Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 348/PA-UBND
Ngày ban hành 14/09/2018
Trích yếu Tuyển dụng Viên chức Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Yên Định năm 2018
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Yên Định
Lĩnh vực Nội vụ
Loại văn bản Phương Án
Tài liệu đính kèm Tải xuống