BAN CHỈ HUY QUÂN SỰ HUYỆN

STT

Họ và tên

Chức vụ

Số điện thoại bàn

ĐT di động

Cơ quan

Nhà riêng

1

Ngô Ngọc Hoan

Chỉ Huy Trưởng

 

 

0904 027 658

2

Trịnh Bá Tuấn

Chính Trị Viên

 

 

0984 641 089

3

Đặng Xuân Thu

Phó CHT - Tham mưu trưởng

 

 

0943 160 167

4

Trần Xuân Vinh

Phó CHT - Động viên

 

 

0983 561 247

5

Lê Thanh Hải

Chính Trị Viên Phó

 

 

01243 227 499