Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
179 người đã bình chọn
860 người đang online

100%

DANH BẠ ĐIỆN THOẠI

 
LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CT Số máy điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
Đ/c Lưu Vũ Lâm Chủ tịch UBND huyện 3.869.208   0904019545
Đ/c Nguyễn Văn Bình Phó CT UBND huyện 3.869.351   0912133661
Đ/c Lê Xuân Thành Phó CT UBND huyện 8.772.359   0912275189
Đ/c Hoàng Văn Phúc Phó CT UBND huyện 3.869.240   0912028221
LÃNH ĐẠO HĐND HUYỆN
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CT Số máy điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
Đ/c Nguyễn Văn Xô Phó CT HĐND huyện 3.869.216   0912116893
Đ/c Trịnh Văn Thể Phó CT HĐND huyện 3.510.574   0983513969
Đ/c Nguyễn Thành Đồng Phó ban Pháp chế     0904330728
Đ/c Hoàng Thiên Vân Phó ban Kinh tế     0914950575
LÃNH ĐẠO CÁC PHÒNG, ĐƠN VỊ
HỌ VÀ TÊN CHỨC VỤ CT Số máy điện thoại
Cơ quan Nhà riêng Di động
VP HĐND - UBND 3.869.209    
Đ/c Nguyễn Xuân Tùng Trưởng phòng 3.869.294   0915040908
Đ/c Phạm Quang Thọ Phó CVP 3.869.900   0904036548
Đ/c Trần Đức Nghĩa Phó CVP     0984633532
Văn thư + Fax   3.869.209    
PHÒNG NỘI VỤ      
Đ/c Lê Thị Thúy Trưởng phòng     0975725838
Đ/c Trịnh Hồng Sơn Phó phòng     0945584888
PHÒNG LĐ - TBXH 3.869.103    
Đ/c Lê Văn Long Trưởng phòng      
Đ/c Ngô Ngọc Huynh Phó phòng     0919649261
Đ/c Lê Thị Chinh Phó phòng     0904501575
PHÒNG TÀI CHÍNH-KH 3.869.186    
Đ/c Lê Văn Thanh Trưởng phòng 3.869.296   0948723999
Đ/c Nguyễn Ngọc Nam Phó phòng     0904361774
Đ/c Nguyễn Đăng Huệ Phó phòng     0973737127
PHÒNG KT-HT 3.869.351    
Đ/c Cao Văn Minh Phó phòng phụ trách 3.869.351   0904449144
Đ/c Mai Tuấn Tường Phó phòng     0915679777
PHÒNG NÔNG NGHIỆP 3869297    
Đ/c Trịnh Xuân Quý Trưởng phòng 3.869.297   0904044637
Đ/c Nguyễn Văn Hiếu Phó phòng     0904783937
Đ/c Đỗ Thị Hoàn Phó phòng      
Đ/c Nguyễn Đăng Ngọc Phó phòng     0943897776
PHÒNG TƯ PHÁP 3.511.117    
Đ/c Nguyễn Thị Khuyên Trưởng phòng 3.511.117   0916351858
Đ/c Ngô Thị Hạnh Phó phòng     0917704768
Đ/c Trịnh Thị Chiến Phó phòng 8.772.745   0977985744
THANH TRA 3.869.300    
Đ/c Hà Chính Hữu Chánh T.tra 3.869.300   0915040912
Đ/c Trịnh Ngọc Nam P.C.T.tra      
Đ/c Trịnh Hữu Dũng P.C.T.tra     0934491456
PHÒNG GIÁO DỤC 3.869.353    
Nguyễn Thiện Chinh Trưởng phòng 3.869.353   0913207686
Đ/c Lê Việt Hòa Phó phòng 3.869.242   0943898737
Đ/c Vũ Thị Hằng Phó phòng     0913561668
PHÒNG TÀI NGUYÊN - MT      
Đ/c Hà Duyên Lục Trưởng phòng     0915017605
Đ/c Hà văn Thắng Phó phòng     0949020368
Đ/c Hoàng văn Tiến Phó phòng     0913283234
CHI CỤC THỐNG KÊ 3.869.301    
Đ/c Hoàng Hiệp Chi cục trưởng     0949083123
TRẠM KHUYẾN NÔNG 3.869.319    
Đ/c Trần Thị Quân Tr. trạm     0983683945
Đ/c Lê Thị Liên Phó trạm      
PHÒNG VĂN HÓA TT   3.869.299    
Đ/c Trịnh Trọng Định Trưởng phòng     0918087197
Đ/c Trịnh Đình Niên Phó phòng     0982510096
         
TRUNG TÂM VH - TDTT   3.510.116    
Đ/c Lưu Duy Hưng Gián đốc     0982510135
Đ/c Lê Văn Tùng Phó GĐ     0982869278
Đ/c Lê Tiến Dũng Phó GĐ     0979737636
TT Dân số   3.511.857    
Đ/c Lê Thị Sơn Giám Đốc 3869184   0982752269
PHÒNG Y TẾ        
Đ/c Lê Xuân Mộc Trưởng phòng 3.511.098   0904377659