Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Tin hoạt động tháng 9/2014

100%

 

         Ngày 11/09/2014 tại hội trường MTTQ và các đoàn thể huyện Yên Định Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện Yên Định đã tổ chức Hội nghị tổng kết cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo” năm 2013 và chương trình an sinh xã hội và kết quả thực hiện cuộc vận động sáu tháng đầu năm 2014; triển khai Kế hoạch vận động ủng hộ “ Quỹ vì người nghèo” năm 2014 và hướng dẫn thực hiện chương trình sinh kế giai đoạn 2014 – 2019 và một số nhiệm vụ công tác khác.

 

Chủ trì khai mạc và bế mạc hội nghị là: Ông Trịnh Xuân Phượng, Huyện ủy viên, Chủ tịch MTTQ huyện; đại biểu về dự hội nghị gồm có.

 Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện đã trân trọng kính mời; Thường trực Huyện ủy; Lãnh đạo Ủy ban nhân dân huyện; Lãnh đạo Ban dân Vận Huyện ủy; Lãnh đạo phòng Giáo dục huyện;Trưởng phòng văn hóa – Thông tin;Trưởng phòng Tư pháp huyện;

 Đại biểu cơ sở và các ngành gồm:

- Thành viên Ban vận động “ Ngày vì người nghèo”  huyện; Chủ tịch MTTQ xã, thị trấn; Chuyên viên cơ quan MTTQ huyện.

Sau lời khai mạc hội nghị của Ông: Trịnh Xuân Phượng - Chủ tịch MTTQ huyện; đại diện lãnh đạo ủy ban MTTQ huyện đã trình bày báo cáo tổng kết cuộc vận động; Hướng dẫn thực hiện chương trình sinh kế nhằm giảm nghèo nhanh và bền vững trên địa bàn huyện; kế hoạch vận động ủng hộ “ Quỹ vì người nghèo” năm 2014 trên địa bàn huyện.

Sau đây là những kết quả đạt được trong quá trình thực hiện cuộc vận động và chương trình an sinh xã hội năm 2013. Được sự lãnh đạo trực tiếp toàn diện của Ban chấp hành Đảng bộ huyện và các cấp ủy đảng, sự phối hợp chặt chẽ có hiệu quả của MTTQ các cấp trong huyện cùng với sự phối hợp chặt chẽ của chính quyền, tinh thần chủ động trách nhiệm cao của các tổ chức thành viên, của lãnh đạo các cơ quan đơn vị trên địa bàn huyện vì vậy mà kết quả cuộc vận động đã đạt được những nội dung cơ bản sau:

Để tiếp tục nâng cao Đề án 02 của Ủy ban Trung ương  MTTQ Việt Nam, về cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” trong giai đoạn mới, Ban vận động huyện đã xây dựng kế hoạch số:04/KH- MTYĐ ngày 29/07/2014 về tổ chức triển khai hướng dẫn để MTTQ các xã, thị trấn các cơ quan, đơn vị thực hiện cuộc vận động; phối hợp với phòng Giáo dục huyện ban hành công văn chỉ đạo thực hiện cuộc vận động  gửi đến các Trường học trong huyện để vận động “Quỹ vì người nghèo”, hàng năm lấy tháng cao điểm vận động “Quỹ vì người nghèo” từ 17/10 đến 18/11, để vận động gắn với chuẩn bị và tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc ở khu dân cư.

 Công tác tuyên truyền được tập trung tuyên truyền thông qua hệ thống Đài truyền thanh và truyền hình huyện, thông qua Đài truyền thanh của các xã, thị trấn và tuyên truyền thông qua các diễn đàn hội nghị, nổi bật là các hoạt động tuyên truyền của các khu dân cư; từng khu dân cư đã nêu bật được mục đích ý nghĩa chính trị nhân văn sâu sắc của cuộc vận động; mục tiêu của cuộc vận động, truyền thống đạo lý của dân tộc, tinh thần tương thân, tương ái, để mọi người, mọi nhà biết sẽ chia để giúp đỡ hộ nghèo vươn lên thoát nghèo; tuyên truyền về kết quả cuộc vận động, kết quả ủng hộ của từng nhà, từng người vừa thể hiện tính dân chủ công khai kịp thời vừa có sức lan tỏa làm lay động lòng người trong việc thông cảm, sẻ chia với người nghèo, hộ nghèo để họ có thêm nghị lực và niềm tin vào một xã hội tràn đầy tình yêu thương để vươn lên thoát nghèo.

