Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
506 người đã bình chọn
269 người đang online

UBND huyện làm việc với Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hoá về xây dựng huyện Yên Định đạt huyện NTM nâng cao năm 2024

Đăng ngày 22 - 02 - 2024
100%

Ngày 22/02, UBND huyện đã làm việc với Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hoá về xây dựng huyện Yên Định đạt huyện NTM nâng cao năm 2024. Tham dự có đồng chí Dương Văn Giang, Phó Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa; chuyên viên Văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh; đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện; Trưởng các phòng, ban, đơn vị thuộc UBND huyện.

Hình ảnh, đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã và huyện NTM nâng cao trên địa bàn.

Thực hiện nội dung và chương trình làm việc, đồng chí Dương Văn Giang, Phó Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa và đồng chí Phạm Tiến Dũng, Phó Bí thư Huyện uỷ, Chủ tịch UBND huyện cùng các thành viên đoàn công tác đã trực tiếp đi kiểm tra việc thực hiện các tiêu chí xây dựng xã và huyện NTM nâng cao trên địa bàn.

Đại biểu tham dự buổi làm việc.

Theo báo cáo kết quả xây dựng huyện Yên Định đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2024, đến hết năm 2023 toàn huyện có 07 xã gồm Định Tân, Định Hòa, Định Long, Định Liên, Yên Phong, Định Bình, Định Hưng đã được UBND tỉnh công nhận đạt chuẩn xã NTM nâng cao. Đối với các xã còn lại có 03 xã đạt 15-18 tiêu chí ( trong đó có xã Yên Trường đang cùng cổ hoàn thiện tiêu chí văn hoá để được công nhận xã đạt chuẩn NTM nâng cao năm 2023), 09 xã đạt 14 tiêu chí, 03 xã đạt 9 tiêu chí.

Toàn cảnh buổi làm việc.

Đối với thực hiện xây dựng thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh, huyện Yên Định có 4 thị trấn, gồm: Thị trấn Quán Lào, Thị trấn Thống Nhất, Thị Trấn Quý Lộc và Thị Trấn Yên Lâm. Qua đánh giá kết quả thực hiện thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh theo Quyết định số 04/2022/QĐ-TTg ngày 18/02/2022), đến nay Thị trấn Quán Lào đạt 8/9 tiêu chí, 51/52 tiêu chỉ thành phần; chưa đạt 01 tiêu chí về Văn hoá, thể thao đô thị. Thị trấn Thống nhất đạt 7/9 tiêu chí, 50/52 tiêu chỉ thành phần; chưa đạt 02 tiêu chí gồm: Tiêu chí Giao thông đô thị; Môi trường và an toàn thực phẩm. Thị trấn Yên Lâm đạt 7/9 tiêu chí, 50/52 tiêu chí thành phần, 02 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí Giao thông đô thị; Văn hoá, thể thao đô thị.
Thị trấn Quý Lộc đạt 6/9 tiêu chí, 50/52 tiêu chí thành phần, 03 tiêu chỉ chưa đạt, gồm: Tiêu chí Giao thông đô thị; Thông tin, truyền thông đô thị và tiêu chí Văn hoá thể, thao đô thị.

Về kết quả thực hiện Bộ tiêu chí quốc gia huyện NTM nâng cao giai đoạn 2021-2025, qua rà soát, đánh giá đến nay huyện Yên Định mới đạt 5/9 tiêu chí, 30/36 chỉ tiêu, gồm: Tiêu chí số 1 - Quy hoạch; Tiêu chí số 2 - Giao thông; Tiêu chí số 3 - Thủy lợi & Phòng chống thiên tai; Tiêu chí số 4 - Điện và Tiêu chí số 6 -  Kinh tế. 04 tiêu chí chưa đạt, gồm: Tiêu chí số 5 - Y tế, Văn hóa, Giáo dục; Tiêu chí số 7 -  Môi trường; Tiêu chí số 8 - Chất lượng môi trường sống và Tiêu chí số 9 - Hệ thống chính trị, An ninh, trật tự - Hành chính công. Phấn đấu đến Quý II năm 2024 hoàn thành 03 tiêu chí huyện NTM nâng cao và tiếp tục hoàn thiện, nâng cao chất lượng các tiêu chí đã đạt theo quy định.

