Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
08/TB-HĐXT 13/06/2019 Thông báo kết quả điểm xét tuyển giáo viên mầm non hợp đồng theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP
13/TB-UBND 06/06/2019 Thông báo kết quả điểm xét tuyển viên chức Ngành Giáo dục năm 2019
13/TB-HĐTD 06/06/2019 Danh sách dự kiến thí sinh trúng tuyển viên chức năm 2019
119/TB-UBND 05/04/2019 Thông báo về việc xét tuyển hợp đồng giáo viên Mầm non theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP của Chính Phủ
106/TB-UBND 03/04/2019 Về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong Phương án số 442/PA-UBND ngày 10/12/2018 của UBND huyện về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục
103/PA-UBND 29/03/2019 Phương án xét tuyển hợp đồng giáo viên Mầm non theo Nghị định 06/2018/NĐ-CP ngày 05/01/2018 của Chính Phủ
461/QĐ-UBND 21/02/2019 Quyết định về việc phê duyệt kết quả trúng tuyển viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Định
04/TB-HĐTD 29/01/2019 Kết quả xét tuyên viên chức Ban quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Định
338/QĐ-UBND 28/01/2019 Ban hành Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2019
03/TB-HĐTD 07/01/2019 Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức Ban QLDA đầu tư XD huyện năm 2018
02/TB-HĐTD 03/01/2019 Danh sách thí sinh đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức Ban QLDA đầu tư XD huyện Yên Định năm 2018
456/TB-UBND 15/12/2018 Thông báo về việc tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục năm 2018
02/QĐ-HĐTD 12/12/2018 Phê duyệt nội dung ôn tập kỳ xét tuyển Viên chức Ban quản lý đầu tư xây dựng huyện Yên Định
442/PA-UBND 10/12/2018 Phương án tuyển dụng viên chức Ngành Giáo dục năm 2018
419/TB-UBND 08/11/2018 Tuyển dụng Viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Định năm 2018
1 2 3