Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
109/TB-BQLDA 23/04/2020 Thông báo tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án huyện Yên Định
55/BC-BCĐ 17/04/2020 Báo cáo tình hình và công tác phòng chống dịch Covid - 19 đến 10 giờ ngày 17/4/2020 huyện Yên Định
52/BC-BCĐ 14/04/2020 Báo cáo tình hình và công tác phòng chống dịch Covid - 19 đến 10 giờ ngày 14/4/2020 huyện Yên Định
50/ BC-BCĐ 12/04/2020 Báo cáo tình hình và công tác phòng chống dịch Covid - 19 đến 10 giờ ngày 12/4/2020 huyện Yên Định
19/BC-BCĐ 11/04/2020 Báo cáo tình hình và công tác phòng chống dịch Covid - 19 đến 10 giờ ngày 11/4/2020 huyện Yên Định
48/BC-BCĐ 10/04/2020 Báo cáo tình hình và công tác phòng chống dịch Covid - 19 đến 10 giờ ngày 10/4/2020 huyện Yên Định
47/BC-BCĐ 09/04/2020 Báo cáo tình hình và công tác phòng chống dịch Covid - 19 đến 10 giờ ngày 09/4/2020 huyện Yên Định
83/PA-BQLDA 09/04/2020 Tuyển dụng viên chức Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng huyện Yên Định
46/BC-BCĐ 08/04/2020 Báo cáo tình hình và công tác phòng chống dịch Covid - 19 đến 10 giờ ngày 08/4/2020 huyện Yên Định
45/BC-BCĐ 07/04/2020 Báo cáo tình hình và công tác phòng chống dịch Covid - 19 đến 10 giờ ngày 07/4/2020 huyện Yên Định
44/BC-BCĐ 06/04/2020 Báo cáo tình hình và công tác phòng chống dịch Covid - 19 đến 10 giờ ngày 06/4/2020 huyện Yên Định
43/BC-BCĐ 05/04/2020 Tình hình và kết quả phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện Yên Định đến 10h ngày 05/4/2020
42/BC-BCĐ 04/04/2020 Tình hình và kết quả phòng, chống dịch Covid -19 trên địa bàn huyện Yên Định đến 11h ngày 04/4/2020
41/BC-BCĐ 03/04/2020 Báo cáo tình hình và công tác phòng chống dịch Covid - 19 ngày 03/4/2020
40/BC-BCĐ 02/04/2020 Về tình hình công tác phòng chống dịch COv trên địa bàn huyện Yên Định cập nhật đến 9h ngày 02/4/2020
1 2 3 4 5 6