Về mục tiêu nhiệm vụ trong thời gian tới, huyện Yên Định đã ban hành kế hoạch số 21/KH-UBND, ngày 19/01/2024 về xây dựng huyện NTM nâng cao năm 2024, trong đó: Quyết tâm phấn đấu xây dựng huyện Yên Định đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trong năm 2024 với các mốc thời gian và lộ trình cụ thể, như: hoàn chỉnh hồ sơ huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao và trình cấp có thẩm quyền thẩm định trước ngày 30/6/2024; phấn đấu trước ngày 31/8/2024 hoàn thành các góp ý của Hội đồng thẩm định tỉnh. Đối với việc xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, nông thôn mới kiểu mẫu: tập trung xây dựng 01 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu năm 2024 (xã Định Hưng); 03 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (xã Yên Trường công nhận trước ngày 31/3/2024); xã Định Hải, Yên Thái, Định Tăng hoàn thành đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao trước ngày 30/6/2024; 05 xã: Yên Phú, Yên Tâm, Yên Trung, Yên Thịnh, Yên Ninh cơ bản hoàn thành tiêu chí xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao (hoàn thành 18/19 tiêu chí). Đối với việc xây dựng đô thị văn minh: 02 thị trấn (Quán Lào và Thống Nhất) hoàn thành các tiêu chỉ đạt chuẩn đô thị văn minh trước ngày 30/4/2024; 02 thị trấn (Quý Lộc và Yên Lâm) hoàn thành các tiêu chí đạt chuẩn đô thị văn mình trước ngày 31/7/2024. 

Để hoàn thành mục tiêu nhiệm vụ đề ra, huyện Yên Định  kiến nghị Văn phòng Điều phối NTM tỉnh tham mưu cho tỉnh có cơ chế đặc thù khác cho các huyện nông thôn mới nâng cao; hướng dẫn tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong thực hiện các tiêu chí, chỉ tiêu chưa đạt. Văn phòng điều phối nông thôn mới tỉnh, các sở ban ngành cấp tỉnh quan tâm chỉ đạo, hướng dẫn huyện Yên Định hoàn thiện các tiêu chí, hoàn thiện hồ sơ trình thẩm định huyện nông thôn mới nâng cao với cấp Trung ương theo kế hoạch đã đề ra.

Đồng chí Phạm Tiến Dũng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện, phát biểu tại buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, sau ý kiến thảo luận của các đại biểu, đồng chí Phạm Tiến Dũng - Phó Bí thư huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện đã phân tích, làm rõ thêm những thuận lợi, khó khăn và đề xuất các giải pháp tháo gỡ của từng tiêu chí, chỉ tiêu thành phần chưa đạt trong thực hiện xây dựng huyện NTM nâng cao.

 Đồng chí Dương Văn Giang, Phó Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa, phát biểu tại buổi làm việc.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Dương Văn Giang, Phó Chánh văn phòng điều phối xây dựng nông thôn mới tỉnh Thanh Hóa đánh giá cao sự cố gắng, nỗ lực và quyết tâm của huyện trong việc thực hiện các tiêu chí huyện NTM nâng cao. Với những tiêu chí chưa đạt, cần bám sát chỉ tiêu; tập trung chỉ đạo các ngành và thành viên phụ trách, liên hệ với ngành cấp trên hướng dẫn, bổ sung đảm bảo yêu cầu. Bên cạnh đó huyện cần tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền về Chương trình xây dựng NTM nâng cao, NTM kiểu mẫu, tạo sự hài lòng của nhân dân qua đó tạo thành phong trào thi đua sôi nổi trong các tầng lớp nhân dân, huy động nhân dân cùng vào cuộc thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng huyện đạt chuẩn NTM nâng cao. Văn phòng Điều phối NTM tỉnh sẽ tham mưu và cùng với các sở, ngành của tỉnh đồng hành, phối hợp cùng huyện tháo gỡ những khó khăn, vướng mắc trong quá trình thực hiện để hoàn thành các tiêu chí, phấn đấu đạt chuẩn huyện NTM nâng cao trong năm 2024 theo kế hoạch đề ra.

