LÃNH ĐẠO UBND HUYỆN YÊN ĐỊNH

1. Đồng chí: Phạm Tiến Dũng

 
   

 

- Ngày, tháng, năm sinh: 22/03/1979   

- Quê quán: xã Hà Ngọc, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa  

- Trình độ chuyên môn:  Thạc sỹ kinh tế

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Số nhà N16K4 Khu đô thị Bắc Đại lộ Lê Lợi, phường Đông Hương, Thành phố Thanh Hóa.

- Chức vụ:

+ Uỷ viên Ban thường vụ Huyện  uỷ;

+ Chủ tịch UBND huyện.​

2. Đồng chí: Nguyễn Văn Bình

 

 

- Ngày, tháng, năm sinh: 25/01/1967   

- Quê quán:  xã Quý Lộc, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa      

- Trình độ chuyên môn:  Đại học Tài chính

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay:  Thị trấn Quán Lào, Yên Định

- Chức vụ:

+ Uỷ viên Ban thường vụ Huyện  uỷ;

+ Bí thư Đảng ủy Cơ quan UBND huyện;

+ Phó Chủ tịch UBND huyện.​

 

2. Đồng chí: Lê Xuân Thành

 

 

- Ngày, tháng, năm sinh:  20/03/1964   

- Quê quán:  Xã Định Hòa - Yên Định -  Thanh Hóa

- Trình độ chuyên môn: Thạc sỹ Xây dựng Đảng

- Trình độ lý luận chính trị: Cao cấp

- Nơi ở hiện nay: Thị trấn Quán Lào, Yên Định

- Chức vụ:

+ Uỷ viên BCH Huyện uỷ;

+ Phó Chủ tịch UBND huyện.​