Bạn thấy nội dung trên Cổng thông tin Huyện Yên Định như thế nào?
171 người đã bình chọn
1008 người đang online
Danh sách văn bản
Số/ký hiệu Ngày ban hành Trích yếu
18/TB-UBND 21/09/2018 Thông báo kết quả điểm xét Tuyển dụng Viên chức ngành Giáo dục năm 2018
17/TB-HĐTD 10/09/2018 Thay đổi thời gian và địa điểm xét tuyển viên chức ngành giáo dục năm 2018
15/TB-HĐTD 29/08/2018 Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2018
14/TB-HĐTD 24/08/2018 Kết quả xét tuyển đặc cách giáo viên mầm non năm 2018
05/TB-HĐTD 03/08/2018 Thông báo triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức năm 2018. Vị trí: Giáo viên mầm non
06/TB-HĐTD 03/08/2018 Giới hạn tài liệu xét tuyển viên chức ngành Giáo dục huyện năm 2018
03/TB-HĐTD 01/08/2018 Thông báo Danh sách đủ điều kiện tham gia dự tuyển viên chức Ngành giáo dục năm 2018
04/TB-HĐTD 01/08/2018 Danh sách thí sinh không đủ điều kiện xét tuyển đặc cách
1086/QĐ-UBND 12/06/2018 về việc Thành lập Hội đồng tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục huyện năm 2018
240/TB-UBND 11/06/2018 Về việc tuyển dụng viên chức ngành Giáo dục năm 2018
255/PA-UBND 29/05/2018 Phương án tuyển dụng viên chức ngành giáo dục năm 2018
329/TB-KHTC 28/05/2018 Thông báo đấu giá QSDĐ tại xã Định Tiến
330/TB-TCKH 28/05/2018 Thông báo đấu giá quyền sử dụng đất tại xã Yên Phong
310/TB-TCKH 24/05/2018 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
309/TB-TCKH 23/05/2018 Về việc lựa chọn tổ chức đấu giá tài sản
1 2