 Chính vì vậy mà tỷ lệ hộ nghèo năm 2012 còn 9,26%; năm 2013 giảm xuống còn 6,24% và chất lượng nhà ở, chất lượng các công trình dân sinh, phong trào xây dựng nông thôn mới được nâng cao. Trong đó có một phần đóng góp từ kết quả  hoạt động thông qua cuộc vận động và các phong trào thi đua yêu nước của MTTQ và các tổ chức Đoàn thể trên địa bàn huyện.

 Công tác tuyên truyền vận động đã thực sự có tác dụng hiệu quả vận động đông đảo các tầng lớp Nhân dân tham gia thực hiện phong trào xóa đói giảm nghèo và hành động thiết thực ủng hộ xây dựng “Quỹ vì người nghèo” ở Các Ban vận động từ cơ sở đến huyện. Nổi bật là các khu dân cư đã huy động khá tốt các nguồn vốn trong cộng đồng dân cư để thực hiện chương trình an sinh xã hội, hổ trợ, giúp đỡ hộ nghèo nâng cấp, chỉnh trang nhà ở và tổ chức sản xuất, nâng cao đời sống; gắn với huy động các nguồn lực từ trong Nhân dân cho xây dựng nông thôn mới từ các khu dân cư, để Yên Định là huyện đi đầu trong phong trào xây dựng nông thôn mới của tỉnh.

  Ban vận động đã kịp thời tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành công văn chỉ đạo, bám sát tinh thần chỉ đạo của Cấp ủy có các biện pháp chỉ đạo kịp thời để nâng cao chất lượng cuộc vận động như: in ấn các tài liệu, văn bản hướng dẫn của Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Mặt trận Tổ quốc tỉnh chuyển về cơ sở để cơ sở có đủ điều kiện triển khai tổ chức thực hiện cuộc vận động.

 Ban vận động đã phân công cán bộ trong bộ phận Thường trực Ban vận động và tổ giúp việc Ban vận động bám sát cơ sở để kiểm tra thẩm định đối với các hộ của từng cơ sở để nghị nâng cấp, sửa chữa và làm lại nhà ở; kiểm tra thẩm định đến từng hộ khi đã hoàn thành việc sửa chữa, nâng cấp, làm mới nhằm hoàn thiện hồ sơ để hỗ trợ Quỹ đúng đối tượng và các yêu cầu, nguyên tắc trong quá trình thực hiện.

 Kiểm tra 29/29 xã, thị trấn về thực hiện quản lý sử dụng “Quỹ vì người nghèo”, nhìn chung thông qua kiểm tra các xã, thị trấn cơ bản đã triển khai và thực hiện tốt cuộc vận động, công tác quản lý và sử dụng “Quỹ vì người nghèo” đúng quy định theo Quy chế, quản lý sử dụng quỹ của các cấp quy định.

Cuối năm 2013 đầu năm 2014, xây dựng kế hoạch và tổ chức 5 đoàn gồm 4 đồng chí  trong Ban Thường vụ huyện ủy, các đồng chí Trưởng đoàn thể huyện và cán bộ chuyên viên MTTQ huyện đi tặng quà cho 20 hộ nghèo ở các xã Định Bình, Định Tăng, Yên Ninh, Yên Thái, Yên Bái, mỗi hộ 500.000 đồng;  tổ chức thăm hỏi tặng quà cho 40 thanh niên lên đường nhập ngũ trong 2 năm; năm 2013 là 6 thanh niên; 2014 là 34 thanh niên; Đôn đốc kiểm tra và hoàn thiện hồ sơ giải ngân cho 80 hộ nghèo mỗi hộ 2.500.000 đồng theo đề nghị của UBND huyện và ý kiến chỉ đạo của Thường trực Huyện ủy.

