Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

100%

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CT

Số máy điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

Đ/c Lưu Vũ Lâm

Chủ tịch UBND huyện

3.869.208

 

0904019545

Đ/c Nguyễn Văn Bình

Phó CT UBND huyện

3.869.351

 

0912133661

Đ/c Lê Xuân Thành

Phó CT UBND huyện

8.772.359

 

0912275189

Đ/c Hoàng Văn Phúc

Phó CT UBND huyện

3.869.240

 

0912028221

LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CT

Số máy điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

Đ/c Nguyễn Văn Xô

Phó CT HĐND huyện

3.869.216

 

0912116893

Đ/c Nguyễn Thành Đồng

Phó ban Pháp chế

   

0904330728

Đ/c Hoàng Thiên Vân

Phó ban Kinh tế

   

0914950575

LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ

HỌ VÀ TÊN

CHỨC VỤ CT

Số máy điện thoại

Cơ quan

Nhà riêng

Di động

Văn phòng HĐND - UBND

3.869.209

   

Đ/c Nguyễn Xuân Tùng

Trưởng phòng

3.869.294

 

0915040908

Đ/c Phạm Quang Thọ

Phó CVP

3.869.900

 

0904036548

Đ/c Trần Đức Nghĩa

Phó CVP

   

0984633532

Văn thư + Fax

 

3.869.209

   

PHÒNG NỘI VỤ

     

Lê Thị Thúy

Trưởng phòng

   

0975725838

Đỗ Thị Hoàn

Phó Trưởng phòng

 

 

0904 979 980

Trịnh Hồng Sơn

Phó Trưởng phòng

   

0945584888

PHÒNG LĐ - TBXH

3.869.103

   

Lê Văn Long

Trưởng phòng

     

Ngô Ngọc Huynh

Phó phòng

   

0919649261

Lê Thị Chinh

Phó phòng

   

0904501575

PHÒNG TÀI CHÍNH-KH

3.869.186

   

Nguyễn Ngọc Nam

Phụ trách phòng

   

0904 361 774

Nguyễn Đăng Huệ

Phó phòng

   

0973 737 127

PHÒNG KT-HT

3.869.351

   

Đ/c Cao Văn Minh

Phụ trách phòng

3.869.351

 

0904449144

Đ/c Mai Tuấn Tường

Phó phòng

   

0915679777

PHÒNG NÔNG NGHIỆP

3869297

   

Đ/c Trịnh Xuân Quý

Trưởng phòng

3.869.297

 

0904044637

Đ/c Nguyễn Văn Hiếu

Phó phòng

   

0904783937

Đ/c Nguyễn Đăng Ngọc

Phó phòng

   

0943897776

PHÒNG TƯ PHÁP

3.511.117

   

Đ/c Nguyễn Thị Khuyên

Trưởng phòng

3.511.117

 

0916351858

Đ/c Ngô Thị Hạnh

Phó phòng

   

0917704768

THANH TRA

3.869.300

   

Đ/c Hà Chính Hữu

Chánh T.tra

3.869.300

 

0915040912

Đ/c Trịnh Ngọc Nam

P.C.T.tra

     

Đ/c Trịnh Hữu Dũng

P.C.T.tra

   

0934491456

PHÒNG GIÁO DỤC

3.869.353

   

Nguyễn Thiện Chinh

Trưởng phòng

3.869.353

 

0913207686

Lê Việt Hòa

Phó Trưởng phòng

3.869.242

 

0943898737

Nguyễn Thị Khanh

Phó Trưởng phòng

   

0986 805 369

PHÒNG TÀI NGUYÊN - MT

     

Hà Duyên Lục

Trưởng phòng

   

0915017605

Hà văn Thắng

Phó phòng

   

0949020368

Hoàng văn Tiến

Phó phòng

   

0913283234

CHI CỤC THỐNG KÊ

3.869.301

   

Hoàng Hiệp

Chi cục trưởng

   

0949083123

TRẠM KHUYẾN NÔNG

3.869.319

   

Trần Thị Quân

Tr. trạm

   

0983683945

Lê Thị Liên

Phó trạm

     

PHÒNG VĂN HÓA TT

 

3.869.299

   

Trịnh Trọng Định

Trưởng phòng

   

0918087197

Trịnh Đình Niên

Phó phòng

   

0982510096

Lưu Thị Hà

Phó phòng

     

TRUNG TÂM VH - TDTT

 

3.510.116

   

Ngô Ngọc Nam

Gián đốc

 

 

0979 891 456

Lê Văn Tùng

Phó GĐ

   

0982869278

Lê Tiến Dũng

Phó GĐ

   

0979737636

TRUNG TÂM DÂN SỐ

 

3.511.857

   

Lê Thị Sơn

Giám Đốc

3869184

 

0982752269