Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 03/TB-HĐTD
Ngày ban hành 07/01/2019
Trích yếu Triệu tập thí sinh tham dự xét tuyển viên chức Ban QLDA đầu tư XD huyện năm 2018
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Yên Định
Lĩnh vực Nội vụ
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm Tải xuống