Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
3452/QĐ-UBND 29/09/2020 Về việc Phê duyệt Quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500 Điểm dân cư nông thôn xã Yên Trường năm 2020, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
2499/UBND-CCHC 29/09/2020 V/v triển khai thực hiện nghiêm túc việc giải quyết TTHC dịch vụ công mức độ 3, mức độ 4 trên địa bàn huyện Yên Định.
517/TB-UBND 29/09/2020 Về việc thay đổi người phát ngôn và cung cấp thông tin cho báo chí huyện Yên Định
515/TB-UBND 25/09/2020 Thông báo Thay đổi lịch tiếp công dân của Chủ tịch UBND huyện năm 2020
3432/QĐ-UBND 24/09/2020 Về việc Phê duyệt Quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500Điểm dân cư nông thôn xã Yên Phú năm 2020, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
3408/QĐ-UBND 23/09/2020 Về việc Phê duyệt Quy hoạch mặt bằng tỷ lệ 1/500Điểm dân cư nông thôn xã Định Bình năm 2020, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
3407/QĐ-UBND 23/09/2020 V/v Phê duyệt điều chỉnh mặt bằng quy hoạch chi tiết tỷ lệ 1/500Điểm dân cư xã Định Hòa năm 2020, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.
3404/QĐ-UBND 23/09/2020 Về việc khen thưởng thành tích xuất sắc trong phong trào “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa” giai đoạn 2000 - 2020
2382/UBND-VP 14/09/2020 CV triển khai phòng chống dịch Covid-19 trong tinhg hình bình thường mới
98/KH-UBND 07/09/2020 Kế hoạch của TTYT triển khai về y tế học đường
97/KH-UBND 04/09/2020 Kiểm tra, tự kiểm tra, rà soát và hệ thống hóa văn bản trên địa bàn huyện năm 2020
47/BC-UBND 31/08/2020 Đối tượng tham gia lớp bồi dưỡng kiến thức kỹ năng, năng lực tổ chức thi hành pháp luậtnăm 2020
95/KH-UBND 27/08/2020 KẾ HOẠCH ỨNG DỤNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN TRONG HOẠT ĐỘNG CỦA CƠ QUAN NHÀ NƯỚC, PHÁT TRIỂN CHÍNH QUYỀN SỐ VÀ BẢO ĐẢM AN TOÀN THÔNG TIN MẠNG GIAI ĐOẠN 2021-2025
2990/QĐ-UBND 25/08/2020 Về việc phê duyệt chỉ định thầu gói thầu: Tư vấn khảo sát, lập báo cáo kinh tế kỹ thuật công trình: Đường giao thông nội đồng thôn Trịnh Xá 1, xã Yên Ninh, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
2214/UBND-TNMT 25/08/2020 V/v hướng dẫn lập Quy hoạch sử dụng đất cấp huyện thời kỳ 2021-2030 và kế hoạch sử dụng đất năm 2021 huyện Yên Định.
1 2 3 4 5 6