Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

https://yendinh.thanhhoa.gov.vn/portal/Pages/2019-7-10/Trung-tam-Giao-duc-nghe-nghiep--Giao-duc-thuong-xukfuvia.aspx

HĐND HUYỆN KHÓA 18 TỔ CHỨC KỲ HỌP THỨ X NHIỆM KỲ 2016 - 2021. (12/07/2019)

Trong 2 ngày: 11 và 12/7/2019, tại Hội trường Trung tâm huyện, HĐND huyện khóa 18 đã tổ chức kỳ họp thứ X nhiệm kỳ 2016 - 2021 đánh giá tình hình thực hiện nhiệm vụ 6 tháng đầu năm, giải pháp trọng...

Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với UBND huyện tổ chức diễn đàn khuyến... (05/07/2019)

Sáng 5-7, tại xã Định Long, Trung tâm Khuyến nông tỉnh phối hợp với UBND huyện Yên Định tổ chức diễn đàn khuyến nông @ nông nghiệp, với nội dung chuyên đề 'Liên kết các hộ chăn nuôi gia cầm...

Công an huyện ra quân thực hiện làm căn cước công dân cho nhân dân trong huyện (06/07/2019)

Thực hiện kế hoạch số 92/KH-CAT-PX15 của giám đốc công an tỉnh về: xây dựng hình ảnh người công an thanh hóa bản lĩnh, nhân văn,, vì nhân dân phục vụ, đẹp trong lòng dân. Trong 3 ngày 29-30/6 và...