 Phân công 04 cán bộ trực tiếp kiểm tra thẩm định 21 hộ gia đình nghèo sửa chữa và làm mới nhà ở sáu tháng đầu năm 2014, kết quả đến 15 tháng 8/2014 đã giải ngân xong cho 21 hộ (mỗi hộ 10 triệu đồng) đạt 87,5%; kế hoạch năm.

 Vận động ủng hộ bão lụt: Kết quả được 415.560.000 đồng; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu vận động đề ra. Trong đó nhiều cơ quan đơn vị vận động khá tốt đảm bảo cả chỉ tiêu vận động và thời gian hoàn thành nộp về kho bạc Nhà nước huyện, các cơ quan đơn vị làm tốt là: UBND huyện 14.630.000 đồng; Trường THPT Yên Định II; 5.000.000 đồng; Công Ty TNHHMTV khai thác & QLCTL NSM, là 11.100.000 đồng; Trường THPTTN là 4.050.000 đồng; Huyện ủy là 5.180.000 đồng; Chi cục thuế là 5.112.000 đồng; Bệnh Viện Đa khoa là 5.000.000 đồng.

Khối xã, thị trấn các đơn vị làm tốt là: MTTQ xã Định Long; 20.095.000 đồng;Yên Giang,15.500.000đồng; YênThọ,13.773.000đồng; Định Bình, 12.400.000 đồng; Yên Phong, 11.280.000 đồng; Yên Lâm, 11.769.000 đồng; các xã Yên Ninh; Định Tiến, thị trấn Thống Nhất; Yên Thái, mỗi đơn vị vận động đạt từ 10 triệu đồng đến 10.800.000 đồng.

  + Vận động “Quỹ Mái ấm chiến sỹ ”:

Kết quả vận động được 233.257.000 đồng; hoàn thành vượt mức chỉ tiêu vận động tỉnh giao, các cơ quan, đơn vị làm tốt là:

UBND huyệnHuyện ủy; Trung tâm y tế huyện; Trại giam số 5;Bệnh Viện Đa khoa huyện; Công ty xây dựng và quản lý giao thông huyện; công ty trách nhiệm HH bò sữa TN; Công an huyện; Trường THPT Yên Định I; THPT Yên Định III; THPT Thống Nhất; THPT Trần Ân Chiêm.

- Khối xã, thị trấn:MTTQ xã Định Tường, Yên Phú; Yên Trường; Định Long; Định Hưng; Định Hòa; Định Tân. Tuy nhiên cũng còn một số MTTQ xã, thị trấn vận động đạt thấp như: Yên Ninh; Định Tăng; Định Liên; Yên Thái; thị trấn Quán Lào; đơn vị nộp quá chậm là:( Yên Phong; Yên Hùng).

Khối Trường THCS: Trường THCS xã Quý Lộc; Yên Thọ; Yên Phong; Định Bình; Định Hòa; Định Hưng; Định Liên; Định Thành; Định Tiến; Định Tăng; Định Tường.

Khối tiểu học.Trường tiểu học TTQL; Định Bình; Định Liên; Định Tăng.

