NTM nâng cao với mục tiêu nhằm phát triển nông thôn toàn diện, bền vững, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân nông thôn, từ đó tạo sự đồng thuận, tham gia đóng góp, phát huy vai trò chủ thể của Nhân dân trong suốt quá trình tổ chức, giám sát, thực hiện. Đẩy mạnh thực hiện phong trào thi đua Yên Định chung sức xây dựng nông thôn mới, phấn đấu hoàn thành xây dựng huyện NTM nâng cao. 

Đồng thời, phân công nhiệm vụ cho các phòng, ban, ngành, đoàn thể trên cơ sở chức năng nhiệm vụ, lĩnh vực phụ trách theo từng tiêu chí xã đạt chuẩn, huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao để rà soát, xác định khối lượng công việc cụ thể, xây dựng khung kế hoạch, lộ trình, giải pháp thực hiện theo hàng tháng, quý; Hàng quý giao ban, đánh giá kết quả thực hiện các tiêu chí và việc thực hiện của các đơn vị, cá nhân phụ trách; Huy động mọi nguồn lực trong xây dựng Nông thôn mới nâng cao, NTM kiểu mẫu, phấn đấu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024, trở thành một trong huyện dẫn đầu các phong trào của tỉnh.

PV: Lê Uyên.

 

 

<

Tin mới nhất

UBND huyện làm việc với Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hoá về xây dựng huyện Yên...(22/02/2024 11:08 SA)

Chủ tịch UBND huyện kiểm tra công tác xây dựng đô thị văn minh tại thị trấn Quán Lào(11/01/2024 2:18 CH)

Hội nghị giao ban về kế hoạch xây dựng huyện nông thôn mới nâng cao; dự kiến phân bổ nguồn vốn hỗ...(10/01/2024 4:09 CH)

Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Dũng kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Yên Thái(06/01/2024 3:44 CH)

Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Dũng kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao, kiểu mẫu tại...(04/01/2024 9:21 SA)

Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Dũng kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại xã Định Tăng(03/01/2024 2:27 CH)

BCĐ chương trình MTQG huyện YĐ: Tổ chức hội nghị BCĐ mở rộng đánh giá chương trình xây dựng NTM...(23/11/2023 3:54 CH)

Yên Định phấn đấu đạt huyện NTM nâng cao vào năm 2024.(29/09/2023 4:54 CH)

Đồng chí Vũ Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy, Chủ tịch HĐND huyện thăm và làm việc...(29/09/2023 3:15 CH)

Đồng chí Trịnh Xuân Thúy, bí thư Huyện ủy thăm và làm việc với Đảng ủy xã yên Thái.(19/09/2023 3:41 CH)

UBND huyện triển khai kế hoạch thực hiện các mô hình của Đề án 06 CĐS Quốc gia giai đoạn 2022-...(28/02/2024 3:58 CH)

Hội nghị sơ kết 1 năm triển khai thực hiện Kế hoạch số 05 của UBND tỉnh thực hiện Chỉ thị số 01...(28/02/2024 3:30 CH)

Xã Định Công đẩy mạnh công tác chuyển đổi số(28/02/2024 3:01 CH)

Lãnh đạo huyện và các ngành, cơ quan, đơn vị tăng hoa chúc mừng ngày Thầy thuốc việt Nam 27/2/2024.(27/02/2024 3:50 CH)

Trạm Y tế xã Định Thành: Thực hiện tốt công tác chăm sóc sức khoẻ ban đầu cho nhân dân(27/02/2024 2:46 CH)

Tuyên truyền Kế hoạch chuyển đổi số trên hệ thống đài truyền thanh cơ sở năm 2024.(26/02/2024 3:03 CH)

Triển khai 23 mô hình tại Đề án Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác...(26/02/2024 3:22 CH)

Huyện Yên Định tổ chức lễ giao nhận quân năm 2024(26/02/2024 2:50 CH)

213 thanh niên Yên Định sẵn sàng lên đường nhập ngũ(25/02/2024 3:35 CH)

Ông Phạm Quang Nghị nguyên là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hà...(24/02/2024 2:05 CH)

UBND huyện: Hội nghị giao ban Nông Thôn Mới Nâng Cao năm 2024.(23/02/2024 3:15 CH)

Phát huy truyền thống quê hương anh hùng, tuổi trẻ huyện Yên Định sẵn sàng lên đường làm nhiệm vụ...(23/02/2024 11:49 SA)

UBND huyện làm việc với Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hoá về xây dựng huyện Yên...(22/02/2024 11:08 SA)

Định Liên tập trung chăm sóc lúa xuân(22/02/2024 10:24 SA)

Lễ hội kỷ niệm ngày sinh thành hoàng làng liệt nữ Nguyễn Mỹ Nương, Duyên Hy xã Định Hưng(21/02/2024 10:26 SA)

Giao lưu văn nghệ “Vinh quang làm người chiến sỹ”(21/02/2024 9:51 SA)

Lễ hội Trò Chiềng năm 2024 (21/02/2024 5:57 CH)

UBND huyện họp phiên thường kỳ tháng 02/2024(21/02/2024 4:19 CH)

THÔNG BÁO Công bố công khai Kế hoạch sử dụng đất năm 2024, huyện Yên Định(20/02/2024 11:08 SA)

Nghiên cứu, quán triệt chuyên đề về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh...(20/02/2024 4:15 CH)

°