Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
438 người đã bình chọn
3003 người đang online

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện năm 2022

100%

THÔNG BÁO

Lịch tiếp công dân của Chủ tịch, các PCT UBND huyện năm 2023

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013, Chủ tịch UBND huyện phân công lịch tiếp công dân năm 2023 của Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND huyện, như sau:

 1. Lịch định kỳ hằng tháng, cụ thể như sau:

TT

Người tiếp

Chức vụ

Ngày, tháng tiếp

1

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 05 tháng 01 (thứ 5)

2

Ông Lê Xuân Thành

PCT UBND huyện

Ngày 27 tháng 01 (thứ 6)

3

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 06 tháng 02 (thứ 2)

4

Ông Lê Xuân Thành

PCT UBND huyện

Ngày 27 tháng 02 (thứ 2)

5

Ông Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 06 tháng 3 (thứ 2)

6

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 27 tháng 3 (thứ 2)

7

Ông Lê Xuân Thành

PCT UBND huyện

Ngày 05 tháng 4 (thứ 4)

8

Ông Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 25 tháng 4 (thứ 3)

9

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 05 tháng 5 (thứ 6)

10

Ông Lê Xuân Thành

PCT UBND huyện

Ngày 25 tháng 5 (thứ 5)

11

Ông Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 05 tháng 6 (thứ 2)

12

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 26 tháng 6 (thứ 2)

13

Ông Lê Xuân Thành

PCT UBND huyện

Ngày 05 tháng 7 (thứ 4)

14

Ông Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 25 tháng 7 (thứ 3)

15

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 07 tháng 8 (thứ 2)

16

Ông Lê Xuân Thành

PCT UBND huyện

Ngày 25 tháng 8 (thứ 6)

17

Ông Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 06 tháng 9 (thứ 4)

18

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 25 tháng 9 (thứ 2)

19

Ông Lê Xuân Thành

PCT UBND huyện

Ngày 05 tháng 10 (thứ 5)

20

Ông Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 25 tháng 10 (thứ 4)

21

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 06 tháng 11 (thứ 2)

22

Ông Lê Xuân Thành

PCT UBND huyện

Ngày 27 tháng 11 (thứ 2)

23

Ông Phạm Tiến Dũng

Chủ tịch UBND huyện

Ngày 05 tháng 12 (thứ 3)

24

Ông Nguyễn Văn Bình

PCT UBND huyện

Ngày 25 tháng 12 (thứ 2)

2. Địa điểm: Tại trụ sở Tiếp công dân thuộc Cơ quan UBND huyện (Khu 5, thị trấn Quán Lào, huyện Yên Định).

3. Chủ tịch UBND các xã, thị trấn; Thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành cấp huyện xếp lịch tiếp công dân định kỳ trong tháng có 01 ngày trùng với ngày tiếp công dân định kỳ của Chủ tịch, các PCT UBND huyện.

 

 

THÔNG BÁO

Lịch Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia tiếp, đối thoại với công dân

cùng Bí thư Huyện ủy năm 2023

 

Thực hiện Luật Tiếp công dân năm 2013; Thông báo số 78-TB/VPHU ngày 16/12/2021 của Văn phòng Huyện ủy về thông báo lịch tiếp dân, đối thoại với dân của đồng chí Bí thư Huyện ủy năm 2023.

Chủ tịch UBND huyện phân công các đồng chí Phó Chủ tịch UBND huyện tham gia tiếp, đối thoại với công dân cùng Bí thư Huyện ủy, cụ thể như sau:

STT

Tháng

Ngày tiếp

Người tiếp

Địa điểm tiếp

 

1

Tháng 01

16/01 (thứ 2)

Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

2

Tháng 02

15/02 (thứ 4)

Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

3

Tháng 3

15/3 (thứ 4)

Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

4

Tháng 4

17/4 (thứ 2)

Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

5

Tháng 5

15/5 (thứ 2)

Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

6

 

Tháng 6

15/6 (thứ 5)

Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

7

Tháng 7

17/7 (thứ 2)

Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

8

Tháng 8

15/8 (thứ 3)

Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

9

Tháng 9

15/9 (thứ 6)

Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

10

Tháng 10

16/10 (thứ 2)

Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

11

Tháng 11

15/11 (thứ 4)

Lê Xuân Thành

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

 

12

Tháng 12

15/12 (thứ 6)

Nguyễn Văn Bình

Phó Chủ tịch UBND huyện

Trụ sở tiếp Công dân UBND huyện

Yên Định phấn đấu tổng giá trị sản xuất chăn nuôi năm 2024 đạt trên 1.800 tỷ đồng(06/12/2023 3:07 CH)

Hội nghị đánh giá mức độ hoàn thành chuyển đổi số cấp huyện, cấp xã năm 2023.(06/12/2023 2:45 CH)

Đẩy nhanh tiến độ giải ngân vốn đầu tư công năm 2023(05/12/2023 2:40 CH)

UBND xã Định Tăng- BCD an ninh trật tự: Tổ chức lễ ra mắt mô hình “ Chung tay cảm hóa giáo dục,...(04/12/2023 3:29 CH)

UBND huyện: Tổ chức hội nghị đánh giá xếp hạng sản phẩm OCOP huyện Yên Định đợt 2 năm 2023 .(01/12/2023 4:13 CH)

Hội nghị Ban Thường vụ Huyện ủy đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ chính trị năm...(29/11/2023 2:42 CH)

UBMTTQ huyện tổ chức hội nghị lần thứ 13(28/11/2023 2:39 CH)

Cụm thi đua số 2 LĐLĐ tỉnh tổ chức tổng kết công tác công đoàn năm 2023 triển khai nhiệm vụ trọng...(27/11/2023 2:32 CH)

Đại biểu HĐND huyện khóa XIX tiếp xúc với cử tri xã Định Long.(24/11/2023 3:25 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Định Bình(24/11/2023 3:11 CH)

BCĐ chương trình MTQG huyện YĐ: Tổ chức hội nghị BCĐ mở rộng đánh giá chương trình xây dựng NTM...(23/11/2023 3:54 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Yên Trung(23/11/2023 2:58 CH)

UBND huyện tổ chức hội nghị giao ban công tác phòng chống bệnh dịch tả lợn Châu phi trên địa bàn...(22/11/2023 2:32 CH)

Tổ đại biểu số 02 - HĐND huyện tiếp xúc với cử tri xã Yên Trường(22/11/2023 2:53 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc với cử tri thị trấn Quý Lộc(22/11/2023 2:31 CH)

Ban thường trực UBMTTQVN xã Định Tăng Tổ chức hội nghị tiếp xúc với cử tri của Đại biểu HĐND...(21/11/2023 3:05 CH)

Đại biểu HĐND huyện tiếp xúc cử tri xã Định Tân(21/11/2023 2:23 CH)

Trường THCS thị trấn Quán Lào tổ chức Hội thi văn nghệ chào mừng ngày nhà giáo Việt Nam 20/11(20/11/2023 2:27 CH)

Đồng chí Trịnh Văn Thể, Ủy viên BTV Huyện ủy, Phó Chủ Tịch HĐND huyện dự và chung vui Ngày hội...(17/11/2023 2:34 CH)

Đồng chí Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch UBND huyện dự ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại khu phố...(16/11/2023 10:56 SA)

°