Đức Nguyên 

<

Tin mới nhất

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xân Tùng kiểm tra và làm việc với xã Định Công về xây dựng xã nông...(17/04/2024 1:59 CH)

Xã Định Công thi đua thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao(17/04/2024 2:55 CH)

UBND huyện Hội nghị giao ban nghe báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí, chuẩn bị báo cáo, hoàn...(12/04/2024 3:40 CH)

Yên Hùng vượt qua khó khăn- Đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM nâng cao.(12/04/2024 2:23 CH)

Yên Trường nỗ lực về đích xã nông thôn mới nâng cao(10/04/2024 4:19 CH)

Hội nghị giao ban về xây dựng huyện NTM nâng cao năm 2024(20/03/2024 3:36 CH)

Ủy ban nhân dân huyện tổ chức hội nghị thông qua đề cương báo cáo huyện nông thôn mới, huyện nông...(09/03/2024 5:48 CH)

UBND huyện Yên Định nghe báo cáo tiến độ xây dựng các tiêu chí thị trấn đạt chuẩn đô thị văn minh(08/03/2024 4:38 CH)

Chủ tịch UBND huyện Phạm Tiến Dũng kiểm tra tiến độ xây dựng nông thôn mới nâng cao tại 2 xã Định...(06/03/2024 4:29 CH)

UBND huyện làm việc với Văn phòng điều phối xây dựng NTM tỉnh Thanh Hoá về xây dựng huyện Yên...(22/02/2024 11:08 SA)

Xã Định Tăng Tiêm phòng vác xin cho đàn gia súc, gia cầm đợt 01 năm 2024(19/04/2024 4:04 CH)

Các trường học trên địa bàn huyện hưởng ứng Ngày sách và Văn hóa đọc Việt Nam(19/04/2024 2:53 CH)

Yên Định: Các mô hình tạo đột phá trong chuyển đổi số(19/04/2024 2:46 CH)

HĐND huyện Yên Định tổ chức kỳ họp thứ 16 ( kỳ họp chuyên đề) thông qua các tờ trình của UBND huyện(19/04/2024 2:43 CH)

Phó Chủ tịch UBND huyện Nguyễn Xân Tùng kiểm tra và làm việc với xã Định Công về xây dựng xã nông...(17/04/2024 1:59 CH)

Lịch sử, ý nghĩa ngày Giỗ Tổ Hùng Vương(17/04/2024 3:18 CH)

Xã Định Công thi đua thực hiện các tiêu chí NTM nâng cao(17/04/2024 2:55 CH)

Yên Định tổ chức Hội thi nghiệp vụ chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ “Tổ liên gia an toàn phòng cháy,...(17/04/2024 2:22 CH)

Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy: Tổ chức Thao giảng giảng viên lý luận chính trị cụm IV.(17/04/2024 2:12 CH)

Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thanh Hóa: Hội nghị tổng kết thực hiện cuộc vận động " Hỗ trợ nhà ở cho...(15/04/2024 2:05 CH)

Trung Tâm Chính trị huyện: Khai giảng lớp bồi dưỡng lý luận chính trị giành cho Đảng viên mới năm...(15/04/2024 3:24 CH)

Xã Định Hòa xây dựng kế hoạch tổ chức Lễ hội Phủ Nhì năm 2024.(15/04/2024 3:02 CH)

Đại hội Đại biểu Hội LHTN xã Yên Tâm nhiệm kỳ 2024- 2029.(14/04/2024 4:19 CH)

Xã Yên Thọ tổ chức giải bóng chuyền hơi chào mừng Lễ hội Đền Đồng Cổ năm 2024. (13/04/2024 2:46 CH)

UBND huyện Hội nghị giao ban nghe báo cáo tiến độ thực hiện các tiêu chí, chuẩn bị báo cáo, hoàn...(12/04/2024 3:40 CH)

Yên Hùng vượt qua khó khăn- Đẩy mạnh chương trình xây dựng NTM nâng cao.(12/04/2024 2:23 CH)

Thực hiện chỉ tiêu phát triển đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm thất nghiệp năm 2024...(12/04/2024 2:10 CH)

Ý nghĩa ngày sách và văn hóa đọc Việt Nam 21/4.(12/04/2024 1:50 CH)

Đại hội Đại biểu Hội LHTN xã Định Tân nhiệm kỳ 2024- 2029.(12/04/2024 11:03 SA)

HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Kết quả việc thực hiện chương trình mục tiêu Quốc gia xây dựng nông...(11/04/2024 10:34 SA)

°