Đến hết tháng 12/2013, các cơ quan, đơn vị vận động và đã nộp vào kho bạc Nhà nước huyện Yên Định “Quỹ vì người nghèo” là: 284.146.800 đồng

        - Vận động ủng hộ bảo lụt Miền trung năm 2013: 415.560.000 đồng;

 + Cuộc vận động “Mái ấm chiến sỹ” nơi biên giới” sáu tháng đầu năm 2014 là: 233.257.000đồng. Kết quả hoạt động thực hiện cuộc vận động 6 tháng đầu năm 2014, thể hiện những nội dung nổi bật sau:

Thăm hỏi tặng quà cho 260 đối tượng hộ gia đình nghèo và cận nghèo, cán bộ đoàn viên hội viên khó khăn; trao quà cho 34 thanh niên hộ nghèo và cận nghèo lên đường nhập ngũ năm 2014; - Phối hợp với Hội Bảo trợ tàn tật hỗ trợ sinh kế cho hộ nghèo 2 con bê cho 2 gia đình ở xã (Định Tân và Định Tiến) với tổng số tiền là 26.000.000 đồng;Hỗ trợ chữa bệnh cho 2 cháu: 1 cháu ở Thị trấn Quán Lào: 5.000.000 đồng; 1 cháu ở xã Yên Bái:10.000.000, tổng số tiền là: 15.000.000 đồng. Sửa nhà và làm mới nhà cho 21 hộ nghèo và cận nghèo là: 210.000.000 đồng; Hỗ trợ theo công văn 265  ngày 17/5/2014 của UBND huyện và ý kiến chi đạo của Huyện ủy,cho 80 hộ nghèo, mỗi hộ 2.500.000 đồng tổng số tiền là 200.000.000 đồng.

Từ kết quả đạt được trong quá trình thực hiện cuộc vận động “ Ngày vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội năm 2013, nguyên nhân và bài học kinh nghiệm rút ra, các đại biểu đã nhận mạnh và thống nhất đề ra một số nội dung cần tập trung thực hiện là:

1. Tiếp tục phối hợp tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực tham gia thực hiện các chương trình giảm nghèo nhanh và bền vững theo Nghị quyết 30a của Chính phủ và thực hiện chương trình 167 giai đoạn II của Chính phủ; đặc biệt là tinh thần Nghị quyết 09 của tỉnh ủy Thanh Hóa về giảm nghèo bền vững và chương trình mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững của Cấp ủy Đảng, chính quyền các cấp từ huyện đến cơ sở; tiếp tục hỗ trợ giúp đỡ người nghèo, cận nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, trẻ Mồ Côi, không nơi nương tựa, nhằm đẩy mạnh sản xuất, nâng cao đời sống và nâng cao chất lượng nhà ở, nâng cao chất lượng bảo vệ môi trường và nâng cao chất lượng các công trình dân sinh của Nhân dân trên từng địa bàn khu dân cư. Gắn với việc đẩy mạnh phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

2.Tăng cường và nâng cao chất lượng công tác thông tin, tuyên truyền, vận dụng đa dạng các phương châm, phương pháp tuyên truyền của đội ngũ làm công tác Mặt trận, đoàn thể, cán bộ công đoàn các cấp để triển khai thực hiện cuộc vận động; đặc biệt là chủ động làm tốt công tác tuyên truyền miệng làm cho cuộc vận động có sức lan tỏa mạnh mẽ và thu được kết quả cao. Gắn với tăng cường và đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động của các Ban vận động theo hướng sâu sát, thực tiễn, tổ chức thực hiện cuộc vận động theo hướng đa dạng, sáng tạo và đồng bộ.

Phát huy cao độ tinh thần làm chủ của Nhân dân, lấy việc dân chủ công khai hóa, lấy kết quả và hiệu quả giải quyết công việc làm nội dung trọng tâm xuyên suốt để chỉ đạo thực hiện cuộc vận động.

3. Phối hợp với UBND và các tổ chức thành viên, các nghành, các cơ quan, đơn vị, các  doanh nghiệp, kêu gọi hỗ trợ theo chương trình an sinh xã hội, về đầu tư, vật chất, hỗ trợ  để phát triển theo hướng sinh kế như: Con nuôi, giống cây trồng, vốn để nâng cấp chỉnh trang nhà ở, làm cho người, mọi nhà có nơi ở ổn định, thông qua đó để huy động các nguồn lực của anh em, dòng họ, bà con xóm giềng và của toàn xã hội để giải quyết an sinh xã hội trên địa bàn, giai đoạn 2014-2019, là một trong những chủ đề trọng tâm công tác Mặt trận và hoạt động của đoàn thể chính trị xã hội.

