Cổng thông tin điện tử tỉnh thanh hóa

Huyện Yên Định

Chi tiết văn bản
Số / Ký hiệu 106/TB-UBND
Ngày ban hành 03/04/2019
Trích yếu Về việc sửa đổi, bổ sung, điều chỉnh một số nội dung trong Phương án số 442/PA-UBND ngày 10/12/2018 của UBND huyện về tuyển dụng viên chức ngành giáo dục
Cơ quan ban hành Ủy ban nhân dân huyện Yên Định
Lĩnh vực Giáo dục& đào tạo
Loại văn bản Thông báo
Tài liệu đính kèm Tải xuống