4. Tiếp tục triển khai tổ chức thực hiện có hiệu quả về nâng cao chất lượng xây dựng “Quỹ vì người nghèo” theo đề án 02 của Ban Thường trực Ủy ban Trung ương         MTTQ Việt Nam, do đó cần quan tâm đến hộ nghèo, cận nghèo có hoàn cảnh khó khăn, giúp hộ nghèo phát triển kinh tế, nâng cao chất lượng cuộc sống theo hướng toàn diện và  thực hiện  giảm nghèo nhanh và bền vững.Từng cơ sở bám sát hướng dẫn số: 04/HD- MTYĐ, ngày 22/07/ 2014 về hướng dẫn hoạt động của Ban vận động “ Ngày vì người nghèo” và giải ngân theo hướng sinh kế giai đoạn 2014 – 2019.

5. Tiếp tục tuyên truyền trong Nhân dân, cán bộ công chức, viên chức và người lao động của các đơn vị, các doanh nghiệp tham gia ủng hộ một ngày lương, ngày công trở lên với tinh thần tự nguyện góp vào xây dựng “Quỹ vì người nghèo” ở các cấp; “ Quỹ vì người nghèo” trên địa bàn huyện được hình thành ở 2 cấp là cấp xã, thị trấn và cấp huyện; trách nhiệm nghĩa vụ và quyền lợi của mỗi công dân hàng năm có trách nhiệm ủng hộ nhiệt tình để xây dựng “Quỹ vì người nghèo” ngày một lớn mạnh, mỗi người làm tốt trách nhiệm, nghĩa vụ cao cả này là chính chúng ta đã có một hành động và nghĩa cử cao cả vì mục tiêu giảm nghèo nhanh và bền vững. Và đó còn là sự nối tiếp truyền thống đạo lý tốt đẹp của dân tộc ta. 

6. Các đơn vị chủ động xây dựng kế hoạch của đơn vị mình để  tổ chức hoạt động và tổ chức vận động hàng năm đạt được cả về số lượng và chất lượng cuộc vận động. Đặc biệt phát động xây dựng và coi trọng thực hiện tháng cao điểm “Ngày vì người nghèo” ở từng cấp từ 17/10-18/11 hàng năm, nhằm lập thành tích cao nhất chào mừng ngày Hội Đại toàn kết toàn dân tộc 18/11 làm được như vậy cuộc vận động sẽ đạt được cả mục tiêu và ý nghĩa của cuộc vận động, để người nghèo, người có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vơi đi nổi cô đơn.

7. Các đơn vị cần phân công cán bộ theo dõi, cập nhật và đôn đốc thực hiện và phấn đấu hoàn thành ngay trong tháng cao điểm; kết thúc cuộc vận động cần công khai để động viên khích lệ các tầng lớp Nhân dân, cán bộ công chức, viên chức người lao động; thực hiện bàn bạc dân chủ trong Ban vận động, bám sát Quy chế để thực hiện việc giải ngân đúng đối tượng, việc nộp về quỹ kịp thời.

8. Ban Thường trực Ủy ban MTTQ huyện và Ban vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” hàng năm có kế hoạch tổ chức kiểm tra tại cơ sở về quá trình triển khai thực hiện cuộc vận động, kết quả vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” ở các xã, thị trấn để rút kinh nghiệm chỉ đạo và trấn chỉnh kịp thời những hạn chế thiếu sót hoặc vi phạm nếu có để khắc phục kịp thời.

9. Các thành viên Ban vận động đã được phân công phụ trách các đơn vị cần quan tâm đôn đốc chỉ đạo, kiểm tra việc thực hiện cuộc vận động và đôn đốc kết quả vận động xây dựng “Quỹ vì người nghèo” của đơn vị mình được phân công.

 

                      Ban Thường trực ủy ban MTTQ huyện Yên Định.